23:44 | GMT: 21:44 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
Sortuj: wszystkie
Spółka
Ticker
Rynek
Czas
Wydarzenie
OPL 
GPW 
 
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,25 zł na akcję.
PEO 
GPW 
 
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 8,70 zł na akcję.
ABC 
GPW 
 
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,39 zł na akcję.
ASA 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty.
wykres APS
APS 
NC 
 
Wypłata dywidendy 0,16 zł na akcję.
AQU 
NC 
 
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 1 zł na akcję.
BRG 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku uzyskanego w roku obrotowym 2015.
LWB 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto za 2015 rok.
CPL 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto osiągniętego w roku obrotowym 2015.
COR 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku netto/pokrycia straty netto za rok obrotowy 2015.
DOM 
GPW 
 
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 3,25 zł na akcję.
EKG 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2015.
EMT 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2015 roku.
GOB 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za 2015 rok oraz połączenia ze spółkami zależnymi.
wykres GPW
GPW 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za 2015 r., zmian statutu, uzupełnienie składu Rady Giełdy, wyboru sędziów Sądu Giełdowego oraz wyboru Prezesa i Wiceprezesa Sądu Giełdowego.
GTY 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2015.
IAG 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2015.
IDG 
GPW 
 
Zawieszenie obrotu akcjami spółki w związku ze zmianą ich wartości nominalnej.
ITL 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. sposobu podziału zysku za 2015 rok oraz dalszego istnienia spółki.
LUK 
NC 
 
Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu NCIndex.
MCP 
GPW 
 
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,12 zł na akcję.
MEI 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2015, dalszego istnienia spółki, nabywania akcji własnych na podstawie i w granicach upoważnienia udzielonego przez Walne Zgromadzenie, ubiegania się o wprowadzenie akcji serii D i E do obrotu na NC oraz podwyższenia kapitału zakładowego w drodze subskrypcji prywatnej nowej emisji akcji serii E.
NCT 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty w roku obrotowym 2015.
CNG 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2015.
wykres PCM
PCM 
GPW 
 
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 5,50 zł na akcję.
PSW 
GPW 
 
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,33 zł na akcję.
wykres PHN
PHN 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2015 oraz ustalenia dnia dywidendy i dnia wypłaty dywidendy.
PLT 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2015.
PRS 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2015.
RDG 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty z roku 2015.
wykres S4E
S4E 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2015.
BBBY.US 
NYSE 
 po sesji
Publikacja raportu za I kwartał 2016 roku.