22:08 | GMT: 20:08 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
Sortuj: wszystkie
Spółka
Ticker
Rynek
Czas
Wydarzenie
wykres LPP
LPP 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku.
wykres PZU
PZU 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku.
SPL 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku, ustalenie dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy, podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii M, pozbawienia prawa poboru oraz zmiany statutu.
ABC 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku.
ARX 
NC 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
APR 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2016 oraz podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii J w ramach subskrypcji prywatnej.
BST 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku.
CTC 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku.
CDL 
GPW 
 
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 1,20 zł na akcję.
EBX 
NC 
 
Publikacja raportu za 2016 rok.
EGS 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku.
ETL 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku bilansowego za rok obrotowy 2016.
FFI 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku.
FTE 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2016 oraz wypłaty dywidendy.
ITM 
GPW 
 
NWZA ws. powołania członka RN.
JWC 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku.
wykres KCI
KCI 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku.
LAB 
GPW 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2017 roku.
LKD 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku.
MPH 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku.
wykres MOL
MOL 
GPW 
 
Wypłata dywidendy 625 HUF na akcję.
OEG 
GPW 
 
Zakończenie zapisów na sprzedaż akcji po 7,91 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez OÜ HansaAssets.
OBL 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku.
PGD 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku.
PBX 
GPW 
 
NWZA ws. ustalenia liczby członków RN oraz powołania członków RN.
PSM 
NC 
 
Publikacja raportu za 2016 rok.
RBW 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku.
RBC 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty.
VVD 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto za rok obrotowy 2016.
ZWC 
GPW 
 
Wypłata dywidendy 18 zł na akcję.
CSCO.US 
NYSE 
 po sesji
Publikacja raportu za III kwartał roku obrotowego 2016/2017.
TGT.US 
NYSE 
 po sesji
Publikacja raportu za I kwartał 2017 roku.