NOVAKBM

Data Spółka Wydarzenie
3 grudnia 2013 NOVAKBM Zawieszenie obrotu akcjami na wniosek spółki.
29 listopada 2013 NOVAKBM Publikacja jednostkowego i skonsolidowanego raportu za pierwsze 9 miesięcy 2013 roku.
10 czerwca 2013 NOVAKBM WZA
8 marca 2013 NOVAKBM Publikacja skonsolidowanego raportu za 2012 rok.
11 grudnia 2012 NOVAKBM WZA
8 czerwca 2012 NOVAKBM WZA
20 kwietnia 2012 NOVAKBM Publikacja raportu za 2011 rok oraz wstępnego raportu za I kwartał 2012 roku.
1 marca 2012 NOVAKBM Publikacja wstępnego raportu za 2011 rok.
25 października 2011 NOVAKBM Publikacja wstępnego raportu za pierwsze 9 miesięcy 2011 roku.
20 września 2011 NOVAKBM Wypłata dywidendy 0,08 euro na akcję.
3 sierpnia 2011 NOVAKBM Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,08 euro na akcję.
1 sierpnia 2011 NOVAKBM Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,08 euro na akcję.
22 lipca 2011 NOVAKBM WZA
11 maja 2011 NOVAKBM Debiut spółki na GPW.
18 kwietnia 2011 NOVAKBM Zakończenie zapisów na akcje dla obecnych akcjonariuszy i inwestorów w transzy indywidualnej w Słowenii i w Polsce.
4 kwietnia 2011 NOVAKBM Początek zapisów na akcje dla obecnych akcjonariuszy i inwestorów w transzy indywidualnej w Słowenii i w Polsce. Początek book building.