18:31 | GMT: 16:31 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
eXtremalnyPL_baner_podstrony
Sortuj: wszystkie
Spółka
Ticker
Rynek
Czas
Wydarzenie
OPL 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto za rok obrotowy 2017.
AHL 
GPW 
 
Zawieszenie obrotu akcjami w związku z zawiadomieniem o zamiarze ogłoszenia przymusowego wykupu.
AQU 
NC 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2018 roku.
BFT 
GPW 
 
NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii F, pozbawienia prawa poboru, zmiany statutu oraz upoważnienia zarządu do zbycia akcji własnych spółki.
CSR 
NC 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.
CPD 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.
COL 
GPW 
 
Początek zapisów na sprzedaż akcji po 3,76 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez AllumaInvest Sp. z o.o.,Ziołopex Sp. z o.o., Barbarę Kolańską, Jana Kolańskiego, Colian Holding S.A. oraz IPOPEMA 21 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych.
EGS 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.
FTI 
NC 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2018 roku.
INF 
GPW 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2018 roku.
IPO 
GPW 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2018 roku.
ITM 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.
KMP 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.
MIR 
GPW 
 
Dzień ustalenia prawa poboru akcji serii T2.
OVO 
GPW 
 
Publikacja raportu za 2017 rok.
PCX 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za 2017 rok.
QNT 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.
SEL 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.
TEN 
GPW 
 
Początek przyjmowania zapisów oraz wpłat na akcje oferowane w transzy inwestorów instytucjonalnych.
WIK 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.
ZWC 
GPW 
 
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 15 zł na akcję.
GE.US 
NYSE 
 przed sesją
Publikacja raportu za I kwartał 2018 roku.
HON.US 
NYSE 
 przed sesją
Publikacja raportu za I kwartał 2018 roku.