Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

środa 20 czerwca 2012

ABADONRE ABA GPW WZA ws. m.in. zysku z lat ubiegłych oraz pokrycia straty za rok obrotowy 2011.
ANALIZY AOL NC WZA ws. m.in. podziału zysku za 2011 rok.
APLITT API GPW WZA ws. m.in. pokrycia straty z lat ubiegłych, wypłaty zysku za rok obrotowy 2011 oraz niepodzielonego zysku z lat ubiegłych, ustalenia daty nabycia prawa do dywidendy oraz ustalenia terminu wypłaty dywidendy.
ARRINERA ARX NC WZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 13 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku.
BENEFIT BFT GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 6 zł na akcję.
BIOGENED BGD NC WZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za 2011 rok oraz podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji nowych akcji zwykłych na okaziciela serii F.
BPX BPX NC WZA ws. m.in. pokrycia straty za roku obrotowy 2011.
BUDOSTAL5 BL5 NC WZA ws. m.in. pokrycia straty za roku obrotowy 2011.
ECARD ECD GPW WZA ws. m.in. pokrycia straty.
EDINVEST EDI GPW WZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2011 i pokrycia straty z lat ubiegłych.
ERATONRG ERA NC WZA ws. m.in. pokrycia straty za okres od 01 stycznia 2011 do 31 grudnia 2011.
ERNE ERN NC WZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku.
EUCO EUC GPW WZA ws. m.in. przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2011.
EUIMPLANT EUI GPW WZA ws. m.in. pokrycia straty poniesionej w roku obrotowym w 2011.
FASTFIN FFI GPW WZA ws. m.in. podziału zysku za 2011 rok, podwyższenia kapitału zakładowego, pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru.
FON FON GPW WZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok 2011 tj. za okres od 01.01.2011 do 31.12.2011.
GAMEDUST GDC NC Publikacja raportu za 2011 rok.
HANDLOWY BHW GPW WZA ws. m.in. podziału zysku netto za 2011 r.
INTEGERPL ITG GPW WZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2011.
MEGARON MEG GPW WZA ws. m.in. podziału zysku netto za 2011 rok.
PAGED PGD GPW WZA ws. m.in. podziału zysku za 2011 rok.
PLAZACNTR PLZ GPW WZA
PMPG PGM GPW WZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2011.
SADOVAYA SGR GPW WZA
SCANMEDMM SCM NC WZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2011.
SONEL SON GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,40 zł na akcję.
SUNTECH SUN NC WZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku.
TERESA TER GPW Wypłata dywidendy 1,14 zł na akcję.
VARSAV VAR NC Debiut spółki na NC.
ZPUE PUE GPW WZA ws. m.in. podziału zysku.
Bed Bath & Beyond BBBY.US NYSE po sesji Publikacja raportu za I kwartał 2012 roku.