10:18 | GMT: 08:18 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
Sortuj: wszystkie
Spółka
Ticker
Rynek
Czas
Wydarzenie
wykres ACE
ACE 
GPW 
 
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,24 euro na akcję.
BRU 
NC 
 
Debiut spółki na NC. Pierwszy dzień notowań 139.575.150 akcji zwykłych na okaziciela serii A.
CAI 
NC 
 
Pierwszy dzień notowań na NC 9.435.897 akcji zwykłych na okaziciela serii L.
DIN 
NC 
 
ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, pokrycia straty za 2013r oraz udzielenia absolutorium członkom zarządu i RN.
ELM 
NC 
 
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,04 zł na akcję.
EGS 
GPW 
 
Wypłata dywidendy 0,10 zł na akcję.
INK 
GPW 
 
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,20 zł na akcję.
LXT 
NC 
 
NWZA ws. zmiany statutu.
MAB 
GPW 
 
Wprowadzenie do obrotu na GPW 790.000 akcji zwykłych na okaziciela serii K.
MDA 
NC 
 
NWZA ws. wyboru członków RN.
MDG 
GPW 
 
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 1,35 zł na akcję.
MOD 
NC 
 
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 2,11 zł na akcję.
NVT 
GPW 
 
Zakończenie zapisów na sprzedaż akcji po 35,00 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Zakłady "LENTEX" S.A.
PCX 
GPW 
 
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,03 zł na akcję.
PSW 
GPW 
 
Wypłata dywidendy 0,20 zł na akcję.
PLX 
GPW 
 
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,08 zł na akcję.
SNK 
GPW 
 
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 1,27 zł na akcję.
SME 
GPW 
 
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,45 zł na akcję.
SPH 
GPW 
 
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,07 BGN na akcję.
WBY 
NC 
 
Scalenie akcji w stosunku 100:1.
WRL 
NC 
 
ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału wyniku finansowego za 2013 rok oraz udzielenia absolutorium członkom zarządu i RN.