06:10 | GMT: 04:10 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
eXtremalnyPL_baner_podstrony
Sortuj: wszystkie
Spółka
Ticker
Rynek
Czas
Wydarzenie
ASB 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za 2019 rok.
wykres CDA
CDA 
NC 
 
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,70 zł na akcję.
wykres CMI
CMI 
NC 
 
NWZA ws. zmiany statutu.
COG 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.
ETL 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.
FRO 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.
KVT 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.
MDI 
GPW 
 
Publikacja raportu za 2019 rok.
MRC 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.
MRS 
NC 
 
NWZA ws. wycofania akcji z obrotu na NC, umorzenia akcji własnych, obniżenia kapitału zakładowego oraz zmiany statutu.
PRD 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.
RES 
GPW 
 
NWZA
wykres PGE
PGE 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.
AMC 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.
ART 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.
ATD 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.
ATP 
GPW 
 
Publikacja raportu za I półrocze roku obrotowego 2019/2020.
wykres CDA
CDA 
NC 
 
Wypłata dywidendy 0,70 zł na akcję.
CIE 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.
EMC 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.
GTN 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.
GOB 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.
wykres IFM
IFM 
NC 
 
NWZA ws. zmiany statutu.
IPL 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.
IPE 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.
LEN 
GPW 
 
Publikacja raportu za 2019 rok.
MGT 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.
MCP 
GPW 
 
NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii E w drodze subskrypcji prywatnej, przyjęcia warunków programu motywacyjnego dla członka zarządu spółki oraz zmiany statutu.
MRS 
NC 
 
NWZA ws. wycofania akcji z obrotu na NC, umorzenia akcji własnych, obniżenia kapitału zakładowego oraz zmiany statutu.
CNG 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.
wykres OAT
OAT 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.
OPN 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.
BKM 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.
PHR 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.
PNT 
NC 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.
PJP 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.
QRS 
GPW 
 
Publikacja raportu za 2019 rok.
RDL 
GPW 
 
Publikacja raportu za 2019 rok.
SET 
GPW 
 
Publikacja raportu za 2019 rok.
SHD 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku.
SOL 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.
ZUK 
GPW 
 
Publikacja raportu za 2019 rok.
ULG 
GPW 
 
Publikacja raportu za 2019 rok.
wykres VRG
VRG 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.
YOL 
GPW 
 
Publikacja raportu za 2019 rok.
PUE 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.
TPE 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.
BAL 
GPW 
 
Zawieszenie obrotu akcjami w związku z zawiadomieniem o zamiarze ogłoszenia przymusowego wykupu.
BFT 
GPW 
 
Wprowadzenie do obrotu na GPW 300 akcji zwykłych na okaziciela serii E.
BFT 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.
BTK 
NC 
 
Dzień pierwszego notowania na NC 2.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii H.
F51 
NC 
 
Dzień pierwszego notowania na NC 505.200 akcji zwykłych na okaziciela serii A.
JWW 
GPW 
 
NWZA ws. zmian w składzie RN.
 
NC 
 
Zakończenie przyjmowania zapisów i wpłat na akcje oferowane.
ODL 
GPW 
 
Publikacja raportu za 2019 rok.
ING 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za 2019 rok, pokrycia straty z lat ubiegłych oraz wypłaty dywidendy za 2019 rok.
AZC 
NC 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.
IMP 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.
wykres MCI
MCI 
GPW 
 
NWZA ws. zmiany statutu.
wykres MFO
MFO 
GPW 
 
Publikacja raportu za 2019 rok.
RBS 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za poprzedni rok obrotowy.
SAN 
GPW 
 
ZWZA
UNI 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.
ZWC 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2019.
APE 
NC 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.
BLR 
NC 
 
Publikacja raportu za 2019 rok.
GNB 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.
K2I 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.
KTY 
GPW 
 
Wprowadzenie do obrotu na GPW 10.500 akcji serii G i 1.350 akcji serii H.
PCR 
GPW 
 
NWZA ws. ustalenia liczby członków RN nowej X kadencji oraz powołania członków RN nowej X kadencji.
PND 
GPW 
 
Zakończenie zapisów na sprzedaż akcji po 3,55 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Cordia International.
PND 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.
ZEP 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2019 rok.
Brak danych dla wybranego kraju lub grupy krajów
Brak danych dla wybranego kraju lub grupy krajów