22:57 | GMT: 20:57 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
Sortuj: wszystkie
Spółka
Ticker
Rynek
Czas
Wydarzenie
ASP 
NC 
 
WZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2011.
wykres BDF
BDF 
NC 
 
WZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2011.
BIM 
NC 
 
WZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2011.
BIO 
GPW 
 
WZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2011.
DEL 
GPW 
 
WZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2011.
DEV 
NC 
 
WZA ws. m.in. pokrycia straty.
DGL 
NC 
 
WZA ws. m.in. pokrycia straty wykazanej za rok obrotowy 2011.
DLK 
NC 
 
WZA ws. m.in. podziału zysku lub pokrycia straty za rok obrotowy 2011 tj. za okres od dnia 1.01.2011 do dnia 31.12.2011, emisji warrantów subskrypcyjnych.
ECL 
NC 
 
WZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2011.
FFO 
NC 
 
WZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2011, ustanowienia programu motywacyjnego.
FLD 
NC 
 
WZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2010 i 2011.
FUT 
NC 
 
WZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2011.
IDG 
GPW 
 
WZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2011.
ITL 
NC 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2011 roku.
IVC 
NC 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2011 roku.
IOD 
NC 
 
WZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2011, przyjęcia programu motywacyjnego oraz emisji warrantów subskrypcyjnych.
LTG 
NC 
 
WZA ws. m.in. pokrycia straty / przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2011.
LUX 
NC 
 
WZA ws. m.in. sposobu pokrycia straty za rok obrotowy 2011 oraz podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii G z zachowaniem prawa poboru.
MFD 
NC 
 
WZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2011.
PSW 
GPW 
 
Publikacja raportu za 2011 rok.
PLT 
GPW 
 
WZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2011.
POZ 
GPW 
 
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,05 zł na akcję.
PCA 
NC 
 
Publikacja raportu za 2011 rok.
wykres RSY
RSY 
NC 
 
WZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2011.
SFG 
GPW 
 
WZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2011.
wykres SPC
SPC 
NC 
 
Wypłata dywidendy 0,02 zł na akcję.
SFI 
NC 
 
WZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2011.
UTD 
NC 
 
WZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2011.
WAS 
GPW 
 
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,04 zł na akcję.
WBY 
NC 
 
WZA ws. m.in. sposobu pokrycia straty poniesionej w roku obrotowym 2011 albo przeznaczenia zysku za rok 2011, upoważnienia zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego w drodze emisji nowych akcji z wyłączeniem prawa poboru.
XSM 
NC 
 
WZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2011 oraz wypłaty dywidendy, ustalenia dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy, utworzenia i przeznaczenia kapitału rezerwowego.