18:01 | GMT: 16:01 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
eXtremalnyPL_baner_podstrony
Sortuj: wszystkie
Spółka
Ticker
Rynek
Czas
Wydarzenie
BML 
GPW 
 
NWZA ws. ustalenia liczby członków RN, zmian w składzie RN oraz zmiany statutu.
EMP 
GPW 
 
NWZA ws. zmiany statutu.
GKP 
NC 
 
Początek zapisów na sprzedaż akcji po 15,31 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Sacellum sp. z o. o.
GME 
NC 
 
NWZA ws. ustalenia liczby członków RN oraz zmian w składzie RN.
PMP 
GPW 
 
NWZA ws. wyrażenia zgody na ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego na zorganizowanej części przedsiębiorstwa.
PSW 
GPW 
 
Wypłata zaliczki na poczet dywidendy za rok obrotowy 2017, w wysokości 0,14 zł na akcję.
PST 
NC 
 
NWZA ws. zmiany oznaczenia akcji serii A, B, C i D, zmiany statutu oraz połączenia akcji poprzez podwyższenie wartości nominalnej akcji przy jednoczesnym zmniejszeniu ogólnej liczby akcji bez zmiany wysokości kapitału zakładowego.
wykres R22
R22 
GPW 
 
Przydział akcji oferowanych.
SEV 
NC 
 
Dzień pierwszego notowania na NC 380.545 akcji zwykłych na okaziciela serii F.
SWD 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze roku obrotowego, trwające od 01.04.2017 r. do 30.09.2017 r.
ECA 
NC 
 
NWZA ws. zatwierdzenia wyboru członka RN wybranego w drodze kooptacji, zmiany zasad wynagradzania członków RN, ustanowienia programu motywacyjnego dla kluczowych członków kadry menedżerskiej i pracowników spółki, emisji warrantów subskrypcyjnych serii G, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego spółki w drodze emisji akcji serii G, wyłączenia poboru oraz zmiany statutu.
BBBY.US 
NYSE 
 po sesji
Publikacja raportu za III kwartał 2017 roku.