17:41 | GMT: 15:41 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
Sortuj: wszystkie
Spółka
Ticker
Rynek
Czas
Wydarzenie
ACG 
GPW 
 
Wprowadzenie do obrotu na GPW 25.828 akcji zwykłych na okaziciela serii C.
AVE 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2016.
ASA 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty oraz podwyższenia kapitału i emisji akcji serii O.
BDZ 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku netto za rok 2016.
BCM 
GPW 
 
Publikacja raportu za rok obrotowy 2016/2017.
BPN 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku/wyłączenia zysku od podziału/pokryciu straty.
FOT 
GPW 
 
Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu WIG.
 
GPW 
 
Rozpoczęcie procesu budowania księgi popytu wśród inwestorów instytucjonalnych.
wykres GPW
GPW 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za 2016 r.
HPS 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. wyniku finansowego za 2016 rok.
INS 
NC 
 
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,07 zł na akcję.
INF 
GPW 
 
NWZA ws. zmian w składzie RN.
KLN 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. rozporządzenia zyskiem za 2016r.
wykres KME
KME 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2016 oraz podziału zysku z lat ubiegłych.
KMP 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku oraz zmiany uchwały nr 14 ZWZ z 15 czerwca 2016r. w sprawie podziału wcześniejszych wypracowanych zysków z lat ubiegłych, przekazanych przez poprzednie WZA do kapitału zapasowego i wypłaty dywidendy z tych zysków.
LKD 
GPW 
 
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,78 zł na akcję.
wykres LPP
LPP 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku osiągniętego w roku obrotowym 2016.
MMA 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2016.
MPH 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto wykazanego w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2016 oraz przeniesienia kwoty niepodzielonego zysku za 2015 r. na kapitał zapasowy.
MGA 
NC 
 
Publikacja raportu za 2016 rok.
MER 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. rozporządzenia zyskiem za 2016r.
wykres MFO
MFO 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2016.
NIN 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto za 2016 rok.
NFP 
NC 
 
NWZA ws. zmian w składzie RN.
NCT 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za roku obrotowy 2016.
PLW 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku netto za 2016 rok.
POM 
GPW 
 
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,12 zł na akcję.
PLA 
GPW 
 
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 1 zł na akcję.
RBW 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2016.
ROB 
GPW 
 
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,27 zł na akcję.
ROT 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za 2016 rok.
SKN 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. sposobu podziału zysku/straty za rok obrotowy 2016 oraz zmiany uchwały nr 9/2016 ZWZ z 24 czerwca 2016 roku w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2015.
SLV 
GPW 
 
Wprowadzenie do obrotu na GPW 327.886 akcji zwykłych na okaziciela serii G2.
SLV 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2016.
SKA 
GPW 
 
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 3,20 zł na akcję.
STP 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za 2016 rok.
SWD 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za rok obrotowy, trwający od 01.04.2016 r. do 31.03.2017 r.
SWP 
NC 
 
Publikacja raportu za rok obrotowy, trwający od 01.04.2016 r. do 31.03.2017 r.
VTG 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za 2016 rok oraz części niepodzielonego zysku z lat ubiegłych na wypłatę dywidendy akcjonariuszom.
PEO 
GPW 
 
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 8,68 zł na akcję.
08N 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2016.
APT 
GPW 
 
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,75 zł na akcję.
API 
GPW 
 
Wykluczenie spółki z obrotu na GPW w związku ze zniesieniem dematerializacji akcji.
ASB 
GPW 
 
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,03 USD na akcję.
BFT 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok 2016 rok oraz nabycia akcji własnych i utworzenia kapitału rezerwowego na nabycie akcji własnych spółki.
BMR 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2016.
EKP 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok 2016, tj. za okres od 01.01.2016r. do 31.12.2016 r.
ELM 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2016.
EMU 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2016.
ENI 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za 2016r.
FCL 
GPW 
 
Wykluczenie spółki z obrotu na GPW w związku ze zniesieniem dematerializacji akcji.
FRO 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2016 oraz ustalenia dnia dywidendy i dni wypłaty dywidendy.
FEG 
GPW 
 
Zakończenie zapisów na sprzedaż akcji po 18,68 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Fortbet Holdings Limited.
GPP 
NC 
 
Publikacja raportu za 2016 rok.
HRP 
GPW 
 
Zakończenie zapisów na sprzedaż akcji po 1 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez SIA iCotton.
wykres IMS
IMS 
GPW 
 
Wypłata dywidendy 0,12 zł na akcję.
wykres JWA
JWA 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2016 r.
K2I 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2016 r. oraz przeniesienia kwoty 2.485.032 zł. z części kapitału zapasowego pochodzącej z zysku i przeznaczenia jej na wypłatę dywidendy; ustalenie dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy.
LKD 
GPW 
 
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,78 zł na akcję.
 
GPW 
 
Zakończenie przyjmowania zapisów w transzy inwestorów instytucjonalnych.
MDG 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku netto wykazanego w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy 2016.
MEG 
GPW 
 
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 1,59 zł na akcję.
NWA 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia wyniku finansowego za rok obrotowy 2016.
ORN 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2016.
PCG 
GPW 
 
Zawieszenie obrotu akcjami spółki w związku ze zmianą ich wartości nominalnej.
PSW 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2016 oraz wypłaty dywidendy.
PLX 
GPW 
 
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,15 zł na akcję.
PLA 
GPW 
 
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 1 zł na akcję.
RDG 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty/przeznaczenia zysku z roku 2016.
SME 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2016.
SMS 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za okres od dnia 1.01.2016 do 31.12.2016 oraz użycia kapitału zapasowego poprzez przeznaczenie części zgromadzonych na nim środków na wypłatę dywidendy oraz wypłaty dywidendy za rok obrotowy 2016, a także ustalenia dnia dywidendy oraz dnia wypłaty dywidendy.
SUN 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku.
TLG 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2016.
TRN 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2016.
UNT 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2016.
VTG 
GPW 
 
Zawieszenie obrotu akcjami w związku z zawiadomieniem o zamiarze ogłoszenia przymusowego wykupu.
VIN 
GPW 
 
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,20 zł na akcję.
FDX.US 
NYSE 
 po sesji
Publikacja raportu za IV kwartał roku obrotowego 2016/2017.
KGH 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2016, wypłaty dywidendy z zysków z lat ubiegłych i ustalenia dnia dywidendy oraz terminu wypłaty dywidendy.
PEO 
GPW 
 
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 8,68 zł na akcję.
ACK 
NC 
 
Debiut spółki na NC. Wprowadzenie do obrotu 1.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A.
AGO 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto za rok obrotowy 2016, upoważnienia zarządu do nabycia akcji własnych spółki oraz utworzenia kapitału rezerwowego przeznaczonego na nabycie akcji własnych.
ALC 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto za rok 2016.
AAT 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok 2016.
APT 
GPW 
 
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,75 zł na akcję.
ARA 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2016.
ASB 
GPW 
 
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,03 USD na akcję.
ASM 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2016.
BSC 
GPW 
 
Wypłata dywidendy 0,63 zł na akcję.
CSR 
NC 
 
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,67 zł na akcję.
wykres CEZ
CEZ 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku.
BRO 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku/pokrycia straty za rok obrotowy 2016.
DEL 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2016.
EFK 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku.
ENP 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku.
GRI 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2016.
HRC 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku wykazanego w sprawozdaniu finansowym.
HUB 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2016.
INT 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za 2016 rok, przeznaczenia części kapitału zapasowego utworzonej z zysku na dywidendę za rok 2016 oraz wypłaty dywidendy.
IZO 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za 2016 rok.
wykres LUG
LUG 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za 2016 r. oraz dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. akcji serii A, B i C.
MEG 
GPW 
 
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 1,59 zł na akcję.
MRS 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku wykazanego w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy 2016.
MEX 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2016.
MZN 
NC 
 
Zakończenie przyjmowania zapisów i wpłat na akcje serii H w transzy inwestorów indywidualnych.
MSZ 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto za rok obrotowy 2016.
YAN 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia wypracowanego zysku netto za rok obrotowy 2016.
PCX 
GPW 
 
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,13 zł na akcję.
PFL 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku osiągniętego w roku obrotowym trwającym od 01.01.2016 do 31.12.2016.
PLX 
GPW 
 
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,15 zł na akcję.
PLI 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2016.
SP1 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2016.
UNI 
GPW 
 
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,20 zł na akcję.
U2K 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku netto osiągniętego w roku obrotowym 2016, tj. w okresie od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.
VIN 
GPW 
 
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,20 zł na akcję.
WOD 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za 2016 rok.
MBK 
GPW 
 
Wprowadzenie do obrotu na GPW 5.549 akcji zwykłych.
PKO 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku osiągniętego w 2016 roku.
11B 
GPW 
 
Wprowadzenie do obrotu na GPW 70.000 akcji zwykłych na okaziciela serii F.
AQU 
NC 
 
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,87 zł na akcję.
AQA 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2016.
ARR 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty poniesionej w 2016 roku oraz pokrycia straty z lat poprzednich i wypłaty dywidendy.
BGZ 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2016.
BIO 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2016.
BTM 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2016.
CSR 
NC 
 
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,67 zł na akcję.
CIE 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2016.
DBC 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku.
DCR 
GPW 
 
Wypłata dywidendy 0,85 zł na akcję.
wykres EGB
EGB 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok 2016.
EXC 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2016.
FIN 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto za rok obrotowy 2016 oraz dalszego istnienia spółki.
GCN 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku.
GRC 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2016.
BHW 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za 2016 r.
INL 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku wypracowanego w roku obrotowym 2016, przekazania części środków z kapitału rezerwowego na wypłatę dywidendy, wypłaty dywidendy, ustalenia dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy.
wykres IQP
IQP 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku.
KBD 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty poniesionej w 2016 roku oraz kontynuacji działalności spółki.
MCL 
GPW 
 
Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu WIG.
MND 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za 2016.
MZN 
NC 
 
Zakończenie procesu budowy księgi popytu na akcje serii H.
MTS 
NC 
 
Dzień ustalenia prawa poboru akcji serii E.
wykres OEX
OEX 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku.
PCX 
GPW 
 
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,13 zł na akcję.
SAR 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2016.
SHD 
GPW 
 
NWZA ws. uchwalenia programu motywacyjnego poprzez emisję warrantów subskrypcyjnych serii A, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii F, wyłączenia prawa poboru, zmiany statutu, umorzenia akcji własnych, obniżenia kapitału zakładowego, upoważnienia zarządu do nabycia akcji własnych w celu umorzenia, pokrycia straty oraz utworzenia kapitału rezerwowego.
TLV 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. rozporządzenia zyskiem za rok obrotowy 2016r.
wykres TIM
TIM 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku wypracowanego w 2016 roku.
TRN 
GPW 
 
Zakończenie procesu budowania księgi popytu na akcje serii I.
UNI 
GPW 
 
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,20 zł na akcję.
WIS 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. sposobu pokrycia straty poniesionej w roku obrotowym 2016.
wykres JSW
JSW 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2016 roku.
AHL 
GPW 
 
Wypłata dywidendy 0,40 zł na akcję.
AQU 
NC 
 
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,87 zł na akcję.
BRG 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku uzyskanego w roku obrotowym 2016.
CCE 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy trwający od 01 stycznia 2016r. do 31 grudnia 2016r.
CPL 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto poniesionej w roku obrotowym 2016.
CZT 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. sposobu pokrycia straty za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku oraz za lata poprzednie.
DOM 
GPW 
 
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 5,05 zł na akcję.
wykres EZO
EZO 
NC 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
IBS 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. sposobu pokrycia straty poniesionej w roku obrotowym 2016 oraz dalszego istnienia spółki.
ICM 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty.
KPC 
NC 
 
Publikacja raportu za 2016 rok.
LKS 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2016.
MPH 
GPW 
 
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,22 zł na akcję.
MBR 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2016 oraz udzielenia zgody na sprzedaż lub dzierżawę Zakładu Recyklingu Metali Żelaznych i Kolorowych w Zabrzu.
MTS 
NC 
 
Rozpoczęcie przyjmowania zapisów na akcje serii E w wykonaniu prawa poboru i zapisów dodatkowych.
ORG 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2016.
PRN 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2016.
PCG 
GPW 
 
Dzień referencyjny w procesie scalenia akcji.
PGM 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku/pokrycia straty za rok obrotowy 2016 oraz dalszego istnienia spółki.
QRT 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2016.
RBW 
GPW 
 
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 1 zł na akcję.
4X4 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty poniesionej w 2016 roku, rozszerzenia przedmiotu działalności spółki oraz zmiany nazwy spółki.
RLP 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za 2016 rok.
ROV 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2016.
SAP 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty.
SEL 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2016.
SOL 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto wynikającej ze sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2016, obejmujący okres od dnia 01 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku.
STL 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu półrocznego za I półrocze roku obrotowego 2016/2017
TRN 
GPW 
 
Rozpoczęcie przyjmowania zapisów inwestorów na akcje serii I.
VTG 
GPW 
 
Dzień wykupu akcji spółki przez Fedha sp. z o.o. po cenie 3,70 zł za akcję.
VOX 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto wykazanego w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy 2016.
DLK 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku lub pokrycia straty za rok obrotowy 2016.
HDR 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za 2016.
MZA 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2016.
Brak danych dla wybranego kraju lub grupy krajów