07:34 | GMT: 05:34 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
Sortuj: wszystkie
Spółka
Ticker
Rynek
Czas
Wydarzenie
ALR 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2016.
KRU 
GPW 
 
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 2 zł na akcję.
wykres PZU
PZU 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2016 roku.
06N 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty poniesionej w roku 2016.
4FM 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2016.
7FT 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2016.
ABK 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2016.
ABM 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za 2016 rok.
AER 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto poniesionej za rok obrotowy 2016, dalszego istnienia spółki w trybie art. 397 k.s.h. oraz podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii B z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy i zmian w statucie.
AFH 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2016 obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku.
APA 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto za rok obrotowy 2016.
APN 
GPW 
 
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,30 zł na akcję.
ARC 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2016.
ARE 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2016.
ASM 
GPW 
 
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,18 zł na akcję.
ASE 
GPW 
 
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,48 zł na akcję.
ASR 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2016.
ATR 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty poniesionej w roku obrotowym 2016.
BLT 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku osiągniętego w roku obrotowym 2016.
BER 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2016.
BTC 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2016.
CBD 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku.
wykres CCS
CCS 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r., ustalenia dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy.
CCT 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2016.
CTF 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2016.
wykres CFI
CFI 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku wypracowanego w roku 2016.
CLC 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku wypracowanego przez spółkę Columbus Energy S.A. w roku obrotowym 2016, pokrycia straty osiągniętej przez spółkę Columbus Energy S.A. KRS 0000425536 w roku obrotowym 2016 oraz dalszego istnienia spółki zgodnie z art. 397 K.s.h.
CPG 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia niepokrytych strat za ubiegłe lata obrotowe, przekazania niepodzielonych zysków z lat ubiegłych na kapitał zapasowy oraz sposobu zadysponowania zyskiem za rok obrotowy 2016.
wykres CTE
CTE 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty.
DNS 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2016.
DAT 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. sposobu pokrycia straty netto za rok obrotowy 2016 r.
DDI 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2016.
DEK 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2016 oraz ustalenia dnia dywidendy oraz dnia wypłaty dywidendy.
DKR 
NC 
 
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 1,05 zł na akcję.
DEV 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2016.
wykres EC2
EC2 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty poniesionej w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2016 roku.
ECH 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok 2016.
EFE 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2016.
EMA 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2016 roku.
ETX 
NC 
 
Wypłata dywidendy 0,62 zł na akcję.
wykres EZO
EZO 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2016 oraz dalszego istnienia spółki.
FFI 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2016.
GTP 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2016 oraz dalszego istnienia spółki.
GWR 
NC 
 
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,40 zł na akcję.
HTN 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2016 tj. za okres od 01.01.2016 do 31.12.2016.
HLD 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku netto za rok 2016.
IDT 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2016.
IFA 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. sposobu podziału zysku netto za okres 01.01.2016 r. - 31.12.2016 r.
ITB 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. dalszego istnienia spółki oraz pokrycia straty za rok obrotowy 2016.
CAR 
GPW 
 
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,71 zł na akcję.
INM 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2016.
IVE 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok 2016 r. oraz podwyższenia kapitału poprzez emisję akcji serii F1.
IVC 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za okres od 01.01.2016 roku do 31.12.2016 r. oraz dalszego istnienia spółki.
JRH 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku wypracowanego w roku obrotowym 2016.
KRS 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. dalszego istnienia spółki, obniżenia kapitału zakładowego w celu pokrycia straty oraz scalenia akcji.
KOM 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za rok obrotowy 2016/2017.
KOR 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2016.
LPS 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. zysku/straty za rok 2016.
LEN 
GPW 
 
Wypłata dywidendy 0,30 zł na akcję.
LGT 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2016.
LBT 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. zagospodarowania zysku za okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.
LGZ 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2016.
MAK 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2016.
MLB 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku.
MGC 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za 2016 rok oraz dalszego istnienia spółki.
MRG 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2016.
wykres MFO
MFO 
GPW 
 
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,58 zł na akcję.
MNX 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2016.
MIR 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. sposobu pokrycia straty za rok obrotowy 2016 oraz dalszego istnienia spółki.
wykres MOJ
MOJ 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za 2016 rok.
MOM 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2016 oraz dalszego istnienia spółki.
ODL 
GPW 
 
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,20 zł na akcję.
OPE 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2016 oraz pokrycia strat z lat ubiegłych.
OPT 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2016.
ORP 
NC 
 
ZWZA
OTS 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2016.
PCI 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia całości wypracowanego w 2016 r. zysku na pokrycie strat z lat ubiegłych.
PEM 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2016 roku.
PSW 
GPW 
 
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,40 zł na akcję.
PSM 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za 2016 rok.
PCE 
GPW 
 
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,42 zł na akcję.
PME 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok 2016.
PND 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. sposobu pokrycia straty za rok obrotowy 2016.
PST 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2016.
PJP 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2016.
QUB 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2016.
RDL 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2016 roku oraz pokrycia straty netto wykazanej jako korekta wyniku lat ubiegłych.
 
GPW 
 
Rozpoczęcie budowy księgi popytu.
RDN 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty poniesionej w roku obrotowym 2016.
REG 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto za rok obrotowy 2016.
RBS 
NC 
 
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,05 zł na akcję.
RCA 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2016.
SEA 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za 2016r. i wypłaty dywidendy oraz NWZA ws. zniesienia dematerializacji akcji i wycofania ich z obrotu na rynku NC.
SFN 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za 2016 rok.
SFK 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2016.
SSO 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty osiągniętej w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2016 roku.
SFG 
GPW 
 
ZWZA
SMS 
NC 
 
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,20 zł na akcję.
SNG 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za 2016 r. oraz dalszego istnienia spółki.
TOS 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku osiągniętego w roku obrotowym 2016.
TLO 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2016.
TSG 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. sposobu pokrycia straty za rok obrotowy 2016.
TOA 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2016.
ECA 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za 2016 r.
 
GPW 
 
Budowa księgi popytu wśród inwestorów instytucjonalnych.
UTD 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2016.
wykres VCP
VCP 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty poniesionej w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2016 r.
VEL 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. sposobu pokrycia straty netto za rok obrotowy 2016.
VTI 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2016.
VIN 
GPW 
 
Wypłata dywidendy 0,20 zł na akcję.
VOT 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2016.
WBY 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. sposobu pokrycia straty poniesionej w roku obrotowym 2016.