07:40 | GMT: 05:40 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
Sortuj: wszystkie
Spółka
Ticker
Rynek
Czas
Wydarzenie
EKG 
NC 
 
Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu NCIndex.
wykres ELQ
ELQ 
NC 
 
Wznowienie obrotu akcjami spółki.
ETX 
NC 
 
WZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2011 wraz z ustaleniem dnia dywidendy i dnia wypłaty dywidendy oraz nabycia akcji serii B w celu ich umorzenia.
wykres IAI
IAI 
NC 
 
Publikacja raportu za 2011 rok.
ICA 
NC 
 
Publikacja raportu za 2011 rok.
IND 
GPW 
 
WZA ws. m.in. podziału zysku za 2011 rok.
IPC 
NC 
 
Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu NCIndex.
IMX 
GPW 
 
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,27 zł na akcję.
KTY 
GPW 
 
WZA ws. m.in. podziału zysku za 2011 rok, programu opcji menedżerskich oraz emisji obligacji serii H, I, J.
KPL 
GPW 
 
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 1 zł na akcję.
MGF 
NC 
 
Publikacja raportu za 2011 rok.
MEX 
GPW 
 
Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksów WIG i WIG-Poland.
EMF 
GPW 
 
Wprowadzenie do obrotu na GPW akcji zwykłych na okaziciela serii D, E, F i G.
ORI 
NC 
 
Wznowienie obrotu akcjami spółki.
PSW 
GPW 
 
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,11 zł na akcję.
POM 
GPW 
 
WZA ws. m.in. podziału zysku netto za 2011 rok.
ROB 
GPW 
 
Wprowadzenie do obrotu na GPW akcji zwykłych na okaziciela serii G.
SON 
GPW 
 
WZA ws. m.in. podziału zysku wypracowanego w 2011 roku i wypłaty dywidendy.
WES 
GPW 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2012 roku.