20:55 | GMT: 18:55 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
Sortuj: wszystkie
Spółka
Ticker
Rynek
Czas
Wydarzenie
AED 
NC 
 
Wypłata dywidendy 0,02 zł na akcję.
COD 
NC 
 
NWZA ws. przekształcenia Codemedia S.A. w spółkę komandytowo-akcyjną pod firmą Codemedia spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo-akcyjna.
KKH 
NC 
 
Pierwszy dzień notowań na NC 626.718 akcji zwykłych na okaziciela serii D.
MAX 
NC 
 
Publikacja raportu za II kwartał 2013 roku.
NVV 
NC 
 
Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu NCIndex.
PSW 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za II kwartał 2013 roku.
QRK 
NC 
 
Dzień referencyjny w procesie scalenia akcji.
ZUK 
GPW 
 
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,35 zł na akcję.
ALV.DE 
Euronext 
 
Publikacja raportu za II kwartał 2013 roku.
wykres AXA
CS.FR 
Euronext 
 
Publikacja raportu za I półrocze 2013 roku.
BRKA.US 
NYSE 
 po sesji
Publikacja raportu za II kwartał 2013 roku.
CVX.US 
NYSE 
 przed sesją