15:37 | GMT: 13:37 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
Allegro_IPO_Noble_podstrony
Sortuj: wszystkie
Spółka
Ticker
Rynek
Czas
Wydarzenie
SPL 
GPW 
 
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 8 zł na akcję.
ADA 
NC 
 
Publikacja raportu za 2011 rok.
AVE 
NC 
 
Publikacja raportu za 2011 rok.
wykres APS
APS 
NC 
 
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,14 zł na akcję.
ASB 
GPW 
 
WZA ws. m.in. dywidendy za rok zakończony 31 grudnia 2011 roku.
ASE 
GPW 
 
NWZA ws. powołania członków RN.
CFS 
NC 
 
Publikacja raportu za 2011 rok.
wykres DXD
DXD 
NC 
 
Publikacja raportu za 2011 rok.
ENE 
GPW 
 
WZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2011.
KKH 
NC 
 
Debiut spółki na NC.
LAN 
NC 
 
WZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2011.
MZN 
GPW 
 
Publikacja raportu za 2011 rok.
NDA 
GPW 
 
WZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za 2011 rok.
OPG 
GPW 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2012 roku.
OBL 
GPW 
 
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,75 zł na akcję.
wykres PCZ
PCZ 
NC 
 
Zawieszenie obrotu akcjami spółki w związku ze zmianą ich wartości nominalnej.
PGS 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2012 roku.
PEL 
GPW 
 
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 1,50 zł na akcję.
SEK 
GPW 
 
WZA ws. m.in. pokrycia straty netto za rok obrotowy 2011, pokrycia straty netto za lata ubiegłe oraz podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji na okaziciela serii D z pozbawieniem prawa poboru.
SNG 
NC 
 
Publikacja raportu za 2011 rok.
WXF 
GPW 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2012 roku.
WWL 
GPW 
 
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 11 zł na akcję.
WSE 
GPW 
 
Wprowadzenie do obrotu na GPW akcji zwykłych na okaziciela serii A, B, C, D, E, F, G, H, K i L.
ZWC 
GPW 
 
Wypłata dywidendy 24 zł na akcję.
COST.US 
NYSE 
 
Publikacja raportu za III kwartał roku obrotowego 2011/2012.
HNZ.US 
NYSE 
 przed sesją
Publikacja raportu za IV kwartał roku obrotowego 2011/2012.
SAB.UK 
LSE 
 
Publikacja wstępnego raportu za rok obrotowy 2011/2012.