04:09 | GMT: 02:09 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
Allegro_IPO_Noble_podstrony
Sortuj: wszystkie
Spółka
Ticker
Rynek
Czas
Wydarzenie
ING 
GPW 
 
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 3,20 zł na akcję.
KRU 
GPW 
 
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 5 zł na akcję.
MIL 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.
SPL 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.
ASE 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku i wypłaty dywidendy.
 
GPW 
 
Zakończenie procesu budowania księgi popytu wśród inwestorów instytucjonalnych.
DCR 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2017.
EMP 
GPW 
 
Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksów mWIG40 i WIG.
EMP 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2017 rok.
GAL 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2017.
GKP 
NC 
 
Wykluczenie akcji spółki z obrotu na GPW w związku ze zniesieniem dematerializacji akcji.
IDA 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2017.
IFI 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2017 oraz wypłaty dywidendy z wypracowanych zysków za lata 2011-2017.
GKI 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2017 rok.
IPX 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.
wykres IMS
IMS 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2017 rok.
wykres JWA
JWA 
NC 
 
Publikacja raportu za 2017 rok.
KTY 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2017 i określenia kwoty przeznaczonej na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy oraz wyrażenia zgody na nabycie przez spółkę nieruchomości.
KZS 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.
LKD 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku netto za rok 2017 oraz części kapitału zapasowego na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy.
LUK 
NC 
 
NWZA ws. zmiany statutu, odwołania i powołania do sprawowania funkcji członka RN, zniesienia uprzywilejowania części akcji serii B, ustalenia zasad wynagradzania członków zarządu, upoważnienia zarządu do podjęcia czynności mających na celu połączenie ze spółką Akquinet Polska Sp. z o.o.
MBF 
NC 
 
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2017 rok.
MEI 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2017.
MND 
NC 
 
Publikacja raportu za 2017 rok.
MON 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2017 rok.
MSW 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za 2017 r.
PPS 
GPW 
 
NWZA ws. zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia, ustalenia liczby członków RN na potrzeby wyboru RN w drodze głosowania oddzielnymi grupami oraz wyboru nowych członków RN.
PSW 
GPW 
 
Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu sWIG80.
RDN 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2017 rok.
TEN 
GPW 
 
Zakończenie przyjmowania zapisów oraz wpłat na akcje oferowane w transzy inwestorów instytucjonalnych.
WPL 
GPW 
 
Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu sWIG80 wchodząc jednocześnie w skład indeksu mWIG40.
wykres 3M
MMM.US 
NYSE 
 przed sesją
Publikacja raportu za I kwartał 2018 roku.
AMGN.US 
NYSE 
 po sesji
Publikacja raportu za I kwartał 2018 roku.
SANTA.ES 
Euronext 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2018 roku.
COF.US 
NYSE 
 po sesji
Publikacja raportu za I kwartał 2018 roku.
CAT.US 
NYSE 
 przed sesją
Publikacja raportu za I kwartał 2018 roku.
KO.US 
NYSE 
 przed sesją
Publikacja raportu za I kwartał 2018 roku.
LMT.US 
NYSE 
 przed sesją
Publikacja raportu za I kwartał 2018 roku.
TXN.US 
NYSE 
 po sesji
Publikacja raportu za I kwartał 2018 roku.
TRV.US 
NYSE 
 przed sesją
Publikacja raportu za I kwartał 2018 roku.
UTX.US 
NYSE 
 przed sesją
Publikacja raportu za I kwartał 2018 roku.
VZ.US 
NYSE 
 przed sesją
Publikacja raportu za I kwartał 2018 roku.