01:37 | GMT: 23:37 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
Sortuj: wszystkie
Spółka
Ticker
Rynek
Czas
Wydarzenie
PGN 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2016 roku.
2IT 
NC 
 
Publikacja raportu za II kwartał 2016 roku.
AAS 
NC 
 
Publikacja raportu za II kwartał 2016 roku.
ABK 
NC 
 
Publikacja raportu za II kwartał 2016 roku.
ACA 
NC 
 
Publikacja raportu za II kwartał 2016 roku.
AGO 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2016 roku.
AGM 
NC 
 
Publikacja raportu za II kwartał 2016 roku.
AGP 
NC 
 
Publikacja raportu za II kwartał 2016 roku.
AFC 
NC 
 
Publikacja raportu za II kwartał 2016 roku.
ALC 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2016 roku.
ALU 
NC 
 
Publikacja raportu za II kwartał 2016 roku.
ALU 
NC 
 
Dzień pierwszego notowania na NC 38.457 akcji zwykłych na okaziciela serii M.
EAT 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2016 roku.
AQA 
NC 
 
Publikacja raportu za II kwartał 2016 roku.
ARA 
NC 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za II kwartał 2016 roku.
ARX 
NC 
 
Publikacja raportu za II kwartał 2016 roku.
TYP 
NC 
 
Publikacja raportu za II kwartał 2016 roku.
AST 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2016 roku.
ATA 
NC 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za II kwartał 2016 roku.
ASP 
NC 
 
Publikacja raportu za II kwartał 2016 roku.
BCI 
NC 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za II kwartał 2016 roku.
BPH 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2016 roku.
wykres BGE
BGE 
NC 
 
Publikacja raportu za II kwartał 2016 roku.
BGS 
NC 
 
Publikacja raportu za II kwartał 2016 roku.
BEP 
NC 
 
Publikacja raportu za II kwartał 2016 roku.
BIM 
NC 
 
Publikacja raportu za II kwartał 2016 roku.
BIP 
NC 
 
Publikacja raportu za II kwartał 2016 roku.
BPN 
NC 
 
Publikacja raportu za II kwartał 2016 roku.
BTC 
NC 
 
Publikacja raportu za II kwartał 2016 roku.
BTG 
NC 
 
Publikacja raportu za II kwartał 2016 roku.
BLU 
NC 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za II kwartał 2016 roku.
wykres BOA
BOA 
NC 
 
Publikacja raportu za II kwartał 2016 roku.
BMR 
NC 
 
Publikacja raportu za II kwartał 2016 roku.
BRU 
NC 
 
Publikacja raportu za II kwartał 2016 roku.
BSA 
NC 
 
Publikacja raportu za II kwartał 2016 roku.
wykres BVT
BVT 
NC 
 
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,09 zł na akcję.
CLS 
NC 
 
Wypłata dywidendy 0,07 zł na akcję.
CBD 
NC 
 
Publikacja raportu za II kwartał 2016 roku.
CAI 
NC 
 
Publikacja raportu za II kwartał 2016 roku.
CSR 
NC 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za II kwartał 2016 roku.
CCT 
NC 
 
Publikacja raportu za II kwartał 2016 roku.
CDL 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I półrocze 2016 roku.
CFS 
NC 
 
Publikacja raportu za II kwartał 2016 roku.
CZK 
NC 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za II kwartał 2016 roku.
wykres CSY
CSY 
NC 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za II kwartał 2016 roku.
wykres CTE
CTE 
NC 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za II kwartał 2016 roku.
CWP 
NC 
 
Publikacja raportu za II kwartał 2016 roku.
DIN 
NC 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za II kwartał 2016 roku.
DFG 
NC 
 
Publikacja raportu za II kwartał 2016 roku.
DAT 
GPW 
 
Publikacja raportu za II kwartał 2016 roku.
DKR 
NC 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za II kwartał 2016 roku.
DEV 
NC 
 
Publikacja raportu za II kwartał 2016 roku.
DGL 
NC 
 
Publikacja raportu za II kwartał 2016 roku.
DLK 
NC 
 
Publikacja raportu za II kwartał 2016 roku.
DYW 
NC 
 
Publikacja raportu za II kwartał 2016 roku.
ECL 
NC 
 
Publikacja raportu za II kwartał 2016 roku.
ECO 
NC 
 
Publikacja raportu za II kwartał 2016 roku.
EFE 
NC 
 
Publikacja raportu za II kwartał 2016 roku.
EFI 
NC 
 
Publikacja raportu za II kwartał 2016 roku.
EMM 
NC 
 
Publikacja raportu za II kwartał 2016 roku.
ELM 
NC 
 
Publikacja raportu za II kwartał 2016 roku.
EMU 
NC 
 
Publikacja raportu za II kwartał 2016 roku.
ERN 
NC 
 
Publikacja raportu za II kwartał 2016 roku.
ERC 
NC 
 
Publikacja raportu za II kwartał 2016 roku.
EXC 
NC 
 
Publikacja raportu za II kwartał 2016 roku.
wykres EZO
EZO 
NC 
 
Publikacja raportu za II kwartał 2016 roku.
FKD 
NC 
 
Publikacja raportu za II kwartał 2016 roku.
FIG 
NC 
 
Publikacja raportu za II kwartał 2016 roku.
FIN 
NC 
 
Publikacja raportu za II kwartał 2016 roku.
FTN 
NC 
 
Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu NCIndex.
FPO 
NC 
 
Publikacja raportu za II kwartał 2016 roku.
GCI 
NC 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za II kwartał 2016 roku.
GNR 
NC 
 
Publikacja raportu za II kwartał 2016 roku.
GEN 
NC 
 
Publikacja raportu za II kwartał 2016 roku.
GTN 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2016 roku.
GOL 
NC 
 
Publikacja raportu za II kwartał 2016 roku.
GRM 
NC 
 
Publikacja raportu za II kwartał 2016 roku.
GJA 
NC 
 
Publikacja raportu za II kwartał 2016 roku.
GEM 
NC 
 
Publikacja raportu za II kwartał 2016 roku.
HRC 
NC 
 
Publikacja raportu za II kwartał 2016 roku.
GRC 
NC 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za II kwartał 2016 roku.
GTY 
NC 
 
Publikacja raportu za II kwartał 2016 roku.
GWR 
NC 
 
Publikacja raportu za II kwartał 2016 roku.
MRH 
NC 
 
Publikacja raportu za II kwartał 2016 roku.
HMI 
GPW 
 
Publikacja raportu za II kwartał 2016 roku.
HRT 
NC 
 
Publikacja raportu za II kwartał 2016 roku.
wykres I3D
I3D 
NC 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za II kwartał 2016 roku.
wykres IAI
IAI 
NC 
 
Publikacja raportu za II kwartał 2016 roku.
wykres IAP
IAP 
NC 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za II kwartał 2016 roku.
ICP 
NC 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za II kwartał 2016 roku.
IGT 
NC 
 
Publikacja raportu za II kwartał 2016 roku.
IMG 
NC 
 
Publikacja raportu za II kwartał 2016 roku.
IPX 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2016 roku.
INB 
NC 
 
Publikacja raportu za II kwartał 2016 roku.
ICA 
NC 
 
Publikacja raportu za II kwartał 2016 roku.
IND 
GPW 
 
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,80 zł na akcję.
IGN 
NC 
 
Publikacja raportu za II kwartał 2016 roku.
INF 
GPW 
 
Publikacja raportu za I półrocze 2016 roku.
INT 
NC 
 
Publikacja raportu za II kwartał 2016 roku.
IVE 
NC 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za II kwartał 2016 roku.
IVC 
NC 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za II kwartał 2016 roku.
INW 
NC 
 
Publikacja raportu za II kwartał 2016 roku.
JJB 
NC 
 
Publikacja raportu za II kwartał 2016 roku.
JWW 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za II kwartał 2016 roku.
KPI 
NC 
 
Wypłata dywidendy 0,03 zł na akcję.
KKH 
NC 
 
Publikacja raportu za II kwartał 2016 roku.
wykres KME
KME 
NC 
 
Publikacja raportu za II kwartał 2016 roku.
KOR 
NC 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za II kwartał 2016 roku.
KRI 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego rozszerzonego raportu za I kwartał roku obrotowego 2016/2017.
LAN 
NC 
 
Publikacja raportu za II kwartał 2016 roku.
LPS 
NC 
 
Publikacja raportu za II kwartał 2016 roku.
LET 
NC 
 
Publikacja raportu za II kwartał 2016 roku.
LGT 
NC 
 
Publikacja raportu za II kwartał 2016 roku.
LTG 
NC 
 
Publikacja raportu za II kwartał 2016 roku.
LVC 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał roku obrotowego 2016/2017.
LKS 
NC 
 
Publikacja raportu za II kwartał 2016 roku.
LGZ 
NC 
 
Publikacja raportu za II kwartał 2016 roku.
LBD 
NC 
 
Publikacja raportu za II kwartał 2016 roku.
LSH 
NC 
 
Publikacja raportu za II kwartał 2016 roku.
LXT 
NC 
 
Publikacja raportu za I kwartał roku obrotowego 2016/2017.
wykres M4B
M4B 
NC 
 
Publikacja raportu za II kwartał 2016 roku.
MAD 
NC 
 
Publikacja raportu za II kwartał 2016 roku.
MGF 
NC 
 
Publikacja raportu za II kwartał 2016 roku.
MLB 
NC 
 
Publikacja raportu za II kwartał 2016 roku.
MRA 
NC 
 
Publikacja raportu za II kwartał 2016 roku.
MMA 
NC 
 
Publikacja raportu za II kwartał 2016 roku.
MRK 
NC 
 
Publikacja raportu za II kwartał 2016 roku.
MAR 
NC 
 
Publikacja raportu za II kwartał 2016 roku.
MAX 
NC 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za II kwartał 2016 roku.
MDP 
NC 
 
Publikacja raportu za II kwartał 2016 roku.
MGA 
NC 
 
Publikacja raportu za II kwartał 2016 roku.
MCR 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał roku obrotowego 2016/2017.
MEI 
NC 
 
Publikacja raportu za II kwartał 2016 roku.
MRS 
NC 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za II kwartał 2016 roku.
MNX 
NC 
 
Publikacja raportu za II kwartał 2016 roku.
MOD 
NC 
 
Publikacja raportu za II kwartał 2016 roku.
MCE 
NC 
 
Publikacja raportu za II kwartał 2016 roku.
MLD 
NC 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za II kwartał 2016 roku.
MZN 
GPW 
 
Publikacja raportu za II kwartał 2016 roku.
MYS 
NC 
 
Publikacja raportu za II kwartał 2016 roku.
YAN 
NC 
 
Publikacja raportu za II kwartał 2016 roku.
NTW 
NC 
 
Publikacja raportu za II kwartał 2016 roku.
NFP 
NC 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za II kwartał 2016 roku.
NVV 
NC 
 
Publikacja raportu za II kwartał 2016 roku.
CNG 
GPW 
 
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,10 zł na akcję.
OPE 
NC 
 
Publikacja raportu za II kwartał 2016 roku.
ORG 
NC 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za II kwartał 2016 roku.
ORL 
NC 
 
Publikacja raportu za II kwartał 2016 roku.
OTS 
GPW 
 
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 7 zł na akcję.
PTE 
NC 
 
Publikacja raportu za II kwartał 2016 roku.
PSW 
GPW 
 
Publikacja raportu za II kwartał 2016 roku.
PHR 
GPW 
 
Publikacja raportu za II kwartał 2016 roku.
PLM 
NC 
 
Publikacja raportu za II kwartał 2016 roku.
PTN 
NC 
 
Publikacja raportu za II kwartał 2016 roku.
PFR 
NC 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za II kwartał 2016 roku.
PST 
NC 
 
Publikacja raportu za II kwartał 2016 roku.
PRL 
NC 
 
Publikacja raportu za VI kwartał roku obrotowego 2015/2016.
PRO 
NC 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za II kwartał 2016 roku.
PRV 
NC 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za II kwartał 2016 roku.
PRS 
NC 
 
Publikacja raportu za II kwartał 2016 roku.
QRT 
NC 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za II kwartał 2016 roku.
RDG 
NC 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za II kwartał 2016 roku.
RLP 
GPW 
 
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,50 zł na akcję.
RMK 
GPW 
 
Publikacja raportu za I półrocze 2016 roku.
REM 
NC 
 
Publikacja raportu za II kwartał 2016 roku.
REV 
NC 
 
Publikacja raportu za II kwartał 2016 roku.
RPC 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2016 roku.
ROV 
NC 
 
Publikacja raportu za II kwartał 2016 roku.
wykres RSY
RSY 
NC 
 
Publikacja raportu za II kwartał 2016 roku.
RCW 
NC 
 
Publikacja raportu za II kwartał 2016 roku.
wykres S4E
S4E 
NC 
 
Publikacja raportu za II kwartał 2016 roku.
SKN 
NC 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za II kwartał 2016 roku.
SAP 
NC 
 
Publikacja raportu za II kwartał 2016 roku.
SEA 
NC 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za II kwartał 2016 roku.
SEN 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2016 roku.
SFN 
NC 
 
Publikacja raportu za II kwartał 2016 roku.
SFK 
NC 
 
Publikacja raportu za II kwartał 2016 roku.
SCS 
NC 
 
Publikacja raportu za II kwartał 2016 roku.
SUN 
NC 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za II kwartał 2016 roku.
SSK 
NC 
 
Publikacja raportu za II kwartał 2016 roku.
SUW 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał roku obrotowego 2015/2016.
SWD 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał roku obrotowego 2016/2017.
SYM 
NC 
 
Publikacja raportu za II kwartał 2016 roku.
TAR 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2016 roku.
TXN 
NC 
 
Publikacja raportu za II kwartał 2016 roku.
TLG 
NC 
 
Publikacja raportu za II kwartał 2016 roku.
TPR 
NC 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za II kwartał 2016 roku.
UFC 
NC 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za II kwartał 2016 roku.
UNT 
NC 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za II kwartał 2016 roku.
UTD 
NC 
 
Publikacja raportu za II kwartał 2016 roku.
wykres VCP
VCP 
NC 
 
Publikacja raportu za II kwartał 2016 roku.
VEL 
NC 
 
Publikacja raportu za II kwartał 2016 roku.
VRB 
NC 
 
Publikacja raportu za II kwartał 2016 roku.
VIA 
NC 
 
Wypłata dywidendy 1 zł na akcję.
VIA 
NC 
 
Publikacja raportu za II kwartał 2016 roku.
VDS 
NC 
 
Publikacja raportu za okres od 01.04.2016 do 30.06.2016 roku.
WHH 
NC 
 
Publikacja raportu za II kwartał 2016 roku (III kw. roku obrotowego 2015/2016).
WOD 
NC 
 
Publikacja raportu za II kwartał 2016 roku.
XPL 
NC 
 
Publikacja raportu za II kwartał 2016 roku.
XSM 
NC 
 
Publikacja raportu za II kwartał 2016 roku.