Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

środa 12 stycznia 2022

BAHOLDING BAH GPW NWZA ws. dalszego istnienia spółki w związku z wysokością skumulowanej straty wykazanej w sprawozdaniach finansowych za pierwsze półrocze 2021 roku oraz za III kwartał 2021 roku.
BLIRT BLR NC Dzień pierwszego notowania na NC 790.157 akcji serii A1, 90.000 akcji serii F, 90.000 akcji serii G, 590.000 akcji serii H, 320.000 akcji serii I, 955.500 akcji serii J, 1.477.833 akcji serii L, 526.316 akcji serii Ł, 3.787.878 akcji serii M, 951.517 akcji serii N, 4.111.110 akcji serii O.
HERKULES HRS GPW NWZA ws. zmian w składzie RN.
ROAD RST NC Debiut spółki na NC. Dzień pierwszego notowania 1.000.000 akcji serii A, 101.000 akcji serii B, 40.000 akcji serii C.
TRUEGS TGS NC NWZA ws. połączenia True Games Syndicate Spółki Akcyjnej ze spółką True Games Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie oraz zmiany statutu.
ZUE ZUE GPW NWZA ws. m.in. odwołania i powołania członka RN.