13:42 | GMT: 11:42 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
eXtremalnyPL_baner_podstrony
PGSSOFT

Data
Spółka
Wydarzenie
PGSSOFT
Publikacja raportu za III kwartał 2020 roku.
PGSSOFT
Publikacja raportu za I półrocze 2020 roku.
PGSSOFT
Publikacja raportu za I kwartał 2020 roku.
PGSSOFT
Publikacja raportu za 2019 rok.
PGSSOFT
NWZA ws. umorzenia akcji własnych, obniżenia kapitału zakładowego, utworzenia kapitału rezerwowego, zmiany statutu, ustalenia liczby członków RN oraz powołania członka RN bieżącej kadencji.
PGSSOFT
Publikacja raportu za III kwartał 2019 roku.
PGSSOFT
Publikacja raportu za I półrocze 2019 roku.
PGSSOFT
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2018 oraz wypłaty dywidendy.
PGSSOFT
Publikacja raportu za I kwartał 2019 roku.
PGSSOFT
Wprowadzenie do obrotu na GPW 200.202 akcji zwykłych na okaziciela serii I.
PGSSOFT
Publikacja raportu za 2018 rok.
PGSSOFT
Wypłata zaliczki na poczet dywidendy za rok obrotowy 2018, w wysokości 0,14 zł na akcję.
PGSSOFT
NWZA ws. dematerializacji akcji serii I oraz ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie ich do obrotu na GPW oraz upoważnienia zarządu do nabycia akcji własnych w celu ich umorzenia.
PGSSOFT
Dzień ustalenia prawa do zaliczki na poczet dywidendy za rok obrotowy 2018, w wysokości 0,14 zł na akcję.
PGSSOFT
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,14 zł na akcję.
PGSSOFT
Publikacja raportu za III kwartał 2018 roku.
PGSSOFT
Publikacja raportu za I półrocze 2018 roku.
PGSSOFT
Wypłata dywidendy 0,48 zł na akcję.
PGSSOFT
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,48 zł na akcję.
PGSSOFT
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,48 zł na akcję.
PGSSOFT
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2017 oraz wypłaty dywidendy.
PGSSOFT
Publikacja raportu za I kwartał 2018 roku.
PGSSOFT
Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu sWIG80.
PGSSOFT
Publikacja raportu za 2017 rok.
PGSSOFT
Wypłata zaliczki na poczet dywidendy za rok obrotowy 2017, w wysokości 0,14 zł na akcję.
PGSSOFT
Dzień ustalenia prawa do zaliczki na poczet dywidendy za rok obrotowy 2017, w wysokości 0,14 zł na akcję.
PGSSOFT
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,14 zł na akcję.
PGSSOFT
Publikacja raportu za III kwartał 2017 roku.
PGSSOFT
Publikacja raportu za I półrocze 2017 roku.
PGSSOFT
Wypłata dywidendy 0,40 zł na akcję.
PGSSOFT
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,40 zł na akcję.
PGSSOFT
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,40 zł na akcję.
PGSSOFT
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2016 oraz wypłaty dywidendy.
PGSSOFT
Publikacja raportu za I kwartał 2017 roku.
PGSSOFT
Publikacja raportu za 2016 rok.
PGSSOFT
NWZA ws. wyboru członka RN.
PGSSOFT
Wypłata zaliczki na poczet dywidendy za rok obrotowy 2016, w wysokości 0,12 zł na akcję.
PGSSOFT
Publikacja raportu za III kwartał 2016 roku.
PGSSOFT
Dzień ustalenia prawa do zaliczki na poczet dywidendy za rok obrotowy 2016, w wysokości 0,12 zł na akcję.
PGSSOFT
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,12 zł na akcję.
PGSSOFT
Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu WIG.
PGSSOFT
Debiut spółki na GPW. Wprowadzenie do obrotu 12.500.000 akcji serii B, 250.000 akcji serii C, 1.500.000 akcji serii D, 631.405 akcji serii E, 260.000 akcji serii F, 259.000 akcji serii G, 241.500 akcji serii H, 90.000 akcji serii J. Wykluczenie z obrotu na NC.
PGSSOFT
Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu NCIndex.
PGSSOFT
Publikacja raportu za II kwartał 2016 roku.
PGSSOFT
Wypłata dywidendy 0,33 zł na akcję.
PGSSOFT
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,33 zł na akcję.
PGSSOFT
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,33 zł na akcję.
PGSSOFT
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2015 oraz wypłaty dywidendy.
PGSSOFT
Publikacja raportu za I kwartał 2016 roku.
PGSSOFT
NWZA ws. dokonania zmian w statucie, dokonania zmian w Regulaminie RN, ubiegania się o dopuszczenie akcji serii B, C, D, E, F, G, H, I oraz J do obrotu na GPW, zmiany Programu Motywacyjnego VI, ustalenia wynagrodzenia członków RN, ustalenia liczby członków RN w nowej kadencji, wyboru RN nowej kadencji.
PGSSOFT
Publikacja raportu za 2015 rok.
PGSSOFT
Publikacja raportu za IV kwartał 2015 roku.
PGSSOFT
NWZA ws. stosowania przy sporządzaniu sprawozdań finansowych PGS Software S.A. oraz skonsolidowanych sprawozdań finansowych Grupy Kapitałowej PGS Software S.A. Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej i Międzynarodowych Standardów Rachunkowości.
PGSSOFT
Wypłata zaliczki na poczet dywidendy za rok obrotowy 2015, w wysokości 0,10 zł na akcję.
PGSSOFT
Dzień ustalenia prawa do zaliczki na poczet dywidendy za rok obrotowy 2015, w wysokości 0,10 zł na akcję.
PGSSOFT
Dzień pierwszego notowania na NC 259.000 akcji serii G oraz 241.500 akcji zwykłych na okaziciela serii H.
PGSSOFT
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,10 zł na akcję.
PGSSOFT
Publikacja raportu za III kwartał 2015 roku.
PGSSOFT
Wypłata dywidendy 0,18 zł na akcję.
PGSSOFT
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,18 zł na akcję.
PGSSOFT
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,18 zł na akcję.
PGSSOFT
Publikacja raportu za II kwartał 2015 roku.
PGSSOFT
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2014 oraz wypłaty dywidendy.
PGSSOFT
Publikacja raportu za I kwartał 2015 roku.
PGSSOFT
Publikacja raportu za 2014 rok.
PGSSOFT
Publikacja raportu za IV kwartał 2014 roku.
PGSSOFT
Wypłata zaliczki na poczet dywidendy za rok obrotowy 2014, w wysokości 0,07 zł na akcję.
PGSSOFT
Dzień ustalenia zaliczki na poczet dywidendy za rok obrotowy 2014, w wysokości 0,07 zł na akcję.
PGSSOFT
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,07 zł na akcję.
PGSSOFT
Publikacja raportu za III kwartał 2014 roku.
PGSSOFT
Publikacja raportu za II kwartał 2014 roku.
PGSSOFT
Wypłata dywidendy 0,20 zł na akcję.
PGSSOFT
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,20 zł na akcję.
PGSSOFT
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,20 zł na akcję.
PGSSOFT
ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku za 2013r, udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu, emisji warrantów subskrypcyjnych serii E i F, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii I i J z wyłączeniem prawa poboru, wprowadzenie ich do obrotu na NC oraz zmiany statutu.
PGSSOFT
Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku.
PGSSOFT
Publikacja raportu za 2013 rok.
PGSSOFT
Publikacja raportu za IV kwartał 2013 roku.
PGSSOFT
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za III kwartał 2013 roku.
PGSSOFT
Wypłata zaliczki na poczet dywidendy za rok obrotowy 2013, w wysokości 0,05 zł na akcję.
PGSSOFT
Dzień ustalenia zaliczki na poczet dywidendy za rok obrotowy 2013, w wysokości 0,05 zł na akcję.
PGSSOFT
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,05 zł na akcję.
PGSSOFT
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za II kwartał 2013 roku.
PGSSOFT
Wypłata dywidendy 0,18 zł na akcję.
PGSSOFT
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I kwartał 2013 roku.
PGSSOFT
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,18 zł na akcję.
PGSSOFT
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,18 zł na akcję.
PGSSOFT
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2012 oraz wypłaty dywidendy i zmiany Regulaminu Programu Motywacyjnego IV.
PGSSOFT
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2012 rok.
PGSSOFT
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2012 roku.
PGSSOFT
Publikacja raportu za III kwartał 2012 roku.
PGSSOFT
Publikacja raportu za II kwartał 2012 roku.
PGSSOFT
Publikacja raportu za 2011 rok.
PGSSOFT
Wypłata dywidendy 0,11 zł na akcję.
PGSSOFT
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,11 zł na akcję.
PGSSOFT
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,11 zł na akcję.
PGSSOFT
Pierwszy dzień notowań na NC akcji zwykłych na okaziciela serii E.
PGSSOFT
Publikacja raportu za I kwartał 2012 roku.
PGSSOFT
WZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2011.
PGSSOFT
Pierwszy dzień notowań na NC akcji zwykłych na okaziciela serii E i F.
PGSSOFT
Publikacja raportu za IV kwartał 2011 roku.
PGSSOFT
Publikacja raportu za III kwartał 2011 roku.
PGSSOFT
Wypłata dywidendy 0,04 zł na akcję.
PGSSOFT
Publikacja raportu za II kwartał 2011 roku.
PGSSOFT
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,04 zł na akcję.
PGSSOFT
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,04 zł na akcję.
PGSSOFT
WZA
PGSSOFT
Publikacja raportu za I kwartał 2011 roku.
PGSSOFT
Publikacja raportu za 2010 rok.
PGSSOFT
Publikacja raportu za IV kwartał 2010 roku.
PGSSOFT
Publikacja raportu za III kwartał 2010 roku.


«Powrót do terminarza spółek