21:25 | GMT: 19:25 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
Sortuj: wszystkie
Spółka
Ticker
Rynek
Czas
Wydarzenie
ALG 
GPW 
 
Początek notowań spółki SETANTA (SET) pod nazwą AIGAMES (ALG) w związku ze zmianą firmy.
wykres APS
APS 
NC 
 
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,35 zł na akcję.
CMR 
GPW 
 
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 1,50 zł na akcję.
DAM 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za 2019 rok oraz dalszego istnienia spółki.
LRQ 
GPW 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2020 roku.
 
NC 
 
Rozpoczęcie przyjmowania zapisów i wpłat na akcje oferowane.
MRB 
GPW 
 
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,02 zł na akcję.
PIT 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za 2019 r.
SON 
GPW 
 
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,40 zł na akcję.
VIN 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2019 oraz ustalenia dnia dywidendy i dnia wypłaty dywidendy.
AGP 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku netto za 2019 rok.
wykres ATM
ATM 
GPW 
 
Dzień wykupu akcji spółki przez AAW III Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością po cenie 12 zł za akcję.
wykres DGA
DGA 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku.
ENE 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2019.
IDA 
GPW 
 
NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji Serii O w ramach subskrypcji zamkniętej przeprowadzonej w drodze oferty publicznej oraz zmiany statutu.
KBD 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty.
KTY 
GPW 
 
Wprowadzenie do obrotu na GPW 12.700 akcji zwykłych na okaziciela serii H.
LSI 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2019.
MMA 
NC 
 
Wypłata dywidendy 0,08 zł na akcję.
MRB 
GPW 
 
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,02 zł na akcję.
OPN 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za 2019 rok.
QRT 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2019.
SON 
GPW 
 
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,40 zł na akcję.
WLT 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok 2019.
ASE 
GPW 
 
Wypłata dywidendy 0,74 zł na akcję.
wykres CCS
CCS 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. podziału (przeznaczenia) zysku osiągniętego w roku obrotowym od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r.
 
GPW 
 
Zakończenie przyjmowania zapisów inwestorów instytucjonalnych.
HOR 
NC 
 
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,05 zł na akcję.
PRT 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2019 roku.
RDL 
GPW 
 
Zakończenie zapisów na sprzedaż akcji po 2,00 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez THC SICAV-RAIF.
SNX 
GPW 
 
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,10 zł na akcję.
BBBY.US 
NYSE 
 po sesji
Publikacja raportu za I kwartał 2020 roku.
HOR 
NC 
 
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,05 zł na akcję.
wykres INC
INC 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2019.
INT 
NC 
 
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,13 zł na akcję.
KRK 
GPW 
 
ZWZA
LAB 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2019.
SNX 
GPW 
 
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,10 zł na akcję.
UNT 
NC 
 
Wypłata dywidendy 1,97 zł na akcję.
IFA 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. sposobu podziału zysku netto za okres 01.01.2019 r. - 31.12.2019 r.
INT 
NC 
 
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,13 zł na akcję.
MCE 
NC 
 
Publikacja raportu za 2019 rok.
OTS 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku.
UNI 
GPW 
 
Wypłata I raty dywidendy w wysokości 0,11 zł na akcję.
Brak danych dla wybranego kraju lub grupy krajów
Brak danych dla wybranego kraju lub grupy krajów