23:30 | GMT: 21:30 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
Sortuj: wszystkie
Spółka
Ticker
Rynek
Czas
Wydarzenie
EUR 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2015 roku.
PEO 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2015 roku.
wykres PZU
PZU 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2015 roku.
TPE 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2015 roku.
08N 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2015 roku.
4FM 
GPW 
 
NWZA ws. wprowadzenia programu opcji menedżerskich, zmiany statutu poprzez udzielenie zarządowi upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego oraz do pozbawienia prawa poboru akcji i prawa poboru warrantów subskrypcyjnych za zgodą RN.
AED 
NC 
 
Publikacja raportu za III kwartał 2015 roku.
ALI 
GPW 
 
Publikacja raportu za III kwartał 2015 roku.
AOL 
NC 
 
Publikacja raportu za III kwartał 2015 roku.
wykres APS
APS 
NC 
 
Publikacja raportu za III kwartał 2015 roku.
BBA 
NC 
 
Publikacja raportu za III kwartał 2015 roku.
wykres BVT
BVT 
NC 
 
Publikacja raportu za III kwartał 2015 roku.
DTR 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za III kwartał 2015 roku.
DUO 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2015 roku.
ECH 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2015 roku.
EFE 
NC 
 
Publikacja raportu za III kwartał 2015 roku.
EMC 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2015 roku.
EUC 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2015 roku.
FSG 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2015 roku.
FFI 
GPW 
 
Publikacja raportu za III kwartał 2015 roku.
GCI 
NC 
 
Publikacja raportu za III kwartał 2015 roku.
IPO 
GPW 
 
Publikacja raportu za III kwartał 2015 roku.
ISG 
NC 
 
Publikacja raportu za III kwartał 2015 roku.
KIN 
NC 
 
NWZA ws. powołania nowych członków RN oraz zmiany statutu.
KCH 
GPW 
 
Publikacja raportu za III kwartał 2015 roku.
KPC 
NC 
 
Publikacja raportu za III kwartał 2015 roku.
MEX 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2015 roku.
MDS 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2015 roku.
OPF 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2015 roku.
OPN 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2015 roku.
PGD 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2015 roku.
PGD 
GPW 
 
NWZA ws. upoważnienia zarządu do zakupu akcji własnych na zasadzie art. 362 §1 pkt 8 KSH, upoważnienia zarządu do zakupu akcji własnych w celu ich umorzenia, utworzenia kapitału rezerwowego przeznaczonego na zakup akcji własnych, finansowanie nabywania akcji przez pracowników spółki lub spółki z nią powiązanej lub inne osoby oraz zmiany w składzie RN.
PRN 
NC 
 
Publikacja raportu za III kwartał 2015 roku.
PCX 
GPW 
 
NWZA ws. warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji nowych akcji z wyłączeniem prawa poboru, zmiany statutu, wyrażenia zgody na ustanowienie ograniczonych praw rzeczowych na zorganizowanych częściach przedsiębiorstwa, przyjęcia Programu Motywacyjnego dla Prezesa Zarządu, emisji warrantów subskrypcyjnych uprawniających do objęcia akcji z wyłączeniem prawa poboru i in.
PEK 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2015 roku.
SEK 
GPW 
 
Publikacja raportu za III kwartał 2015 roku.
SNX 
GPW 
 
Scalenie akcji w stosunku 40:1.
TOR 
GPW 
 
Zmiana ceny w wezwaniu na sprzedaż akcji ogłoszonym przez Projekt 03 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie z 11,80 zł na 12,10 zł.
TVL 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2015 roku.
WRL 
NC 
 
Publikacja raportu za III kwartał 2015 roku.
WLB 
GPW 
 
Publikacja raportu za III kwartał 2015 roku.
WIS 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2015 roku.
ZWC 
GPW 
 
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 12 zł na akcję.
VIV.FR 
Euronext 
 
Publikacja raportu za III kwartał 2015 roku.
VOD.UK 
LSE 
 
Publikacja raportu za I półrocze 2015 roku.