11:45 | GMT: 09:45 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
Sortuj: wszystkie
Spółka
Ticker
Rynek
Czas
Wydarzenie
ACP 
GPW 
 
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 3,01 zł na akcję.
wykres GTC
GTC 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.
APR 
GPW 
 
Wprowadzenie do obrotu na GPW 675.000 akcji zwykłych na okaziciela serii I.
wykres CCS
CCS 
NC 
 
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,09 zł na akcję.
CHS 
GPW 
 
Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu WIG.
CLD 
NC 
 
Wprowadzenie do obrotu na GPW 200.000 akcji serii D, 150.000 akcji serii E, 250.000 akcji serii F.
DNP 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2017.
DOM 
GPW 
 
Wprowadzenie do obrotu na GPW 100.000 akcji zwykłych na okaziciela serii Y.
F51 
NC 
 
NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze oferty publicznej akcji serii I, wyłączenia prawa poboru oraz zmian statutu.
GLC 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.
GWR 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2017.
HRL 
NC 
 
NWZA ws. powołania członków RN, upoważnienia zarządu do tworzenia oddziałów, przedstawicielstw oraz spółek celowych, na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i poza jej granicami, upoważnienia zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego oraz zmian statutu.
IGT 
NC 
 
Pierwszy dzień notowania na NC 3.000.000 akcji serii E oraz 3.000.000 akcji serii F.
INL 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.
LRQ 
GPW 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2018 roku.
MGC 
NC 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2018 roku.
MNC 
GPW 
 
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 1 zł na akcję.
wykres MFO
MFO 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2017 oraz pokrycia straty z lat ubiegłych.
NWG 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.
NTT 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.
PMP 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.
PSW 
GPW 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2018 roku.
PFR 
NC 
 
NWZA ws. przywrócenia akcjom spółki formy dokumentu (zniesienia dematerializacji) oraz wycofania ich z obrotu na NC.
wykres R22
R22 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał roku obrotowego 2017/2018.
TLV 
NC 
 
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,03 zł na akcję.
U2K 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.
ZMT 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.