Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

poniedziałek 10 stycznia 2022

EKIOSK EKS NC Dzień pierwszego notowania na NC 7.397.000 akcji zwykłych na okaziciela serii F.
REGNON REG GPW NWZA ws. odwołania i powołania członka RN, uchylenia uchwały w sprawie rozwiązania i likwidacji spółki oraz postanowienia o dalszym istnieniu spółki i kontynuowaniu jej działalności, podziału akcji, zmiany statutu, uchwalenia kapitału docelowego oraz upoważnienia zarządu do dokonywania emisji akcji nowych serii z wyłączeniem prawa poboru.

wtorek 11 stycznia 2022

APIS ASA NC NWZA ws. zmiany statutu oraz powołania członków RN.
CFSA CFS NC NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii F w drodze subskrypcji prywatnej oraz zmiany statutu.
GIGROUP GIG GPW Początek zapisów na sprzedaż akcji po 1,45 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez GI International.
INCUVO IVO NC NWZA ws. zmiany statutu oraz zmian w składzie RN.
KINOPOL KPL GPW NWZA ws. połączenia spółki „Kino Polska TV” S.A. z siedzibą w Warszawie (spółka przejmująca) z Kino Polska Muzyka Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (spółka przejmowana).
QUART QRT NC Dzień pierwszego notowania na NC 4.790.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A.
SIMPLE SME GPW Dzień wykupu akcji spółki przez TSS Europe po cenie 13,01 zł za akcję.

środa 12 stycznia 2022

BAHOLDING BAH GPW NWZA ws. dalszego istnienia spółki w związku z wysokością skumulowanej straty wykazanej w sprawozdaniach finansowych za pierwsze półrocze 2021 roku oraz za III kwartał 2021 roku.
BLIRT BLR NC Dzień pierwszego notowania na NC 790.157 akcji serii A1, 90.000 akcji serii F, 90.000 akcji serii G, 590.000 akcji serii H, 320.000 akcji serii I, 955.500 akcji serii J, 1.477.833 akcji serii L, 526.316 akcji serii Ł, 3.787.878 akcji serii M, 951.517 akcji serii N, 4.111.110 akcji serii O.
HERKULES HRS GPW NWZA ws. zmian w składzie RN.
ROAD RST NC Debiut spółki na NC. Dzień pierwszego notowania 1.000.000 akcji serii A, 101.000 akcji serii B, 40.000 akcji serii C.
TRUEGS TGS NC NWZA ws. połączenia True Games Syndicate Spółki Akcyjnej ze spółką True Games Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie oraz zmiany statutu.
ZUE ZUE GPW NWZA ws. m.in. odwołania i powołania członka RN.

czwartek 13 stycznia 2022

ALUMAST ALU NC NWZA ws. zmian w składzie RN, podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii P w drodze subskrypcji prywatnej oraz zmiany statutu.
BEDZIN BDZ GPW NWZA ws. odwołania i powołania członków RN.
HELIO HEL GPW NWZA ws. zmiany statutu, zmiany Regulaminu Programu Motywacyjnego oraz zmian w składzie RN.
INNOGENE IGN NC NWZA ws. odwołania i powołania członków RN.
OAT OAT GPW NWZA ws. zmiany statutu, zmiany Regulaminu Programu Motywacyjnego, zmian w składzie RN oraz zmiany wynagrodzenia członków RN.

piątek 14 stycznia 2022

4MOBILITY 4MB NC NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii H z pozbawieniem prawa poboru, emisji warrantów subskrypcyjnych serii A z prawem do objęcia akcji serii I, zmian statutu oraz zmian w składzie RN.
APATOR APT GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,30 zł na akcję.
ATMGRUPA ATG GPW NWZA ws. zmian w statucie oraz zmian w "Polityce wynagrodzeń Członków Zarządu oraz Członków Rady Nadzorczej".
CREOTECH CRI NC NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii I z wyłączeniem prawa poboru oraz zmiany statutu.
ECO5TECH ECT NC Debiut spółki na NC. Dzień pierwszego notowania 3.000.000 akcji serii B, 1.400.000 akcji serii C.
PREFAGRP PFG NC NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii C w trybie subskrypcji zamkniętej (z zachowaniem prawa poboru), zmiany statutu oraz wyrażania zgody na ustanowienie zastawu rejestrowego na 33 udziałach przysługujących spółce pod firmą: Prefa Group S.A. jako wspólnikowi spółki pod firmą: Apartamenty nad Wartą Etap III Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedziba w Luboniu.
Citigroup C.US NYSE przed sesją Publikacja raportu za IV kwartał 2021 roku.
JPMorgan Chase & Co. JPM.US NYSE przed sesją Publikacja raportu za IV kwartał 2021 roku.
Wells Fargo & Company WFC.US NYSE przed sesją Publikacja raportu za IV kwartał 2021 roku.