18:52 | GMT: 16:52 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
eXtremalnyPL_baner_podstrony
Sortuj: wszystkie
Spółka
Ticker
Rynek
Czas
Wydarzenie
SPL 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2016 roku.
ABS 
GPW 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2016 roku.
wykres ATM
ATM 
GPW 
 
Zakończenie zapisów na sprzedaż akcji po 10,37 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez MCI.PrivateVentures Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą w Warszawie.
wykres BOS
BOS 
GPW 
 
NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii U w trybie subskrypcji prywatnej, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru wszystkich akcji serii U, dematerializacji i ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii U oraz praw do akcji serii U do obrotu na GPW oraz zmiany statutu.
BDX 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2016 roku.
CRS 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2015 z kapitału zapasowego.
DBC 
GPW 
 
Publikacja raportu za 2015 rok.
DCR 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2015.
EON 
NC 
 
Publikacja raportu za 2015 rok.
wykres FAM
FAM 
GPW 
 
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,29 zł na akcję.
wykres FAM
FAM 
GPW 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2016 roku.
GTK 
NC 
 
NWZA ws. zmian w składzie RN, upoważnienia zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru akcji oraz zmiany statutu.
IAG 
GPW 
 
Początek notowań spółki SMT (SMT) pod nazwą IALBGR (IAG), w związku ze zmianą firmy.
IMC 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2015.
LZM 
NC 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2015 rok.
wykres MFO
MFO 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2015 oraz pokrycia straty z lat ubiegłych.
NEU 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. wyniku finansowego za rok 2015, ustalenia dnia dywidendy i dnia wypłaty dywidendy, zmiany uchwały nr 7 ZWZA z 7 maja 2015 w sprawie podziału zysku za 2014 rok, umorzenia akcji własnych oraz obniżenia kapitału zakładowego w związku z umorzeniem akcji własnych.
ODL 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2015, obniżenia kapitału zakładowego oraz przeznaczenia środków pochodzących z obniżenia kapitału zakładowego na pokrycie straty z lat ubiegłych, utworzenia kapitału rezerwowego, upoważnienia do nabywania przez spółkę akcji własnych, emisji warrantów subskrypcyjnych serii A z wyłączeniem prawa poboru.
PCR 
GPW 
 
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 4,48 zł na akcję.
QRS 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2015 oraz udzielenia upoważnienia zarządowi do nabycia przez spółkę akcji własnych w celu ich umorzenia lub podziału zysku za rok obrotowy 2015 oraz wypłaty dywidendy.
RNC 
GPW 
 
Scalenie akcji w stosunku 10:1.
RMK 
GPW 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2016 roku.
STP 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2015 rok.
VOT 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2015 rok.
wykres XTB
XTB 
GPW 
 
Rozpoczęcie okresu przyjmowania zapisów inwestorów instytucjonalnych.
ZWC 
GPW 
 
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 23 zł na akcję.
SANTA.ES 
Euronext 
 przed sesją
Publikacja raportu za I kwartał 2016 roku.
BA.US 
NYSE 
 przed sesją
Publikacja raportu za I kwartał 2016 roku.
CMCSA.US 
NYSE 
 przed sesją
Publikacja raportu za I kwartał 2016 roku.
DB1.DE 
Euronext 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2016 roku.
FB.US 
NYSE 
 po sesji
Publikacja raportu za I kwartał 2016 roku.
GSK.UK 
LSE 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2016 roku.
TXN.US 
NYSE 
 po sesji
Publikacja raportu za I kwartał 2016 roku.
FP.FR 
Euronext 
 przed sesją
Publikacja raportu za I kwartał 2016 roku.
UTX.US 
NYSE 
 przed sesją
Publikacja raportu za I kwartał 2016 roku.
XLNX.US 
NYSE 
 po sesji
Publikacja raportu za IV kwartał roku obrotowego 2015/2016.