11:45 | GMT: 09:45 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
eXtremalnyPL_Ninja_Warrior_Polska_podstrony
Sortuj: wszystkie
Spółka
Ticker
Rynek
Czas
Wydarzenie
DNS 
NC 
 
Pierwszy dzień notowań na NC 8.335.485 praw poboru akcji zwykłych na okaziciela serii D.
D24 
NC 
 
NWZA ws. uchylenia uchwały 23 ZWZ z dnia 29 czerwca 2015r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez subskrypcję zamkniętą oraz zmiany statutu.
HTM 
GPW 
 
Zakończenie zapisów na sprzedaż akcji po 5,00 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Boryszew SA, SPV Boryszew 3 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, Impexmetal Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Impex-invest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, oraz SPV Impexmetal spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie.
IDM 
GPW 
 
NWZA ws. wyboru członka RN, obniżenia kapitału zakładowego w drodze obniżenia wartości nominalnej akcji w celu wyrównania części strat poniesionych w latach poprzednich, pokrycia straty, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii B i emisji warrantów subskrypcyjnych serii A z pozbawieniem prawa poboru oraz zmiany statutu.
KFL 
GPW 
 
Zawieszenie obrotu akcjami w związku z zawiadomieniem o zamiarze ogłoszenia przymusowego wykupu.
LKD 
GPW 
 
Początek przyjmowania zapisów na akcje serii C oferowane w transzy inwestorów indywidualnych.
PSW 
GPW 
 
Wypłata zaliczki na poczet dywidendy za rok obrotowy 2015, w wysokości 0,10 zł na akcję.
PLT 
GPW 
 
NWZA ws. zniesienia dematerializacji akcji oraz wycofania ich z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW w Warszawie.
TOR 
GPW 
 
Zakończenie zapisów na sprzedaż akcji po 12,10 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Projekt 03 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.