Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

poniedziałek 10 stycznia 2022

EKIOSK EKS NC Dzień pierwszego notowania na NC 7.397.000 akcji zwykłych na okaziciela serii F.
REGNON REG GPW NWZA ws. odwołania i powołania członka RN, uchylenia uchwały w sprawie rozwiązania i likwidacji spółki oraz postanowienia o dalszym istnieniu spółki i kontynuowaniu jej działalności, podziału akcji, zmiany statutu, uchwalenia kapitału docelowego oraz upoważnienia zarządu do dokonywania emisji akcji nowych serii z wyłączeniem prawa poboru.