23:00 | GMT: 21:00 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
eXtremalnyPL_baner_podstrony
Sortuj: wszystkie
Spółka
Ticker
Rynek
Czas
Wydarzenie
ACT 
GPW 
 
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 1,00 zł na akcję.
ALC 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok 2014, upoważnienia zarządu do nabywania akcji własnych w celu umorzenia lub w celu odsprzedaży, utworzenia kapitału rezerwowego z przeznaczeniem na nabycie akcji własnych w celu umorzenia lub w celu odsprzedaży.
AMC 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za 2014 r.
APL 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. sposobu pokrycia straty poniesionej w 2013 roku oraz dalszego istnienia spółki.
AQU 
NC 
 
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 1,00 zł na akcję.
BRG 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku uzyskanego w roku obrotowym 2014.
BTX 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku osiągniętego w 2014 roku, uchylenia uchwał nr 3, 4 , 5, 6 NWZA z 3 listopada 2014 oraz powołania rewidenta do spraw szczególnych.
wykres BPC
BPC 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto uzyskanej w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2014 roku oraz dalszego istnienia spółki.
CPD 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok 2014.
wykres CEZ
CEZ 
GPW 
 
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 40 CZK na akcję.
DOM 
GPW 
 
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 2,25 zł na akcję.
EGS 
GPW 
 
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,15 zł na akcję.
ECK 
NC 
 
Wznowienie obrotu akcjami spółki po zmianie ich wartości nominalnej.
FAV 
NC 
 
NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii G w trybie subskrypcji prywatnej, zmiany statutu oraz zmian w składzie RN.
GRI 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok 2014.
IPO 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2014.
KTY 
GPW 
 
Wprowadzenie do obrotu na GPW 48.450 akcji zwykłych na okaziciela serii F.
KSW 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok 2014.
MMD 
NC 
 
ZWZA
MMC 
NC 
 
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,14 zł na akcję.
MSZ 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za 2014 r. oraz wyrażenia zgody na zbycie poprzez wniesienie aportem zorganizowanej części przedsiębiorstwa do spółki zależnej MOSTOSTAL ZABRZE Konstrukcje Przemysłowe S.A.
CNG 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto za rok obrotowy 2014 oraz poziomu dywidendy do wypłaty w roku 2015.
OPN 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za 2014 rok, zmiany uchwał: nr 25 ZWZA z 26 czerwca 2012, nr 9 ZWZA z 27 czerwca 2013, nr 9b ZWZA z 26 czerwca 2014 w przedmiocie podziału zysku za lata obrotowe od 1 stycznia 2011 do 31 grudnia 2011, od 1 stycznia 2012 do 31 grudnia 2012 oraz od 1 stycznia 2013 do 31 grudnia 2013.
PBX 
GPW 
 
Rozpoczęcie przyjmowania zapisów w ramach transzy inwestorów indywidualnych, transzy inwestorów instytucjonalnych oraz transzy kierowanej.
PXM 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty poniesionej w roku obrotowym 2014 oraz w latach ubiegłych, umorzenia akcji własnych, obniżenia kapitału zakładowego, zamiany akcji imiennych serii A na akcje na okaziciela, scalenia (połączenia) akcji.
QRT 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2014.
RBW 
GPW 
 
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,80 zł na akcję.
SLZ 
GPW 
 
ZWZA
SHD 
GPW 
 
Początek notowań spółki BLACKLION (BLI) pod nazwą SOHODEV (SHD), w związku ze zmianą firmy.
XPL 
NC 
 
Publikacja raportu za 2014 rok.
ZWC 
GPW 
 
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 20 zł na akcję.
FDX.US 
NYSE 
 
Publikacja raportu za IV kwartał roku obrotowego 2014/2015.
ORCL.US 
NYSE 
 
Publikacja raportu za IV kwartał roku obrotowego 2014/2015.