22:22 | GMT: 20:22 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
Sortuj: wszystkie
Spółka
Ticker
Rynek
Czas
Wydarzenie
EUR 
GPW 
 
WZA ws. m.in. przeznaczenia zysku netto za rok 2011.
PEO 
GPW 
 
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 5,38 zł na akcję.
11B 
GPW 
 
Publikacja raportu za 2011 rok.
AER 
NC 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raport za IV kwartał roku obrotowego 2011/2012.
AGL 
NC 
 
Publikacja raportu za 2011 rok.
AIT 
NC 
 
WZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2011.
APL 
GPW 
 
WZA ws. m.in. sposobu podziału zysku wypracowanego w 2011 roku.
ARX 
NC 
 
Publikacja raportu za 2011 rok.
 
NC 
 
Publikacja raportu za 2011 rok.
ATN 
NC 
 
Publikacja raportu za 2011 rok.
ATS 
GPW 
 
Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu sWIG80.
BLT 
NC 
 
Publikacja raportu za 2011 rok.
BIM 
NC 
 
Publikacja raportu za 2011 rok.
BSA 
NC 
 
Debiut spółki na NC.
wykres C2A
C2A 
NC 
 
Publikacja raportu za 2011 rok.
CTG 
GPW 
 
NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego z wyłączeniem prawa poboru oraz zmian w statucie.
DFG 
NC 
 
WZA ws. m.in. podziału zysku za 2011 rok.
DEV 
NC 
 
Publikacja raportu za 2011 rok.
DES 
NC 
 
Publikacja raportu za 2011 rok.
DLK 
NC 
 
Publikacja raportu za 2011 rok.
ECL 
NC 
 
Publikacja raportu za 2011 rok.
ECR 
NC 
 
Publikacja raportu za 2011 rok.
EKA 
GPW 
 
NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii D w drodze subskrypcji prywatnej oraz zmiany statutu.
EEX 
GPW 
 
Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu sWIG80.
FFO 
NC 
 
Publikacja raportu za 2011 rok.
FER 
GPW 
 
Po zakończeniu sesji spółka opuści indeks sWIG80.
FIG 
NC 
 
WZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2011.
FLD 
NC 
 
Publikacja raportu za 2011 rok.
FUT 
NC 
 
Publikacja raportu za 2011 rok.
HBP 
GPW 
 
Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksów sWIG80, WIG, WIG-Poland oraz WIG-budownictwo.
HRS 
GPW 
 
Po zakończeniu sesji spółka opuści indeks sWIG80.
IMX 
GPW 
 
Wypłata dywidendy 0,27 zł na akcję.
JPR 
GPW 
 
WZA ws. m.in. pokrycia starty netto za rok obrotowy 2011.
MCR 
GPW 
 
Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu sWIG80.
MRB 
GPW 
 
Po zakończeniu sesji spółka opuści indeks sWIG80.
MCE 
NC 
 
Publikacja raportu za 2011 rok.
wykres MOL
MOL 
GPW 
 
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 454,54 HUF na akcję.
NEU 
GPW 
 
Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu sWIG80.
EMF 
GPW 
 
WZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2011.
wykres OEM
OEM 
NC 
 
Debiut spółki na NC.
OPE 
NC 
 
Publikacja raportu za 2011 rok.
PGS 
GPW 
 
WZA ws. m.in. podziału zysków netto za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2011 oraz wypłaty dywidendy.
PFM 
NC 
 
Publikacja raportu za 2011 rok.
PSW 
GPW 
 
Wypłata dywidendy 0,11 zł na akcję.
PLX 
GPW 
 
WZA ws. m.in. podziału zysku.
PXY 
NC 
 
Publikacja raportu za 2011 rok.
QRK 
NC 
 
Pierwszy dzień notowań na NC akcji zwykłych na okaziciela serii I.
QRS 
GPW 
 
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,20 zł na akcję.
RCU 
NC 
 
Publikacja raportu za 2011 rok.
REM 
NC 
 
WZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2011.
RCA 
NC 
 
Publikacja raportu za 2011 rok.
wykres RSY
RSY 
NC 
 
Publikacja raportu za 2011 rok.
SRT 
NC 
 
Publikacja raportu za 2011 rok.
SME 
GPW 
 
Wprowadzenie do obrotu na GPW praw do akcji zwykłych na okaziciela serii J.
SKA 
GPW 
 
WZA ws. m.in. podziału zysku netto za 2011 rok.
SP1 
NC 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2011 rok.
wykres SPC
SPC 
NC 
 
Pierwszy dzień notowań na NC akcji zwykłych na okaziciela serii E.
wykres SPC
SPC 
NC 
 
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,02 zł na akcję.
SFI 
NC 
 
Publikacja raportu za 2011 rok.
SNG 
NC 
 
WZA ws. m.in. pokrycia straty za pierwszy rok obrotowy, podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii H, I, J i K w tym z wyłączeniem prawa poboru oraz wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa.
TXF 
NC 
 
WZA ws. m.in. podziału zysku netto za 2011 rok, podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii B z zachowaniem prawa poboru.
TPM 
GPW 
 
WZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2011, przeznaczenia zysku netto wynikającego ze zmiany zasad rachunkowości wykazanego za rok obrotowy 2009 na kapitał zapasowy, przyjęcia planu połączenia Powszechnego Towarzystwa Inwestycyjnego S.A. z siedzibą w Poznaniu z Metro Nieruchomości S.A. z siedzibą w Iławie.
UTD 
NC 
 
Publikacja raportu za 2011 rok.
WBY 
NC 
 
Publikacja raportu za 2011 rok.
WRE 
NC 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2011 rok.