21:54 | GMT: 19:54 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
Sortuj: wszystkie
Spółka
Ticker
Rynek
Czas
Wydarzenie
LTS 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku.
OPL 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku.
SPL 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku.
AIT 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku.
AAT 
GPW 
 
Publikacja raportu za 2016 rok.
AOL 
NC 
 
Publikacja raportu za 2016 rok.
ASE 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku.
CPA 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za 2016 rok, przeznaczenia części kapitału zapasowego - zysków zatrzymanych na kapitał rezerwowy oraz nabycia akcji własnych w celu ich umorzenia.
wykres CNT
CNT 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2016 rok.
DGL 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. sposobu przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2016.
DOM 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku.
EFX 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. sposobu pokrycia straty za 2016 rok i wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa.
wykres FMG
FMG 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2016 rok.
FEG 
GPW 
 
NWZA
GAL 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2016 i straty z lat ubiegłych.
GOB 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za 2016 rok.
ICP 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2016.
IMC 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2016.
wykres IMS
IMS 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2016 rok.
LBW 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2016 rok.
MBW 
GPW 
 
Publikacja raportu za 2016 rok.
MNC 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2016.
NET 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku.
ONC 
NC 
 
Dzień pierwszego notowania na NC 71.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C1.
PMG 
GPW 
 
Publikacja raportu za 2016 rok.
PFL 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2016 rok.
wykres PIK
PIK 
NC 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2017 oraz za cały 2016 rok.
SKN 
NC 
 
NWZA ws. wydzierżawienia zorganizowanej części przedsiębiorstwa.
TLX 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. o podziału zysku za rok 2016.
WPL 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2016 oraz zysków z lat ubiegłych.
WSE 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
wykres ZUE
ZUE 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku.
ZWC 
GPW 
 
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 18 zł na akcję.
AMGN.US 
NYSE 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2017 roku.
SANTA.ES 
Euronext 
 przed sesją
Publikacja raportu za I kwartał 2017 roku.
BA.US 
NYSE 
 przed sesją
Publikacja raportu za I kwartał 2017 roku.
CTXS.US 
NYSE 
 po sesji
Publikacja raportu za I kwartał 2017 roku.
DAI.DE 
Euronext 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2017 roku.
DB1.DE 
Euronext 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2017 roku.
LOGI.US 
NYSE 
 
Publikacja raportu za IV kwartał roku obrotowego 2016/2017.
PEP.US 
NYSE 
 przed sesją
Publikacja raportu za I kwartał 2017 roku.
PG.US 
NYSE 
 przed sesją
Publikacja raportu za III kwartał roku obrotowego 2016/2017.
TWTR.US 
NYSE 
 przed sesją
Publikacja raportu za I kwartał 2017 roku.
UTX.US 
NYSE 
 po sesji
Publikacja raportu za I kwartał 2017 roku.