14:01 | GMT: 12:01 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
eXtremalnyPL_baner_podstrony
Sortuj: wszystkie
Spółka
Ticker
Rynek
Czas
Wydarzenie
FER 
GPW 
 
Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu WIG.
JHM 
GPW 
 
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,03 zł na akcję.
KPI 
NC 
 
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,06 zł na akcję.
wykres KGL
KGL 
GPW 
 
Wypłata dywidendy 0,21 zł na akcję.
KOM 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za rok obrotowy 2017/2018.
wykres M4B
M4B 
NC 
 
NWZA ws. podziału zysku za rok 2017 oraz wypłaty dywidendy.
MAD 
NC 
 
NWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Madkom za rok 2017 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Madkom za rok obrotowy 2017.
MDG 
GPW 
 
Wypłata dywidendy 1,42 zł na akcję.
MMF 
NC 
 
Publikacja raportu za II kwartał 2018 roku.
RPC 
GPW 
 
NWZA ws. połączenia spółki Zakłady Magnezytowe Ropczyce S.A. z siedzibą w Warszawie ze spółką ZM Service Sp. z o.o. z siedzibą w Ropczycach.
SAN 
GPW 
 
Dzień ustalenia prawa do zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok 2018 w wysokości 0,065 euro na akcję.
SVRS 
GPW 
 
Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu WIG.
SLK 
NC 
 
Zakończenie przyjmowania zapisów na akcje serii I.
SLK 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty z lat ubiegłych oraz zatwierdzenia wyboru członka RN dokonanego przez RN w drodze kooptacji.
ULG 
GPW 
 
Publikacja raportu za II kwartał 2018 roku.
ZWC 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.
CAT.US 
NYSE 
 przed sesją
Publikacja raportu za II kwartał 2018 roku.
VIV.FR 
Euronext 
 
Publikacja raportu za I półrocze 2018 roku.