Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

wtorek 11 stycznia 2022

APIS ASA NC NWZA ws. zmiany statutu oraz powołania członków RN.
CFSA CFS NC NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii F w drodze subskrypcji prywatnej oraz zmiany statutu.
GIGROUP GIG GPW Początek zapisów na sprzedaż akcji po 1,45 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez GI International.
INCUVO IVO NC NWZA ws. zmiany statutu oraz zmian w składzie RN.
KINOPOL KPL GPW NWZA ws. połączenia spółki „Kino Polska TV” S.A. z siedzibą w Warszawie (spółka przejmująca) z Kino Polska Muzyka Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (spółka przejmowana).
QUART QRT NC Dzień pierwszego notowania na NC 4.790.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A.
SIMPLE SME GPW Dzień wykupu akcji spółki przez TSS Europe po cenie 13,01 zł za akcję.