11:28 | GMT: 09:28 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
Sortuj: wszystkie
Spółka
Ticker
Rynek
Czas
Wydarzenie
ART 
GPW 
 
Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu WIG.
BSA 
NC 
 
Dzień pierwszego notowania na NC 50.215.560 akcji zwykłych na okaziciela serii D1.
DNS 
NC 
 
NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w trybie subskrypcji zamkniętej (z prawem poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy) oraz zmiany statutu.
DRP 
GPW 
 
Wypłata dywidendy 1 zł na akcję.
EMP 
GPW 
 
Wprowadzenie do obrotu na GPW 1.978 akcji zwykłych na okaziciela serii P.
LTG 
NC 
 
Publikacja raportu za III kwartał 2016 roku.
PSW 
GPW 
 
Wypłata zaliczki na poczet dywidendy za rok obrotowy 2016, w wysokości 0,12 zł na akcję.
PLW 
GPW 
 
Dzień ostatniego notowania na GPW 600.000 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii I.
PTH 
GPW 
 
NWZA ws. połączenia KOPEX S.A. z KOPEX MACHINERY S.A., ZABRZAŃSKIMI ZAKŁADAMI MECHANICZNYMI - MASZYNAMI GÓRNICZYMI SP. Z O.O., FABRYKĄ MASZYN I URZĄDZEŃ TAGOR S.A. oraz KOPEX HYDRAULIKĄ SIŁOWĄ SP. Z O.O.
RAF 
GPW 
 
Wypłata dywidendy 0,15 zł na akcję.
WPL 
GPW 
 
Wprowadzenie do obrotu na GPW 1.100.000 akcji serii A, 23.493 akcji serii D, 12.168 akcji serii F.