21:41 | GMT: 19:41 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
eXtremalnyPL_baner_podstrony
Sortuj: wszystkie
Spółka
Ticker
Rynek
Czas
Wydarzenie
7FT 
NC 
 
Publikacja raportu za 2019 rok.
ACT 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku.
AWM 
NC 
 
NWZA ws. wyrażenia zgody na postanowienia i warunki przewidziane umową o ustanowienie Zastawu Rejestrowego na Zbiorze Rzeczy i Praw wchodzących w skład przedsiębiorstwa spółki oraz wyrażenia zgody na zawarcie i wykonanie przez spółkę w/w umowy.
ATA 
NC 
 
Publikacja raportu za 2019 rok.
ATP 
GPW 
 
Publikacja raportu za III kwartał roku obrotowego 2019/2020.
BTX 
NC 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.
BRU 
NC 
 
Publikacja raportu za 2019 rok.
CLN 
GPW 
 
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,08 zł na akcję.
FAV 
NC 
 
Publikacja raportu za 2019 rok.
FER 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku.
GNR 
NC 
 
Publikacja raportu za 2019 rok.
HMP 
NC 
 
Publikacja raportu za 2019 rok.
INB 
NC 
 
Publikacja raportu za 2019 rok.
IGN 
NC 
 
NWZA ws. powołania członków RN.
KFM 
NC 
 
NWZA ws. wycofania akcji spółki serii C1 i C2 z obrotu w alternatywnym systemie obrotu.
LEN 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok 2019 oraz wypłaty dywidendy z zysków z lat poprzednich.
MAD 
NC 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2020 roku.
MNC 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty spółki za rok 2019 oraz wypłaty dywidendy.
MND 
NC 
 
Publikacja raportu za 2019 rok.
MON 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku.
PSM 
NC 
 
NWZA ws. zmiany statutu, zmiany uchwały nr 20 ZWZ z dnia 15 lipca 2019 roku w sprawie ustalenia liczebności RN VIII kadencji oraz uzupełnienia składu RN.
PRT 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku.
PUN 
GPW 
 
Początek notowań spółki IQP (IQP) pod nazwą PUNKPIRAT (PUN) w związku ze zmianą firmy.
SKN 
NC 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku.
SKT 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku.
SPK 
NC 
 
Publikacja raportu za 2019 rok.
ZST 
GPW 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2020 roku.
CLN 
GPW 
 
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,08 zł na akcję.
NXB 
NC 
 
NWZA ws. zmian w składzie RN oraz ustalenia wynagrodzenia członków RN.
PIT 
NC 
 
Scalenie akcji w stosunku 5:1.
RDG 
NC 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.
REM 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2019.
WAX 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2019.
1AT 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku netto za rok 2019.
BHX 
NC 
 
Publikacja raportu za 2019 rok.
BRO 
NC 
 
Publikacja raportu za 2019 rok.
KGN 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za 2019 r.
MRC 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2019, wypłaty dywidendy z zysków lat ubiegłych, ustalenia dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy.
PIT 
NC 
 
Wznowienie obrotu akcjami spółki po zmianie ich wartości nominalnej.
PXM 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2019.
PJP 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku.
RDL 
GPW 
 
Początek zapisów na sprzedaż akcji po 1,32 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez THC SICAV-RAIF.
TMP 
NC 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.
TEN 
GPW 
 
Wprowadzenie do obrotu na GPW 16.245 akcji zwykłych na okaziciela serii B.
UNT 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2019.
ACP 
GPW 
 
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 3,01 zł na akcję.
ENA 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.
PGN 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku.
ASB 
GPW 
 
Wypłata dywidendy 0,075 USD na akcję.
DEL 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku.
FAV 
NC 
 
Wycofanie akcji spółki z obrotu na NC w związku z upływem 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia sądu o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości.
GAL 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2019.
BHW 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za 2019 r. oraz pokrycia straty z lat ubiegłych powstałej w wyniku zmian zasad rachunkowości w związku z zastosowaniem po raz pierwszy MSSF nr 9 oraz podziału niepodzielonego zysku z lat ubiegłych.
HLD 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.
wykres KGL
KGL 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2019 r.
LTX 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2019.
MEX 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku.
ORN 
GPW 
 
Wycofanie akcji spółki z obrotu na GPW.
PAS 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2019.
PCR 
GPW 
 
Wypłata dywidendy 3,41 zł na akcję.
RVU 
GPW 
 
NWZA ws. zmiany statutu oraz sporządzania sprawozdań finansowych zgodnie z MSR.
SSK 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2019.
VIN 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku.
ACP 
GPW 
 
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 3,01 zł na akcję.
PKN 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2019 oraz ustalenia dnia dywidendy i terminu jej wypłaty.
ABS 
GPW 
 
Wypłata dywidendy 1,80 zł na akcję.
BIT 
NC 
 
NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii G, H i I z wyłączeniem prawa poboru, odwołania oraz powołania członka RN.
BLO 
NC 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.
wykres CMI
CMI 
NC 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2020 roku.
EEX 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.
EUC 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2019.
HMP 
NC 
 
Dzień ustalenia prawa poboru akcji serii G.
IFI 
GPW 
 
Wypłata zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za I kwartał 2020 w wysokości 0,03 zł na akcję.
CAR 
GPW 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2020 roku.
MDN 
NC 
 
Publikacja raportu za 2019 rok.
MEG 
GPW 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2020 roku.
wykres PBG
PBG 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.
PCX 
GPW 
 
Wypłata dywidendy 0,05 zł na akcję.
PRI 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.
SWG 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za okres od dnia 01.01.2019 roku do dnia 31.12.2019 roku.
SOL 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku netto wynikającego ze sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2019, obejmujący okres od dnia 01 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku.
SPH 
GPW 
 
ZWZA
STD 
NC 
 
Publikacja raportu za 2019 rok.
WWL 
GPW 
 
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 30 zł na akcję.
Brak danych dla wybranego kraju lub grupy krajów
Brak danych dla wybranego kraju lub grupy krajów