08:52 | GMT: 06:52 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
eXtremalnyPL_baner_podstrony
Sortuj: wszystkie
Spółka
Ticker
Rynek
Czas
Wydarzenie
KRU 
GPW 
 
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 2 zł na akcję.
OPL 
GPW 
 
Wypłata dywidendy 0,25 zł na akcję.
ABC 
GPW 
 
NWZA ws. uchylenia uchwały ZWZ w sprawie ustalenia zasad przeprowadzenia przez spółkę Programu Motywacyjnego za rok 2016 dla członków RN oraz ustalenia zasad przeprowadzenia przez spółkę Programu Motywacyjnego za rok 2016 dla członków RN.
APN 
GPW 
 
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,26 zł na akcję.
APR 
GPW 
 
Dzień ostatniego notowania na GPW 23.000.000 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii H.
CCT 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku w roku obrotowym 2015.
COL 
GPW 
 
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,04 zł na akcję.
GTS 
NC 
 
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,20 zł na akcję.
IPE 
GPW 
 
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,11 zł na akcję.
KRK 
GPW 
 
ZWZA
LTX 
GPW 
 
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,45 zł na akcję.
MPH 
GPW 
 
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,19 zł na akcję.
MDG 
GPW 
 
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 1,85 zł na akcję.
MEX 
GPW 
 
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,33 zł na akcję.
MOD 
NC 
 
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,58 zł na akcję.
MYS 
NC 
 
Publikacja raportu za 2015 rok.
PSW 
GPW 
 
Wypłata dywidendy 0,33 zł na akcję.
PRO 
NC 
 
Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu NCIndex.
PTW 
NC 
 
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,29 zł na akcję.
RES 
GPW 
 
NWZA ws. obniżenia wartości nominalnej akcji wszystkich serii przy jednoczesnym proporcjonalnym zwiększeniu ich ilości bez zmiany wysokości kapitału zakładowego oraz zmiany uchwały nr 19 ZWZ z dnia 29 kwietnia 2016r. w sprawie udzielenia zarządowi upoważnienia do dokonania jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego (kapitał docelowy) w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela.
SGR 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za 2015 rok.
VRB 
NC 
 
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,05 zł na akcję.
PEP.US 
NYSE 
 przed sesją
Publikacja raportu za II kwartał 2016 roku.