Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

poniedziałek 17 stycznia 2022

APATOR APT GPW Dzień ustalenia prawa do zaliczki na poczet dywidendy za rok obrotowy 2021, w wysokości 0,30 zł na akcję.

wtorek 18 stycznia 2022

INFOSCAN IST NC Dzień pierwszego notowania na NC 600.000 akcji zwykłych na okaziciela serii K.
PLASTBOX PLX GPW NWZA ws. wycofania akcji z obrotu na GPW, zmiany statutu oraz wyboru podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy.
ROBINSON RBS NC Publikacja raportu za rok obrotowy 2020/2021.
BNY Mellon BK.US NYSE przed sesją Publikacja raportu za IV kwartał 2021 roku.
Goldman Sachs GS.US NYSE przed sesją Publikacja raportu za IV kwartał 2021 roku.

środa 19 stycznia 2022

11BIT 11B GPW NWZA ws. zmiany wynagrodzenia członków RN.
ALCOA AA.US NYSE po sesji Publikacja raportu za IV kwartał 2021 roku.
Bank of America BAC.US NYSE przed sesją Publikacja raportu za IV kwartał 2021 roku.
Morgan Stanley MS.US NYSE przed sesją Publikacja raportu za IV kwartał 2021 roku.
Procter & Gamble PG.US NYSE przed sesją Publikacja raportu za IV kwartał 2021 roku.
U.S. Bancorp USB.US NYSE przed sesją Publikacja raportu za IV kwartał 2021 roku.
UnitedHealth Group UNH.US NYSE przed sesją Publikacja raportu za IV kwartał 2021 roku.

czwartek 20 stycznia 2022

BIGCHEESE BCS GPW Dzień ostatniego notowania na GPW 135.000 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii B.
CARLSON CAI NC NWZA ws. obniżenia kapitału zakładowego w drodze obniżenia wartości nominalnej wszystkich akcji, zmiany statutu, utworzenia kapitału rezerwowego, połączenia CARLSON INVESTMENTS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Polska (spółka przejmująca) ze spółką zależną prawa czeskiego Carlson Tech Ventures Akciová společnost z siedzibą w Czeskim Cieszynie, Republika Czeska (spółka przejmowana) oraz przyjęcia statutu spółki europejskiej.
ENELMED ENE GPW NWZA ws. wyboru członków RN.
KOOL2PLAY K2P NC Dzień pierwszego notowania na NC 18.000 akcji serii E oraz 51.215 akcji serii F.
MWTRADE MWT GPW NWZA ws. nabycia akcji własnych w celu ich umorzenia oraz przyjęcia do stosowania „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021”.
ORZBIALY OBL GPW NWZA ws. ustalenia liczby członków RN oraz powołania członka RN.
PBKM BKM GPW NWZA ws. wycofania akcji spółki z obrotu na GPW oraz wyboru podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy.
REMAK RMK GPW NWZA ws. przyjęcia zmienionej Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Remak-Energomontaż Spółka Akcyjna.
Netflix NFLX.US NYSE po sesji Publikacja raportu za IV kwartał 2021 roku.
Travelers TRV.US NYSE przed sesją Publikacja raportu za IV kwartał 2021 roku.

piątek 21 stycznia 2022

BIGCHEESE BCS GPW Wprowadzenie do obrotu na GPW 135.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B.
GETBACK GBK GPW NWZA ws. zmian w RN.
GIGROUP GIG GPW NWZA ws. wycofania z obrotu na GPW.
HYDRA HYD NC Debiut spółki na NC. Dzień pierwszego notowania 100.000 akcji serii A, 10.000 akcji serii B, 3.500 akcji serii C, 7.444 akcji serii D.
I2DEV I2D GPW Początek zapisów na sprzedaż akcji po 11,50 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Andrzeja Kowalskiego, Marcina Misztala, Acico Investments Limited oraz Galtoco Investments Limited.
PREFAGRP PFG NC Dzień ustalenia prawa poboru akcji serii C.
SHOCKWORK SWK NC NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w trybie subskrypcji zamkniętej (z prawem poboru), zmiany statutu, powołania nowego składu RN oraz zmiany treści uchwały NWZ nr 2 z dnia 29 maja 2020 roku.
STILO STI NC Dzień ustalenia prawa poboru akcji serii N.