13:36 | GMT: 12:36 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
Sortuj: wszystkie
Spółka
Ticker
Rynek
Czas
Wydarzenie
5AH 
NC 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.
ASE 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.
AUX 
NC 
 
NWZA ws. wyrażenia zgody na ubieganie się o wprowadzenie do obrotu na NC części akcji serii A oraz dematerializację części akcji serii A.
AAL 
GPW 
 
NWZA
COR 
NC 
 
NWZA ws. zbycia ZCP, rozszerzenia przedmiotu działalności spółki, obowiązku wykupu akcji w związku ze zmianą przedmiotu działalności spółki.
IPX 
GPW 
 
NWZA ws. umorzenia akcji własnych i obniżenia kapitału zakładowego, zmiany statutu, zmiany uchwały nr 18 ZWZ z 15 czerwca 2016 w sprawie upoważnienia zarządu do nabycia akcji własnych, zwiększenia kapitału rezerwowego z przeznaczeniem na nabywanie akcji własnych, zbycia zorganizowanych części przedsiębiorstwa w postaci zakładu Aluminium Konin oraz zmian w składzie RN.
KPI 
NC 
 
Dzień ustalenia prawa poboru akcji serii A4.
wykres WDX
WDX 
GPW 
 
Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu WIG.
OPL 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.
AMB 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze roku obrotowego 2017/2018.
DBC 
GPW 
 
Publikacja raportu za IV kwartał 2017 roku.
wykres FAM
FAM 
GPW 
 
Wykluczenie akcji spółki z obrotu na GPW w związku ze zniesieniem dematerializacji akcji.
HRC 
NC 
 
Publikacja raportu za 2017 rok.
IST 
NC 
 
NWZA ws. wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązań o łącznej wartości nie wyższej niż 8.000.000,00 zł oraz zmiany statutu.
wykres PEP
PEP 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.
PLZ 
GPW 
 
NWZA
UNW 
GPW 
 
Wykluczenie akcji spółki z obrotu na GPW w związku ze zniesieniem dematerializacji akcji.
BLT.UK 
LSE 
 
Publikacja raportu za I półrocze roku obrotowego 2017/2018.
DB1.DE 
Euronext 
 
Publikacja raportu za IV kwartał 2017 roku.
HD.US 
NYSE 
 przed sesją
Publikacja raportu za IV kwartał 2017 roku.
HSBA.UK 
LSE 
 
Publikacja raportu za 2017 rok.
TSLA.US 
NYSE 
 po sesji
Publikacja raportu za IV kwartał 2017 roku.
WMT.US 
NYSE 
 przed sesją
Publikacja raportu za IV kwartał roku obrotowego 2017/2018.
PGN 
GPW 
 
NWZA ws. sprzedaży praw do nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Kruczej 6/14 oraz dochodzenia roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy sprawowaniu zarządu od członków Zarządu PGNiG S.A.
ARH 
GPW 
 
Wprowadzenie do obrotu na GPW 2.327.813 akcji zwykłych na okaziciela serii F.
BTK 
NC 
 
Zakończenie przyjmowania zapisów na akcje serii G w wykonaniu prawa poboru oraz zapisów dodatkowych.
KGN 
GPW 
 
Początek zapisów na sprzedaż akcji po 81,80 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna.
ORB 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.
UTD 
NC 
 
NWZA ws. zmian w składzie RN, zmiany statutu oraz obniżenia kapitału zakładowego w drodze obniżenia wartości nominalnej wszystkich akcji.
LLOY.UK 
LSE 
 
Publikacja raportu za 2017 rok.
INF 
GPW 
 
NWZA
LVC 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał roku obrotowego 2017/2018.
SFS 
GPW 
 
NWZA ws. wyrażenia zgody na zabezpieczenie umów finansowania spółki w formie ustanowienia ograniczonego prawa rzeczowego na przedsiębiorstwie spółki Sfinks Polska S.A.
SGN 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał roku obrotowego 2017/2018.
AAL.UK 
LSE 
 
Publikacja raportu za 2017 rok.
wykres AXA
CS.FR 
Euronext 
 
Publikacja raportu za 2017 rok.
BA.UK 
LSE 
 
Publikacja raportu za 2017 rok.
BARC.UK 
LSE 
 
Publikacja raportu za 2017 rok.
DTEL.DE 
Euronext 
 
Publikacja raportu za IV kwartał 2017 roku.
TFA.ES 
Euronext 
 
Publikacja raportu za 2017 rok.
BRO 
NC 
 
Dzień pierwszego notowania na NC 3.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii H.
FEG 
GPW 
 
Zakończenie zapisów na sprzedaż akcji po 29,80 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Fortbet Holdings Limited.
GNB 
GPW 
 
NWZA ws. wyłączenia prawa poboru akcji serii C emitowanych na podstawie uchwały zarządu dotyczącej podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego w drodze subskrypcji prywatnej.
IRL 
GPW 
 
Publikacja raportu za IV kwartał 2016 oraz za cały 2017 rok.
QRS 
GPW 
 
Publikacja raportu za 2017 rok.
SPH 
GPW 
 
NWZA
Brak danych dla wybranego kraju lub grupy krajów
Brak danych dla wybranego kraju lub grupy krajów