08:35 | GMT: 06:35 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
Sortuj: wszystkie
Spółka
Ticker
Rynek
Czas
Wydarzenie
PKN 
GPW 
 
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 1,65 zł na akcję.
8FO 
NC 
 
NWZA ws. m.in. zmiany statutu w części dotyczącej siedziby spółki, podwyższenia kapitału zakładowego oraz zmiany statutu w części dotyczącej kapitału zakładowego, zmiany statutu w części dotyczącej przedmiotu działalności spółki.
ABC 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. użycia kapitału zapasowego, podziału zysku netto za rok obrotowy 2014, ustalenia kwoty dywidendy, ustalenia dnia dywidendy i dnia wypłaty dywidendy, ustalenia zasad przeprowadzenia Programu Motywacyjnego za rok 2015 dla członków zarządu, emisji warrantów subskrypcyjnych serii I z prawem do objęcia akcji zwykłych na okaziciela serii J, z wyłączeniem prawa poboru.
wykres ACE
ACE 
GPW 
 
ZWZA
AQU 
NC 
 
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 1,00 zł na akcję.
BLT 
NC 
 
Publikacja raportu za 2014 rok.
wykres CCS
CCS 
NC 
 
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,13 zł na akcję.
wykres CNT
CNT 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2014.
CRS 
NC 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za 2014 rok.
DRE 
GPW 
 
Zawieszenie notowań akcji spółki w związku ze zmianą ich wartości nominalnej.
DPL 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za 2014 rok.
wykres ERG
ERG 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2014.
EGS 
GPW 
 
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,15 zł na akcję.
ECK 
NC 
 
Scalenie akcji w stosunku 10:1.
ETL 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku bilansowego za rok obrotowy 2014.
FRO 
GPW 
 
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 1 zł na akcję.
ICP 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2014.
IDE 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za 2014r., dalszego istnienia spółki oraz scalenia (połączenia) akcji.
wykres IDH
IDH 
NC 
 
NWZA ws. zmian w składzie RN.
INP 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku, ustalenia dnia dywidendy oraz terminu wypłaty dywidendy.
K2I 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. zmiany uchwały nr 8 ZWZA z 17 czerwca 2014 w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2013, pokrycia straty za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2014 oraz przeniesienia kwoty 2.485.032,00 zł z części kapitału zapasowego pochodzącej z zysku i przeznaczenia jej na wypłatę dywidendy, upoważnienia zarządu do nabywania akcji własnych w celu ich umorzenia.
wykres KCI
KCI 
GPW 
 
NWZA ws. wyrażenia zgody na rozporządzenie przez KCI S.A. nieruchomościami.
KOM 
GPW 
 
Wprowadzenie do obrotu na GPW 1.355.600 akcji zwykłych na okaziciela serii E.
LAN 
NC 
 
Publikacja raportu za 2014 rok.
PBX 
GPW 
 
Zakończenie procesu budowania księgi popytu wśród inwestorów instytucjonalnych.
PEK 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za 2014 rok.
wykres S4E
S4E 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2014.
SON 
GPW 
 
Wypłata dywidendy 0,50 zł na akcję.
SNX 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2014.
TOS 
NC 
 
NWZA ws. powołania RN.
ULM 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2014.
WAS 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2014.
ZWC 
GPW 
 
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 20 zł na akcję.
ADBE.US 
NYSE 
 
Publikacja raportu za II kwartał 2015 roku.