04:51 | GMT: 02:51 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
Sortuj: wszystkie
Spółka
Ticker
Rynek
Czas
Wydarzenie
01C 
NC 
 
Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu NCIndex.
BRG 
GPW 
 
Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksów WIG-Plus, WIG i WIG-Poland.
BIO 
GPW 
 
NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji 3.688 akcji zwykłych na okaziciela serii AC, wyłączenia prawa poboru, scalenia (połączenia) akcji oraz zmiany statutu.
EKA 
GPW 
 
Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksów WIG i WIG-Poland.
ELZ 
GPW 
 
Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksów WIG-Plus, WIG, WIG-Poland i WIG-Informatyka.
ETX 
NC 
 
Wypłata dywidendy 0,16 zł na akcję.
wykres FAM
FAM 
GPW 
 
Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksów WIG-Plus, WIG i WIG-Poland.
GKS 
NC 
 
NWZA ws. zmian w statucie oraz zmian w składzie RN.
GDI 
NC 
 
Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu NCIndex.
GTY 
NC 
 
NWZA ws. wyłączenia prawa poboru akcji nowej emisji przez akcjonariuszy, podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii D w ramach subskrypcji prywatnej, zmiany statutu.
IMP 
GPW 
 
Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksów WIG-Plus, WIG i WIG-Poland.
IDT 
GPW 
 
NWZA ws. zmian w RN, podwyższenia kapitału zakładowego z pozbawieniem prawa poboru, emisji akcji serii E oraz zmiany statutu.
MBW 
GPW 
 
WZA
MCR 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy kończący się 31 marca 2013r.
MIP 
GPW 
 
Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksów WIG-Plus, WIG, WIG-Poland i WIG-spożywczy.
wykres PBG
PBG 
GPW 
 
NWZA ws. obniżenia kapitału zakładowego, zamiany akcji imiennych na akcje na okaziciela, podwyższenia kapitału zakładowego z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany statutu.
PSW 
GPW 
 
Wypłata zaliczki na poczet dywidendy za rok obrotowy 2013, w wysokości 0,05 zł na akcję.
PGM 
GPW 
 
Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksów WIG-Plus, WIG, WIG-Poland i WIG-media.
PRM 
GPW 
 
Wypłata dywidendy 0,78 zł na akcję.
PRL 
NC 
 
Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu NCIndex.
SCO 
GPW 
 
Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksów WIG-Plus, WIG i WIG-Poland.
SOL 
GPW 
 
Wypłata dywidendy 0,21 zł na akcję.
STP 
GPW 
 
Wypłata dywidendy 1,00 zł na akcję.