14:56 | GMT: 12:56 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
eXtremalnyPL_baner_podstrony
Sortuj: wszystkie
Spółka
Ticker
Rynek
Czas
Wydarzenie
ATT 
GPW 
 
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,20 zł na akcję.
PEO 
GPW 
 
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 9,96 zł na akcję.
PKN 
GPW 
 
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 1,44 zł na akcję.
08N 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań oraz pokrycia straty netto poniesionej w 2013r.
ACG 
GPW 
 
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 2,30 zł na akcję.
ALT 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego raportu za 2013 rok.
APT 
GPW 
 
ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku za 2013r, podziału niepodzielonego zysku za rok 2012 oraz udzielenia absolutorium członkom zarządu i RN.
AQU 
NC 
 
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,99 zł na akcję.
ASB 
GPW 
 
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,06 USD na akcję.
ATS 
GPW 
 
ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, przeznaczenia zysku za rok 2013 oraz udzielenia absolutorium członkom zarządu i RN.
ATG 
GPW 
 
Wypłata dywidendy 0,16 zł na akcję.
B3S 
GPW 
 
NWZA ws. m.in. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji, wyłączenia prawa poboru, ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji do obrotu na GPW, zmian w składzie RN oraz zmiany statutu.
BLT 
NC 
 
Publikacja raportu za 2013 rok.
CLD 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku za rok 2013, podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii C z wyłączeniem prawa poboru, zmian w składzie RN oraz zmiany statutu.
CRS 
NC 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za 2013 rok.
DYW 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku za 2013r, umorzenia akcji, obniżenia kapitału zakładowego oraz zmiany statutu.
ENE 
GPW 
 
ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku za 2013r oraz udzielenia absolutorium członkom zarządu i RN.
EGS 
GPW 
 
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,10 zł na akcję.
wykres FON
FON 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, przeznaczenia zysku za 2013r, umorzenia akcji własnych, obniżenia kapitału zakładowego, zmian w składzie RN oraz zmiany statutu.
FEG 
GPW 
 
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,22 euro na akcję.
GEN 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań oraz pokrycia straty poniesionej w 2013r oraz zmiany statutu.
HRL 
NC 
 
Publikacja raportu za 2013 rok.
IFC 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, przeznaczenia zysku za 2013 rok oraz udzielenia absolutorium członkom zarządu i RN.
IFI 
GPW 
 
Wypłata dywidendy 0,07 zł na akcję.
ISG 
NC 
 
Publikacja raportu za 2013 rok.
KOM 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za rok obrotowy 2013/2014.
KRI 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za rok obrotowy 2013/2014.
LBD 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań oraz pokrycia straty poniesionej w 2013r.
LYD 
NC 
 
Publikacja raportu za 2013 rok.
wykres M4B
M4B 
NC 
 
Publikacja raportu za 2013 rok.
MNX 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku za 2013r oraz zmiany statutu.
MZN 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań oraz pokrycia straty poniesionej w 2013r, podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego oraz zmiany statutu.
NEM 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, pokrycia straty netto poniesionej w 2013r, uchylenia uchwały nr 3 NWZ z dnia 13.12.2011r, wyrażenia zgody na nabycie akcji własnych, określenia zasad nabywania akcji własnych oraz utworzenia kapitału rezerwowego przeznaczonego na ten cel.
NWA 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, przeznaczenia wyniku finansowego za 2013r, zmiany uchwały nr 27 ZWZ z 09.04.2014r oraz powołania członków RN.
wykres PBG
PBG 
GPW 
 
ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku za 2013r oraz udzielenia absolutorium członkom zarządu i RN.
PGS 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2013r. oraz wypłaty dywidendy.
PSW 
GPW 
 
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,20 zł na akcję.
PFR 
NC 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2013 rok.
PST 
NC 
 
ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku za 2013r oraz udzielenia absolutorium członkom zarządu i RN.
PMA 
GPW 
 
ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku za 2013r oraz udzielenia absolutorium członkom zarządu i RN.
PRL 
NC 
 
Wypłata dywidendy 1,30 zł na akcję.
QMK 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku za rok 2013 oraz udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu.
RES 
GPW 
 
ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku za rok 2013 oraz udzielenia absolutorium członkom zarządu i RN.
SWG 
GPW 
 
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,75 zł na akcję.
SKT 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku za 2013r, kontynuowania działalności, zmian w składzie RN oraz zmiany statutu.
TSG 
GPW 
 
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,25 zł na akcję.
TOR 
GPW 
 
Początek budowy księgi popytu na akcje serii A i B wśród inwestorów instytucjonalnych.
VIN 
GPW 
 
ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, przeznaczenia zysku za rok 2013, udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu oraz zmian w składzie RN.
WBY 
NC 
 
Zawieszenie notowań akcji spółki w związku ze zmianą ich wartości nominalnej.
WHH 
NC 
 
NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii E z pozbawieniem prawa poboru, ubiegania się o wprowadzenie akcji serii E do obrotu na NC oraz zmiany statutu.