Diageo

Data Spółka Wydarzenie
30 stycznia 2020 Diageo Publikacja raportu za I półrocze roku obrotowego 2019/2020.
25 lipca 2019 Diageo Publikacja raportu za rok obrotowy 2018/2019.
31 stycznia 2019 Diageo Publikacja raportu za I półrocze roku obrotowego 2018/2019.
26 lipca 2018 Diageo Publikacja raportu za rok obrotowy 2017/2018.
25 stycznia 2018 Diageo Publikacja raportu za I półrocze roku obrotowego 2017/2018.
27 lipca 2017 Diageo Publikacja raportu za rok obrotowy 2016/2017.
26 stycznia 2017 Diageo Publikacja raportu za I półrocze roku obrotowego 2016/2017.
28 lipca 2016 Diageo Publikacja raportu za rok obrotowy 2015/2016.
28 stycznia 2016 Diageo Publikacja raportu za I półrocze roku obrotowego 2015/2016.
30 lipca 2015 Diageo Publikacja raportu za rok obrotowy 2014/2015.
30 stycznia 2015 Diageo Publikacja raportu za I półrocze roku obrotowego 2014/2015.
31 lipca 2014 Diageo Publikacja wstępnego raportu za rok obrotowy 2013/2014.
30 stycznia 2014 Diageo Publikacja raportu za I półrocze roku obrotowego 2013/2014.
31 lipca 2013 Diageo Publikacja wstępnego raportu za rok obrotowy 2012/2013.
31 stycznia 2013 Diageo Publikacja raportu za I półrocze roku obrotowego 2012/2013.
23 sierpnia 2012 Diageo Publikacja wstępnego raportu za rok obrotowy 2011/2012.
9 lutego 2012 Diageo Publikacja raportu za I półrocze roku obrotowego 2011/2012.
25 sierpnia 2011 Diageo Publikacja wstępnego raportu za rok obrotowy 2010/2011.
9 lutego 2011 Diageo Publikacja raportu za I półrocze roku obrotowego 2010/2011.