17:11 | GMT: 15:11 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
Sortuj: wszystkie
Spółka
Ticker
Rynek
Czas
Wydarzenie
DPL 
GPW 
 
NWZA ws. zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej, odwołania członków RN, powołania członków RN oraz zmiany zasad wynagradzania RN.
ECH 
GPW 
 
NWZA ws. ustalenia liczby członków RN, powołania członka RN spełniającego kryteria niezależności przewidziane dla członków komitetów audytu oraz zmiany statutu.
MDG 
GPW 
 
Wypłata dywidendy 2 zł na akcję.
NTW 
NC 
 
NWZA ws. zmian w składzie RN.
PGD 
GPW 
 
NWZA ws. zmiany w składzie RN bieżącej kadencji, uchylenia uchwały 16 ZWZ z 25 czerwca 2013 r., zatwierdzenia nowego Regulaminu Komitetu Audytu Rady Nadzorczej oraz zmiany zasad i wysokości wynagradzania członków RN.
PLW 
GPW 
 
NWZA ws. sprawie zmian statutu.
SEL 
GPW 
 
NWZA ws. uzupełnienia w składzie RN oraz wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej i Komitetu Audytu.
SNT 
GPW 
 
NWZA ws. dokonania zmian w RN obecnej kadencji.
XPL 
NC 
 
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,01 zł na akcję.
NFLX.US 
NYSE 
 po sesji
Publikacja raportu za III kwartał 2017 roku.
BWO 
GPW 
 
ZWZA
COG 
GPW 
 
Zakończenie zapisów inwestorów na akcje emisji nr 11.
CPG 
GPW 
 
Wprowadzenie do obrotu na GPW 111.359 akcji zwykłych na okaziciela serii D.
MMF 
NC 
 
NWZA ws. zatwierdzenia Regulaminu Rady Nadzorczej.
MOM 
NC 
 
NWZA ws. powołania członków RN, upoważnienia zarządu do przeprowadzenia restrukturyzacji zadłużenia i sytuacji finansowej spółk, dopłat akcjonariuszy do kapitału w zamian za przyznanie uprawnień akcjom.
 
GPW 
 
Rozpoczęcie budowy księgi popytu oraz zapisów na akcje serii F w transzy inwestorów indywidualnych.
PGD 
GPW 
 
Dzień wykupu akcji spółki przez Mespila Investments Limited po cenie 59 zł za akcję.
PXM 
GPW 
 
NWZA ws. zmiany statutu, zmiany Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia oraz zatwierdzenia Regulaminu Rady Nadzorczej.
VOX 
NC 
 
NWZA ws. zatwierdzenia Regulaminu Rady Nadzorczej.
XPL 
NC 
 
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,01 zł na akcję.
GS.US 
NYSE 
 przed sesją
Publikacja raportu za III kwartał 2017 roku.
wykres IBM
IBM.US 
NYSE 
 po sesji
Publikacja raportu za III kwartał 2017 roku.
JNJ.US 
NYSE 
 przed sesją
Publikacja raportu za III kwartał 2017 roku.
MS.US 
NYSE 
 przed sesją
Publikacja raportu za III kwartał 2017 roku.
UNH.US 
NYSE 
 przed sesją
Publikacja raportu za III kwartał 2017 roku.
CLC 
NC 
 
NWZA ws. uchylenia uchwały nr 4/11/2016 NWZ z 14 listopada 2016, podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii G w drodze oferty publicznej z wyłączeniem prawa poboru, zmiany statutu, ustalenia liczby członków RN i zmian w składzie RN oraz zatwierdzenia zmian Regulaminu Rady Nadzorczej.
EUC 
GPW 
 
NWZA ws. powołania nowych członków RN.
FMF 
GPW 
 
NWZA ws. zmian statutu, zatwierdzenia Regulaminu Rady Nadzorczej, ustalenia liczby członków RN, zmian w składzie RN, ustalenia zasad wynagradzania członków RN.
GOB 
GPW 
 
NWZA ws. powołania członka RN, zmiany statutu oraz zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej.
PMG 
GPW 
 
NWZA ws. zmian statutu, ustalenia liczby członków RN, zmian w składzie RN oraz ustalenia zasad wynagradzania członków RN.
PFL 
GPW 
 
NWZA ws. określenia warunków długoterminowego programu motywacyjnego dla wybranych członków RN.
QRS 
GPW 
 
Publikacja raportu za III kwartał 2017 roku.
AA.US 
NYSE 
 po sesji
Publikacja raportu za III kwartał 2017 roku.
AXP.US 
NYSE 
 po sesji
Publikacja raportu za III kwartał 2017 roku.
EBAY.US 
NYSE 
 po sesji
Publikacja raportu za III kwartał 2017 roku.
USB.US 
NYSE 
 przed sesją
Publikacja raportu za III kwartał 2017 roku.
PKN 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2017 roku.
wykres PZU
PZU 
GPW 
 
Wypłata dywidendy 1,40 zł na akcję.
AQU 
NC 
 
Publikacja raportu za III kwartał 2017 roku.
CZT 
GPW 
 
NWZA ws. zmiany statutu, odwołania członków RN, powołania członków RN oraz zmiany Regulaminu Komitetu Audytu.
EXC 
NC 
 
NWZA ws. podziału akcji przez obniżenie wartości nominalnej akcji, wyrażenia zgody na ubieganie się o wprowadzenie akcji serii B do obrotu na NC oraz zmiany statutu.
GTN 
GPW 
 
NWZA ws. powołania członka RN.
KTY 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2017 roku.
KPX 
GPW 
 
NWZA ws. ustalenia liczby członków RN, zmian w składzie RN, ustalenia zasad wynagradzania członków RN.
KZS 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2017 roku.
LCC 
GPW 
 
NWZA ws. zmian w składzie RN oraz ustalenia wynagrodzenia dla członków RN.
MGT 
GPW 
 
NWZA ws. ustalenia liczebności RN aktualnej kadencji oraz powołania członka RN.
MRK 
NC 
 
NWZA ws. dalszego istnienia spółki Marka S.A. w restrukturyzacji.
wykres PGO
PGO 
GPW 
 
NWZA ws. ustalenia liczby członków RN, zmian w składzie RN, ustalenia zasad wynagradzania członków RN.
PWX 
GPW 
 
NWZA ws. zmiany statutu, zmian w składzie RN oraz zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej.
STP 
GPW 
 
NWZA ws. zmiany w statucie, zmiany w Regulaminie RN, zmiany w składzie RN (odwołanie, powołanie), ustalenia liczby członków RN oraz ustalenia zasad wynagradzania członków RN.
ZUK 
GPW 
 
NWZA ws. zmian w składzie osobowym RN, zmiany statutu oraz ustalenia wynagrodzenia dla członków RN.
ULM 
GPW 
 
NWZA ws. zmian w składzie RN.
ZMT 
GPW 
 
NWZA ws. ustalenia liczby członków RN, zmian w składzie RN, ustalenia zasad wynagradzania członków RN, zmian statutu oraz wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanych części przedsiębiorstwa.
BK.US 
NYSE 
 przed sesją
Publikacja raportu za III kwartał 2017 roku.
wykres SAP
SAP.DE 
Euronext 
 
Publikacja raportu za III kwartał 2017 roku.
VZ.US 
NYSE 
 przed sesją
Publikacja raportu za III kwartał 2017 roku.
wykres LPP
LPP 
GPW 
 
NWZA ws. odwołania dotychczasowego składu RN, powołania nowego składu RN, ustalenia wynagrodzenia członków RN z tytułu pełnionych funkcji oraz zmiany statutu.
MBK 
GPW 
 
Wprowadzenie do obrotu na GPW 867 akcji zwykłych na okaziciela.
SNS 
GPW 
 
NWZA ws. zmian w składzie RN IX kadencji oraz ustalenia zasad wynagradzania członków RN.
AMB 
GPW 
 
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,60 zł na akcję.
BOW 
GPW 
 
NWZA ws. odwołania jednego z członków RN oraz powołania nowego członka RN.
BSC 
GPW 
 
NWZA ws. powołania członka RN.
BWO 
GPW 
 
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,69 euro na akcję.
FER 
GPW 
 
NWZA ws. zmiany statutu.
JHM 
GPW 
 
NWZA ws. zmian w statucie oraz powołania członków RN.
PTE 
NC 
 
Publikacja raportu za III kwartał 2017 roku.
WAS 
GPW 
 
NWZA ws. dokonania zmian w składzie RN oraz zmiany zasad wynagrodzenia RN.
DAI.DE 
Euronext 
 
Publikacja raportu za III kwartał 2017 roku.
GE.US 
NYSE 
 przed sesją
Publikacja raportu za III kwartał 2017 roku.
PG.US 
NYSE 
 przed sesją
Publikacja raportu za I kwartał roku obrotowego 2017/2018.
PGN 
GPW 
 
NWZA ws. zmiany statutu.
ZEP 
GPW 
 
NWZA ws. ustalenia liczby członków RN VII kadencji oraz zmiany w składzie RN.
Brak danych dla wybranego kraju lub grupy krajów