Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

piątek 14 stycznia 2022

4MOBILITY 4MB NC NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii H z pozbawieniem prawa poboru, emisji warrantów subskrypcyjnych serii A z prawem do objęcia akcji serii I, zmian statutu oraz zmian w składzie RN.
APATOR APT GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,30 zł na akcję.
ATMGRUPA ATG GPW NWZA ws. zmian w statucie oraz zmian w "Polityce wynagrodzeń Członków Zarządu oraz Członków Rady Nadzorczej".
CREOTECH CRI NC NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii I z wyłączeniem prawa poboru oraz zmiany statutu.
ECO5TECH ECT NC Debiut spółki na NC. Dzień pierwszego notowania 3.000.000 akcji serii B, 1.400.000 akcji serii C.
PREFAGRP PFG NC NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii C w trybie subskrypcji zamkniętej (z zachowaniem prawa poboru), zmiany statutu oraz wyrażania zgody na ustanowienie zastawu rejestrowego na 33 udziałach przysługujących spółce pod firmą: Prefa Group S.A. jako wspólnikowi spółki pod firmą: Apartamenty nad Wartą Etap III Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedziba w Luboniu.
Citigroup C.US NYSE przed sesją Publikacja raportu za IV kwartał 2021 roku.
JPMorgan Chase & Co. JPM.US NYSE przed sesją Publikacja raportu za IV kwartał 2021 roku.
Wells Fargo & Company WFC.US NYSE przed sesją Publikacja raportu za IV kwartał 2021 roku.