11:40 | GMT: 09:40 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
Sortuj: wszystkie
Spółka
Ticker
Rynek
Czas
Wydarzenie
LTS 
GPW 
 
Zakończenie przyjmowania zapisów podstawowych oraz dodatkowych na akcje serii D w wykonaniu prawa poboru.
ABK 
NC 
 
Pierwszy dzień notowań na NC 116.665 akcji zwykłych na okaziciela serii C.
ALG 
GPW 
 
NWZA ws. m.in. anulowania uchwały nr 4 WZA z dnia 7.04.2014 r., wprowadzenia akcji serii F do obrotu na NC, ubiegania się o dopuszczenie do obrotu wszystkich dotychczas wyemitowanych akcji, połączenia ze spółką Spartan Capital S.A. oraz zmiany statutu.
BAC 
GPW 
 
NWZA ws. zmiany działalności, scalenia akcji, zmian w składzie RN oraz zmiany statutu.
BCM 
GPW 
 
Publikacja raportu za I półrocze roku obrotowego 2014/2015.
BRS 
GPW 
 
Wprowadzenie do obrotu na GPW 20.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B.
BSA 
NC 
 
NWZA ws. zmian w składzie RN oraz zmiany statutu.
CIE 
GPW 
 
Wypłata dywidendy 1,13 zł na akcję.
GOB 
GPW 
 
Zakończenie zapisów na sprzedaż akcji po 7,40 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Cedrob S.A.
MCR 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze roku obrotowego 2014/2015.
PSW 
GPW 
 
Dzień ustalenia zaliczki na poczet dywidendy za rok obrotowy 2014, w wysokości 0,07 zł na akcję.
PLZ 
GPW 
 
NWZA
PGM 
GPW 
 
Scalenie akcji w stosunku 10:1.
SUW 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał roku obrotowego 2013/2014.
SWD 
GPW 
 
NWZA ws. wyrażenia zgody na nabycie i umorzenie akcji własnych, obniżenia kapitału zakładowego, zmiany oznaczenia serii akcji, scalenia akcji oraz zmiany statutu.
SGN 
GPW 
 
NWZA ws. zmiany uchwały Nr 1 WZA z dnia 29 sierpnia 2011 r.
wykres TVN
TVN 
GPW 
 
Zakończenie zapisów na sprzedaż akcji po 20,00 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez TVN S.A.
WES 
GPW 
 
Publikacja raportu za III kwartał 2014 roku.
WSE 
GPW 
 
Wprowadzenie do obrotu na GPW 5.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii S.