04:43 | GMT: 02:43 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
SII_podstrony
Sortuj: wszystkie
Spółka
Ticker
Rynek
Czas
Wydarzenie
wykres JSW
JSW 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2015 roku oraz rozliczenia „Innych całkowitych dochodów” za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2015 roku.
ABC 
GPW 
 
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,39 zł na akcję.
ACT 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2015, ustalenia dnia dywidendy i dnia wypłaty dywidendy, upoważnienia zarządu do nabywania akcji własnych i zmiany uchwały Nr 3 NWZ sprawie upoważnienia zarządu do nabywania akcji własnych z dnia 30 września 2011 roku oraz utworzenia kapitału rezerwowego na sfinansowanie nabycia akcji własnych.
AGO 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2015.
AAT 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za 2015 rok.
APL 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. sposobu pokrycia straty poniesionej w 2015 roku oraz dalszego istnienia spółki.
AQU 
NC 
 
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 1 zł na akcję.
AQA 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2015.
ASB 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. dywidendy za rok zakończony 31 grudnia 2015 roku oraz ponownej nominacji Dyrektora ASBISc Enterprises Plc.
B3S 
GPW 
 
ZWZA ws. pokrycia straty za rok 2015 oraz dalszego istnienia spółki.
wykres BOS
BOS 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za 2015 r. oraz pokrycia strat z lat ubiegłych.
wykres CCS
CCS 
NC 
 
Wypłata dywidendy 0,08 zł na akcję.
CTS 
GPW 
 
Wypłata dywidendy 0,10 euro na akcję.
DBC 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku.
DEL 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2015.
D24 
NC 
 
Dzień referencyjny w procesie scalenia akcji.
ERB 
GPW 
 
NWZA ws. zmiany statutu oraz dematerializacji akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego i upoważnienia zarządu do zawarcia umowy o rejestrację tych akcji w depozycie papierów wartościowych oraz ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie tych akcji do obrotu na rynku regulowanym.
EGS 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto poniesionej w roku obrotowym 2015 z części kapitału zapasowego, przeznaczenia części kapitału zapasowego utworzonego z zysku osiągniętego w latach poprzednich na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy, ustalenia dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy.
EUC 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia jednostkowego zysku za rok obrotowy 2015.
EXL 
GPW 
 
ZWZA
GAL 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2015.
HPS 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. wyniku finansowego za 2015 rok.
wykres IAI
IAI 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za 2015 r.
wykres IMS
IMS 
GPW 
 
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,23 zł na akcję.
MPH 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto wykazanego w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2015, przeniesienia kwoty niepodzielonego zysku za 2013 r. na kapitał zapasowy oraz powierzenia Radzie Nadzorczej funkcji komitetu audytu.
MCP 
GPW 
 
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,12 zł na akcję.
NVA 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku osiągniętego w roku obrotowym 2015, ustalenia dnia dywidendy i dnia wypłaty dywidendy oraz przedłużenia skupu akcji własnych.
wykres PCM
PCM 
GPW 
 
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 5,50 zł na akcję.
PSW 
GPW 
 
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,33 zł na akcję.
wykres PIK
PIK 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2015.
PSM 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2015.
ROT 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za 2015 rok.
ROV 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2015.
SKL 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty poniesionej w roku 2015.
TLV 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. rozporządzenia zyskiem za rok obrotowy 2015r.
TOA 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2015.
TRK 
GPW 
 
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,34 zł na akcję.
TRN 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2015.
VTG 
GPW 
 
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,13 zł na akcję.
VOT 
GPW 
 
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,46 zł na akcję.
wykres ZUE
ZUE 
GPW 
 
Wypłata dywidendy 0,33 zł na jedną akcję.