15:37 | GMT: 13:37 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
Sortuj: wszystkie
Spółka
Ticker
Rynek
Czas
Wydarzenie
LTS 
GPW 
 
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 1 zł na akcję.
11B 
GPW 
 
Wprowadzenie do obrotu na GPW 3.415 sztuk akcji serii G.
ACG 
GPW 
 
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 1,85 zł na akcję.
AMC 
GPW 
 
Wypłata dywidendy 3 zł na akcję.
ASP 
NC 
 
Publikacja raportu za 2019 rok.
BFT 
GPW 
 
NWZA ws. utworzenia kapitału rezerwowego z przeznaczeniem na pożyczki dla pracowników spółki i jej spółek zależnych na sfinansowanie nabycia akcji spółki.
BGD 
NC 
 
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,20 zł na akcję.
BML 
GPW 
 
Publikacja raportu za I półrocze 2020 roku.
CAI 
NC 
 
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,02 zł na akcję.
DBC 
GPW 
 
Publikacja raportu za I półrocze 2020 roku.
DOM 
GPW 
 
Wypłata dywidendy 9,50 zł na akcję.
FPO 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za 2019r.
MVP 
GPW 
 
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,17 zł na akcję.
MZN 
GPW 
 
Wycofanie akcji spółki z obrotu na GPW.
VER 
NC 
 
Publikacja raportu za I kwartał roku 2020/2021.
wykres MSM
MSM 
NC 
 
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,17 zł na akcję.
PSW 
GPW 
 
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,50 zł na akcję.
PTN 
NC 
 
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,06 zł na akcję.
PRF 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.
RBS 
NC 
 
Publikacja raportu za III kwartał roku obrotowego 2019/2020.
wykres SFD
SFD 
NC 
 
Wypłata dywidendy 0,01 zł na akcję.
SNX 
GPW 
 
Publikacja raportu za I półrocze 2020 roku.
TLX 
GPW 
 
Publikacja raportu za I półrocze 2020 roku.
ULG 
GPW 
 
Publikacja raportu za I półrocze 2020 roku.
WSE 
GPW 
 
Początek zapisów na sprzedaż akcji po 0,62 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez GI International.
wykres PGE
PGE 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.
ACG 
GPW 
 
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 1,85 zł na akcję.
AMB 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za rok obrotowy 2019/2020.
ATD 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.
wykres BIK
BIK 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.
BGD 
NC 
 
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,20 zł na akcję.
BML 
GPW 
 
Wprowadzenie do obrotu na GPW 794.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B.
BDG 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2019.
DAM 
NC 
 
NWZA ws. zmiany statutu, podwyższenia kapitału zakładowego w drodze subskrypcji prywatnych akcji serii M i N oraz uzupełnienia i zmiany składu RN.
INK 
GPW 
 
Wypłata dywidendy 2 zł na akcję.
KSW 
GPW 
 
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 2,80 zł na akcję.
MVP 
GPW 
 
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,17 zł na akcję.
wykres MSM
MSM 
NC 
 
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,17 zł na akcję.
OTS 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.
PSW 
GPW 
 
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,50 zł na akcję.
PTN 
NC 
 
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,06 zł na akcję.
PMA 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za 2019 rok.
RVU 
GPW 
 
Publikacja raportu za I półrocze 2020 roku.
SNX 
GPW 
 
Split akcji w stosunku 1:5.
ADBE.US 
NYSE 
 po sesji
Publikacja raportu za III kwartał 2020 roku.
FDX.US 
NYSE 
 po sesji
Publikacja raportu za I kwartał roku obrotowego 2020/2021.
BST 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.
BTG 
NC 
 
Zawieszenie obrotu akcjami spółki w związku ze zmianą ich wartości nominalnej.
CCT 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2019.
FSG 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.
wykres FMG
FMG 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku wypracowanego w roku obrotowym 2019.
HRC 
NC 
 
NWZA ws. wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa, podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji z wyłączeniem prawa poboru nowych akcji, zmiany statutu oraz zmian w składzie RN.
IFR 
GPW 
 
Wprowadzenie do obrotu na GPW 1.184.549 akcji serii A.
KMP 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.
KRC 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.
KSW 
GPW 
 
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 2,80 zł na akcję.
LUK 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2019 oraz dalszego istnienia spółki w związku z art. 397 Kodeksu spółek handlowych.
MLS 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.
wykres MOJ
MOJ 
GPW 
 
Publikacja raportu za I półrocze 2020 roku.
NTW 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2019.
PTE 
NC 
 
Publikacja raportu za II kwartał 2020 roku.
wykres PHN
PHN 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.
SKA 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.
STA 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2019 r.
TRK 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.
ARH 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.
APR 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.
CRC 
NC 
 
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,08 zł na akcję.
DVL 
GPW 
 
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,10 zł na akcję.
EKP 
GPW 
 
Publikacja raportu za I półrocze 2020 roku.
wykres ERG
ERG 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.
FRO 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.
KOR 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2019.
LBW 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.
MDI 
GPW 
 
Publikacja raportu za I półrocze 2020 roku.
wykres MFO
MFO 
GPW 
 
Publikacja raportu za I półrocze 2020 roku.
NST 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2019.
NGG 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok 2019.
ODL 
GPW 
 
Publikacja raportu za I półrocze 2020 roku.
PRD 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.
ULM 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.
WLT 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.
WTN 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.
ZEP 
GPW 
 
NWZA ws. połączenia ZE PAK SA ze spółką PAK Infrastruktura Sp. z o.o. z siedzibą w Koninie oraz zmiany statutu.
wykres LPP
LPP 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku osiągniętego w roku obrotowym 01.01.2019-31.01.2020.
AMC 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.
BEP 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2019 oraz pokrycia straty z lat ubiegłych powstałej w wyniku korekty błędów ujawnionych w roku obrotowym 2018.
CRC 
NC 
 
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,08 zł na akcję.
DVL 
GPW 
 
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,10 zł na akcję.
wykres IMS
IMS 
GPW 
 
Wypłata dywidendy 0,05 zł na akcję.
KTY 
GPW 
 
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 35 zł na akcję.
LAB 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.
OTM 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.
PPS 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.
PIW 
GPW 
 
Publikacja raportu za I półrocze 2020 roku.
PUN 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.
SCO 
GPW 
 
Publikacja raportu za I półrocze 2020 roku.
SEL 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.
wykres TXM
TXM 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.
Brak danych dla wybranego kraju lub grupy krajów
AER 
NC 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za II kwartał 2020 roku.