11:11 | GMT: 09:11 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
SII_podstrony
Sortuj: wszystkie
Spółka
Ticker
Rynek
Czas
Wydarzenie
ALL 
GPW 
 
Zakończenie przyjmowania zapisów i wpłat na akcje serii K oferowane w ramach transzy detalicznej i transzy inwestorów instytucjonalnych.
AMB 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za rok obrotowy 2014/2015.
CPD 
GPW 
 
NWZA ws. powołania członków RN.
ESC 
NC 
 
Rozpoczęcie przyjmowania zapisów na akcje serii A w wykonaniu prawa poboru i zapisów dodatkowych.
EAH 
GPW 
 
Ostatni dzień notowania na GPW 450.000 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii F.
IPT 
GPW 
 
Rozpoczęcie procesu budowania księgi popytu wśród inwestorów instytucjonalnych.
wykres KCI
KCI 
GPW 
 
NWZA ws. połączenia KCI S.A. oraz KCI Development Sp. z o.o., upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w trybie kapitału docelowego oraz zmiany statutu.
LXT 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy trwający od 01.04.2014 do 31.03.2015 oraz dalszego istnienia spółki stosownie do art. 397 Kodeksu spółek handlowych.
MSZ 
GPW 
 
Wypłata dywidendy 0,05 zł na akcję.
PSW 
GPW 
 
Wypłata dywidendy 0,18 zł na akcję.
SMA 
NC 
 
NWZA ws. zmiany statutu.
STP 
GPW 
 
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 2,00 zł na akcję.
UBT 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia strat za rok 2014.