04:56 | GMT: 02:56 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
Sortuj: wszystkie
Spółka
Ticker
Rynek
Czas
Wydarzenie
AML 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.
ATS 
GPW 
 
Publikacja raportu za I półrocze 2017 roku.
BTK 
NC 
 
Debiut spółki na NC. Wprowadzenie do obrotu 6.860.000 akcji serii A, 4.340.000 akcji serii B, 1.400.000 akcji serii C, 3.000.000 akcji serii D, 1.500.000 akcji serii E oraz 400.000 akcji serii F.
FAV 
NC 
 
Dzień pierwszego notowania na NC 10.300.000 akcji serii E, 29.400.000 akcji serii G, 10.000.000 akcji serii H, 4.998.809 akcji serii J, 10.000.000 akcji serii L oraz 9.500.000 akcji serii M.
GTN 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.
wykres GTC
GTC 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.
HTN 
NC 
 
NWZA ws. zmian w składzie RN.
IFC 
GPW 
 
Publikacja raportu za I półrocze 2017 roku.
MRC 
GPW 
 
NWZA ws. transgranicznego połączenia przez przejęcie Mercator Medical S.A. z Plakentia Holdings Limited z siedzibą w Nikozji, Cypr.
MCR 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał roku obrotowego 2017/2018.
PEL 
GPW 
 
Wypłata II raty dywidendy w wysokości 1 zł na akcję.
RES 
GPW 
 
Publikacja raportu za I półrocze 2017 roku.
SPH 
GPW 
 
Wypłata dywidendy 0,10 BGN na akcję.
WWL 
GPW 
 
Publikacja raportu za I półrocze 2017 roku.
YOL 
GPW 
 
NWZA ws. umorzenia akcji własnych, zmiany oznaczenia akcji, obniżenia kapitału zakładowego i zmiany statutu oraz wprowadzenia programu motywacyjnego.
APN 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.
AST 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za II kwartał 2017 roku.
BHX 
NC 
 
NWZA ws. odwołania członka RN oraz powołania członka RN.
 
NC 
 
Początek budowy księgi popytu na akcje serii B.
ESS 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.
BHW 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.
MCL 
GPW 
 
NWZA ws. zniesienia dematerializacji wszystkich akcji oraz wycofania ich z obrotu na GPW.
MLG 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.
PGD 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.
PLY 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.
RLP 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.
RLP 
GPW 
 
Wypłata dywidendy 0,40 zł na akcję.
TRR 
GPW 
 
Publikacja raportu za I półrocze 2017 roku.
VIV 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku lub pokrycia straty za rok obrotowy 2016.
wykres ZUE
ZUE 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.
ANTO.UK 
LSE 
 przed sesją
Publikacja raportu za I półrocze 2017 roku.
ACP 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.
ATT 
GPW 
 
Wypłata dywidendy 0,79 zł na akcję.
wykres ATM
ATM 
GPW 
 
Początek zapisów na sprzedaż akcji po 11,50 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez AAW III Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie.
 
NC 
 
Zakończenie budowy księgi popytu na akcje serii B.
EKP 
GPW 
 
Publikacja raportu za I półrocze 2017 roku.
KTY 
GPW 
 
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 30 zł na akcję.
NXB 
NC 
 
Debiut spółki na NC. Wprowadzenie do obrotu 255.000 akcji serii B oraz 51.000 akcji serii C.
OPM 
GPW 
 
Publikacja raportu za I półrocze 2017 roku.
PFL 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.
LOW.US 
NYSE 
 
Publikacja raportu za II kwartał 2017 roku.
CPS 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.
ATT 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.
ALC 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.
BFT 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.
BTM 
GPW 
 
Wprowadzenie do obrotu na GPW 3.036.253 akcji zwykłych na okaziciela serii N.
CHS 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za 2016 rok.
 
NC 
 
Początek przyjmowania zapisów i wpłat na akcje serii B od inwestorów.
CIE 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.
wykres CNT
CNT 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.
DOM 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.
GOB 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.
IPE 
GPW 
 
Publikacja raportu za I półrocze 2017 roku.
KTY 
GPW 
 
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 30 zł na akcję.
KPL 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.
LVC 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał roku obrotowego 2017/2018.
LKD 
GPW 
 
NWZA ws. powołania członka RN, zmiany statutu oraz zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia.
wykres MCI
MCI 
GPW 
 
NWZA ws. zmiany statutu oraz zmiany uchwały numer 5 NWZ z 17 listopada 2015 roku w sprawie upoważnienia spółki do nabycia akcji własnych i użycia kapitału zapasowego.
ORN 
GPW 
 
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 1,55 zł na akcję.
PGS 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.
PCE 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.
ZAP 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.
QNT 
GPW 
 
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 1,64 zł na akcję.
ROB 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.
SEK 
GPW 
 
Publikacja raportu za I półrocze 2017 roku.
SKA 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.
TME 
NC 
 
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,15 zł na akcję.
TOA 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.
WTN 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.
wykres XTB
XTB 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.
EUR 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.
AQT 
NC 
 
Debiut spółki na NC. Wprowadzenie do obrotu 100.000 akcji serii A, 5.000 akcji serii B oraz 13.000 akcji serii C.
ATR 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.
EDI 
GPW 
 
Publikacja raportu za I półrocze 2017 roku.
EEX 
GPW 
 
NWZA ws. wyrażenia zgody na zawarcie przez spółkę umów pożyczek pieniężnych z członkami RN oraz prokurentem.
EKP 
GPW 
 
Zawieszenie obrotu akcjami spółki w związku ze zmianą ich wartości nominalnej.
GRV 
GPW 
 
Publikacja raportu za I półrocze 2017 roku.
IPX 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.
MAK 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.
MBR 
NC 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.
MON 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.
ORN 
GPW 
 
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 1,55 zł na akcję.
QNT 
GPW 
 
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 1,64 zł na akcję.
RWL 
GPW 
 
Wypłata dywidendy 0,33 zł na akcję.
SNT 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.
TME 
NC 
 
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,15 zł na akcję.
wykres WDX
WDX 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.
Brak danych dla wybranego kraju lub grupy krajów
Brak danych dla wybranego kraju lub grupy krajów