12:05 | GMT: 10:05 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
Sortuj: wszystkie
Spółka
Ticker
Rynek
Czas
Wydarzenie
PKP 
GPW 
 
Początek przyjmowania zapisów od inwestorów instytucjonalnych.
AFH 
NC 
 
NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii G w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru oraz zmian w składzie RN.
ALG 
GPW 
 
NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii F w trybie subskrypcji prywatnej z pozbawieniem prawa poboru, podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii G w trybie subskrypcji prywatnej z pozbawieniem prawa poboru oraz zmiany statutu.
ASE 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2013 roku.
BDX 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2013 roku.
GCN 
GPW 
 
Zakończenie zapisów na sprzedaż akcji po 17,84 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Zbigniewa Drzymałę.
KTY 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2013 roku.
LSH 
NC 
 
NWZA ws. zmian w składzie RN.
NDA 
GPW 
 
Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
PQA 
GPW 
 
Dzień wykupu akcji spółki przez Dragados S.A., po cenie 3,92 zł za akcję.
PXY 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku / pokrycia straty za rok 2012.
wykres SLR
SLR 
NC 
 
NWZA ws. zmiany statutu i uchwalenia kapitału docelowego oraz upoważnienia do dokonywania emisji akcji w ramach kapitału docelowego z wyłączeniem prawa poboru.
ZWC 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2013 roku.
GSK.UK 
LSE 
 
Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
ORA.FR 
Euronext 
 
Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.