00:51 | GMT: 23:51 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
eXtremalnyPL_baner_podstrony
Sortuj: wszystkie
Spółka
Ticker
Rynek
Czas
Wydarzenie
ACP 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.
MIL 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2018.
AWB 
GPW 
 
NWZA ws. powołania członka RN, zmiany statutu, dalszego istnienia spółki, podwyższenia kapitału zakładowego w ramach subskrypcji prywatnej, wyrażenia zgody na dochodzenie przez spółkę roszczeń odszkodowawczych i in.
BST 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.
CHS 
GPW 
 
NWZA ws. przyjęcia programu naprawczego spółki, zmian umowy spółki, odwołania i powołania członków RN.
DAT 
GPW 
 
Wprowadzenie do obrotu na GPW 457.548 akcji zwykłych na okaziciela serii M.
KVT 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.
MRC 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.
PWX 
GPW 
 
NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję nie więcej niż 20.600.000 akcji zwykłych na okaziciela serii E, z zachowaniem prawa poboru, zmiany statutu oraz zmiany w składzie RN.
RPC 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.
SGN 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy zakończony w dniu 30 września 2018 roku.
VOX 
NC 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.
ABA 
GPW 
 
Wykluczenie akcji spółki z obrotu na GPW w związku ze zniesieniem dematerializacji akcji.
BRG 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.
BDX 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.
CIE 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.
CIG 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.
IZB 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał roku obrotowego 2018/2019.
MDG 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.
WPL 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.
CDR 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2018 rok.
11B 
GPW 
 
Publikacja raportu za 2018 rok.
BMC 
GPW 
 
Dzień referencyjny w procesie scalenia akcji.
COM 
NC 
 
NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego, z wyłączeniem prawa poboru, zmiany statutu oraz zmian w składzie RN.
GTK 
NC 
 
NWZA ws. zmiany firmy spółki, zmiany siedziby spółki oraz zmian w składzie RN.
GRC 
NC 
 
NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisj nowych akcji serii F, z wyłączeniem prawa poboru oraz zmiany statutu.
IDT 
GPW 
 
Wykluczenie akcji spółki z obrotu na GPW w związku z upływem terminu 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia o ogłoszeniu upadłości.
LKD 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.
MGC 
NC 
 
NWZA ws. wyboru nowej RN oraz zmiany statutu.
MLS 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.
ORN 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.
SES 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za okres od dnia 1 października 2017 roku do dnia 30 września 2018 roku.
STL 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy od 01.10.2017 r. do 30.09.2018 r.
SUW 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy obejmujący okres od 01.10.2017 r. do 30.09.2018 r.
ING 
GPW 
 
ZWZA ws. podziału zysku za 2018 rok, pokrycia straty z lat ubiegłych oraz wypłaty dywidendy za 2018 rok.
MBK 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok 2018.
08N 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.
4MS 
NC 
 
NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii D w ramach subskrypcji zamkniętej (z zachowaniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy), zmiany statutu oraz powołania członka RN.
ABC 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.
ASB 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za 2018 rok.
ATD 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.
ATL 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.
BFT 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.
CMC 
NC 
 
NWZA ws. zmiany statutu.
ERB 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.
ESS 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.
wykres FON
FON 
GPW 
 
NWZA ws. obniżenia liczby akcji bez wartości nominalnej, zmiany statutu oraz zatwierdzenia firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego za rok 2018, 2019 oraz do oceny raportów rocznych za rok 2018, 2019.
wykres INC
INC 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.
IZS 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.
JHM 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.
K2I 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.
LRQ 
GPW 
 
Publikacja raportu za 2018 rok.
MDI 
GPW 
 
Publikacja raportu za 2018 rok.
wykres MFO
MFO 
GPW 
 
Publikacja raportu za 2018 rok.
MIR 
GPW 
 
NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji nowych akcji serii T4 w trybie subskrypcji prywatnej, obniżenia kapitału zakładowego, emisji obligacji zamiennych na akcje, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, zmiany statutu, emisji warrantów subskrypcyjnych z prawem do objęcia akcji oraz dalszego istnienia spółki.
OPN 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.
wykres PCM
PCM 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.
PGM 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.
RNC 
GPW 
 
NWZA ws. zmiany statutu, zmiany uchwały nr 5 NWZ z 14 listopada 2018 oraz przyjęcia Regulaminu Walnego Zgromadzenia.
SLV 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.
TOA 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.
ULM 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.
UNI 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.
WRE 
NC 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.
WTN 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.
wykres ZUE
ZUE 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.
AMC 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.
APE 
NC 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.
ARE 
NC 
 
NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji zwykłych serii H w drodze subskrypcji prywatnej, podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji zwykłych serii I w drodze subskrypcji publicznej oraz zmiany statutu.
BAH 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.
BAL 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.
BIO 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.
CDL 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.
DCR 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.
ECO 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za 2017 rok.
ELZ 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.
HEL 
GPW 
 
Publikacja raportu za I półrocze roku obrotowego 2018/2019.
IPE 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.
KSW 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.
LEN 
GPW 
 
Publikacja raportu za 2018 rok.
LTX 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.
MVP 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.
MWT 
GPW 
 
Publikacja raportu za 2018 rok.
NCT 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.
CNG 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.
OTS 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.
PPS 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.
PSW 
GPW 
 
Publikacja raportu za 2018 rok.
PME 
NC 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.
PRD 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.
SKA 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.
SOL 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.
TAR 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.
UNT 
NC 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.
WHH 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. podziału wyniku finansowego za rok obrotowy obejmujący okres od 01.10.2017 r. do 30.09.2018 r.
YOL 
GPW 
 
Publikacja raportu za 2018 rok.
ZEP 
GPW 
 
NWZA ws. połączenia ZE PAK SA ze spółką PAK–VOLT Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie oraz miany w składzie RN.
BER 
NC 
 
Publikacja raportu za 2018 rok.
DEV 
NC 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.
UTD 
NC 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.
CHS 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.
CWP 
NC 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.
LAB 
GPW 
 
Publikacja raportu za 2018 rok.
SKH 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze roku obrotowego 2018/2019.