16:13 | GMT: 14:13 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
Sortuj: wszystkie
Spółka
Ticker
Rynek
Czas
Wydarzenie
ENA 
GPW 
 
NWZA ws. zmian w składzie RN.
TPE 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2017.
ACK 
NC 
 
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 1,80 zł na akcję.
AAL 
GPW 
 
Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu WIG.
CLN 
GPW 
 
Publikacja raportu za 2017 rok.
EMC 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2017.
ENT 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.
EST 
GPW 
 
ZWZA
GKS 
NC 
 
Publikacja raportu za 2017 rok.
GLC 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.
GRP 
NC 
 
NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji imiennych serii E w drodze subskrypcji prywatnej, z jednoczesnym pozbawieniem prawa poboru w całości, zmiany statutu oraz wyrażenia zgody na dematerializację i wprowadzenie do obrotu na NC akcji serii E.
MBW 
GPW 
 
Publikacja raportu za 2017 rok.
NWG 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.
PCR 
GPW 
 
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 8,31 zł na akcję.
PFR 
NC 
 
Zawieszenie obrotu akcjami w związku z zawiadomieniem o zamiarze ogłoszenia przymusowego wykupu.
PST 
NC 
 
NWZA ws. wyrażenia zgody na wydzierżawienie przedsiębiorstwa spółki lub jego zorganizowanej części lub ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego lub zbycie przedsiębiorstwa spółki lub jego zorganizowanej części na rzecz osoby trzeciej.
THD 
NC 
 
Debiut spółki na NC. Wprowadzenie do obrotu 735.000 akcji serii B i 145.000 akcji serii C.
VIV 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty spółki za rok 2016.
XTP 
NC 
 
NWZA ws. ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji spółki do obrotu na rynku regulowanym GPW, sporządzania sprawozdań finansowych zgodnie z MSSF/MSR, przyjęcia Regulaminu Walnego Zgromadzenia, przyjęcia Regulaminu Rady Nadzorczej, ustalenia wynagrodzenia członków RN, zmian statutu, ustalenia liczby członków RN oraz zmian w składzie RN.
BAC.US 
NYSE 
 przed sesją
Publikacja raportu za I kwartał 2018 roku.
wykres IBM
IBM.US 
NYSE 
 po sesji
Publikacja raportu za I kwartał 2018 roku.
NFLX.US 
NYSE 
 po sesji
Publikacja raportu za I kwartał 2018 roku.
FRO 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.
ICP 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2017.
CAR 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.
KIN 
NC 
 
NWZA ws. przyjęcia rezygnacji z pełnienia funkcji członka RN, uzupełnienia składu RN, zmiany statutu, zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej.
PRF 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.
PRI 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.
SEK 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2017.
GS.US 
NYSE 
 przed sesją
Publikacja raportu za I kwartał 2018 roku.
JNJ.US 
NYSE 
 przed sesją
Publikacja raportu za I kwartał 2018 roku.
UNH.US 
NYSE 
 przed sesją
Publikacja raportu za I kwartał 2018 roku.
KER 
GPW 
 
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,25 USD na akcję.
KRU 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za 2017 rok oraz wypłaty dywidendy dla akcjonariuszy.
ACK 
NC 
 
Wypłata dywidendy 1,80 zł na akcję.
ENT 
GPW 
 
NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych serii D, pozbawienia prawa poboru, ubiegania się o dopuszczenie akcji zwykłych serii A i B, praw do akcji zwykłych serii D oraz akcji zwykłych serii D do obrotu na GPW, zmiany statutu oraz zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia.
LPS 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. zysku / straty.
MAB 
GPW 
 
NWZA ws. sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii P, pozbawienia prawa poboru wszystkich akcji serii P oraz zmiany statutu.
PEX 
GPW 
 
Publikacja raportu na 2017 rok.
PFR 
NC 
 
Dzień wykupu akcji spółki przez Marka Tymińskiego po cenie 0,32 zł za akcję.
RDL 
GPW 
 
Publikacja raportu na 2017 rok.
 
GPW 
 
Zakończenie przyjmowania zapisów oraz wpłat w transzy inwestorów indywidualnych.
ZWC 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.
AA.US 
NYSE 
 po sesji
Publikacja raportu za I kwartał 2018 roku.
AXP.US 
NYSE 
 po sesji
Publikacja raportu za I kwartał 2018 roku.
MS.US 
NYSE 
 przed sesją
Publikacja raportu za I kwartał 2018 roku.
USB.US 
NYSE 
 przed sesją
Publikacja raportu za I kwartał 2018 roku.
ATT 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.
KER 
GPW 
 
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,25 USD na akcję.
ABC 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.
AAT 
GPW 
 
Publikacja raportu za 2017 rok.
AQU 
NC 
 
Publikacja raportu za 2017 rok.
CPA 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za 2017 rok, przeznaczenia części kapitału zapasowego - zysków zatrzymanych na kapitał rezerwowy oraz nabycia akcji własnych w celu ich umorzenia.
FFI 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.
KRS 
GPW 
 
Wykluczenie akcji spółki z obrotu na GPW w związku upływem terminu 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia sądu o ogłoszeniu upadłości.
KTY 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.
KRK 
GPW 
 
Publikacja raportu za 2017 rok.
wykres OAT
OAT 
GPW 
 
Debiut spółki na GPW. Wprowadzenie do obrotu 1.360.000 akcji serii A, 8.670.000 akcji serii B, 340.000 akcji serii C, 1.300.000 akcji serii D, 2.000.000 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii F.
PIL 
NC 
 
Dzień pierwszego notowania na NC 71.500 akcji serii H oraz 355.000 akcji serii L.
PCE 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.
ZAP 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.
QRS 
GPW 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2018 roku.
 
GPW 
 
Zakończenie budowania księgi popytu wśród inwestorów instytucjonalnych.
wykres TXM
TXM 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.
ZEP 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.
BK.US 
NYSE 
 przed sesją
Publikacja raportu za I kwartał 2018 roku.
PM.US 
NYSE 
 przed sesją
Publikacja raportu za I kwartał 2018 roku.
OPL 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto za rok obrotowy 2017.
AHL 
GPW 
 
Zawieszenie obrotu akcjami w związku z zawiadomieniem o zamiarze ogłoszenia przymusowego wykupu.
AQU 
NC 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2018 roku.
BFT 
GPW 
 
NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii F, pozbawienia prawa poboru, zmiany statutu oraz upoważnienia zarządu do zbycia akcji własnych spółki.
CSR 
NC 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.
CPD 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.
COL 
GPW 
 
Początek zapisów na sprzedaż akcji po 3,76 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez AllumaInvest Sp. z o.o.,Ziołopex Sp. z o.o., Barbarę Kolańską, Jana Kolańskiego, Colian Holding S.A. oraz IPOPEMA 21 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych.
EGS 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.
FTI 
NC 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2018 roku.
INF 
GPW 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2018 roku.
IPO 
GPW 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2018 roku.
ITM 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.
KMP 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.
MIR 
GPW 
 
Dzień ustalenia prawa poboru akcji serii T2.
OVO 
GPW 
 
Publikacja raportu za 2017 rok.
PCX 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za 2017 rok.
QNT 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.
SEL 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.
 
GPW 
 
Początek przyjmowania zapisów oraz wpłat na akcje oferowane w transzy inwestorów instytucjonalnych.
WIK 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.
ZWC 
GPW 
 
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 15 zł na akcję.
GE.US 
NYSE 
 przed sesją
Publikacja raportu za I kwartał 2018 roku.
HON.US 
NYSE 
 przed sesją
Publikacja raportu za I kwartał 2018 roku.
PG.US 
NYSE 
 przed sesją
Publikacja raportu za III kwartał roku obrotowego 2017/2018.
Brak danych dla wybranego kraju lub grupy krajów
Brak danych dla wybranego kraju lub grupy krajów