Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

środa 21 maja 2014

ASSECOPOL ACP GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 2,60 zł na akcję.
MILLENNIUM MIL GPW Wypłata dywidendy 0,22 zł na akcję.
AITON AIT NC Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,09 zł na akcję.
BUDIMEX BDX GPW Wypłata dywidendy 11,85 na akcję.
CFI CFI GPW Wprowadzenie do obrotu na GPW 1.013.650.000 akcji zwykłych na okaziciela serii E.
COGNOR COG GPW ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku za rok 2013 oraz udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu.
COLOMEDIC CLO NC Początek notowań spółki COLEOS (CLO) pod nazwą COLOMEDIC (CLO), w związku ze zmianą firmy.
EXOUPOS GEU NC Wypłata dywidendy 0,60 na akcję.
FACHOWCY FAV NC NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii F w trybie subskrypcji prywatnej z pozbawieniem prawa poboru, wprowadzenie akcji serii F do obrotu na NC oraz zmiany statutu.
FAMUR FMF GPW NWZA ws. połączenia z REMAG S.A.
GENOMED GEN NC Publikacja raportu za 2013 rok.
IBSM IBS GPW ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, pokrycia straty za rok 2013 oraz udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu.
KERDOS KRS GPW Zakończenie przyjmowania zapisów na akcje serii I w transzy inwestorów detalicznych.
KETY KTY GPW ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku za rok 2013 oraz udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu.
MSXRESOUR MSX GPW Wprowadzenie do obrotu na GPW 22.629.500 akcji zwykłych na okaziciela VI emisji.
NETIA NET GPW ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku za rok 2013, połączenia ze spółkami zależnymi Net 2 Net sp. z o.o., Centrina sp. z.o.o., Dianthus sp. z o.o. i Internetia Holdings sp. z o.o., zmian w składzie RN oraz zmiany statutu.
NOVITA NVT GPW Początek zapisów na sprzedaż akcji po 35,00 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Zakłady "LENTEX" S.A.
PCHVENTURE PCV NC Dzień referencyjny w procesie scalenia akcji.
PHN PHN GPW Wypłata dywidendy 2,16 zł na akcję.
PMPG PGM GPW ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku za rok 2013, dalszego istnienia spółki oraz udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu.
PROCAD PRD GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,07 zł na akcję.
WADEX WAX GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,30 zł na akcję.
ZPUE PUE GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 12,38 zł na akcję zwykłą oraz 13,02 zł na akcję uprzywilejowaną.
Cable and Wireless CW.UK LSE Publikacja wstępnego raportu za rok obrotowy 2013/2014.
Lowe's LOW.US NYSE przed sesją Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku.
Target TGT.US NYSE przed sesją Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku.