11:43 | GMT: 09:43 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
eXtremalnyPL_baner_podstrony
Sortuj: wszystkie
Spółka
Ticker
Rynek
Czas
Wydarzenie
wykres GTC
GTC 
GPW 
 
Dzień ostatniego notowania na GPW 108.906.190 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii K.
ING 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2015 roku.
8FO 
NC 
 
Publikacja raportu za III kwartał 2015 roku.
AML 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za III kwartał 2015 roku.
wykres ELQ
ELQ 
NC 
 
Zawieszenie obrotu akcjami spółki w związku ze zmianą ich wartości nominalnej.
GTS 
NC 
 
Publikacja raportu za III kwartał 2015 roku.
wykres MCI
MCI 
GPW 
 
Publikacja raportu za III kwartał 2015 roku.
ORP 
NC 
 
NWZA
PSW 
GPW 
 
Dzień pierwszego notowania na NC 259.000 akcji serii G oraz 241.500 akcji zwykłych na okaziciela serii H.
PSW 
GPW 
 
Dzień ustalenia prawa do zaliczki na poczet dywidendy za rok obrotowy 2015, w wysokości 0,10 zł na akcję.
P2B 
NC 
 
Publikacja raportu za III kwartał 2015 roku.
SEV 
NC 
 
Publikacja raportu za rok obrotowy 2014/2015.
TOA 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2015 roku.
AVP.US 
NYSE 
 przed sesją
Publikacja raportu za III kwartał 2015 roku.
ENGIE.FR 
Euronext 
 
Publikacja raportu za III kwartał 2015 roku.
FB.US 
NYSE 
 po sesji
Publikacja raportu za III kwartał 2015 roku.
INGA.NL 
Euronext 
 
Publikacja raportu za III kwartał 2015 roku.
MKS.UK 
LSE 
 
Publikacja raportu za I półrocze roku obrotowego 2015/2016.
QCOM.US 
NYSE 
 po sesji
Publikacja raportu za IV kwartał roku obrotowego 2014/2015.
TWX.US 
NYSE 
 przed sesją
Publikacja raportu za III kwartał 2015 roku.