05:36 | GMT: 03:36 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
eXtremalnyPL_baner_podstrony
Sortuj: wszystkie
Spółka
Ticker
Rynek
Czas
Wydarzenie
OPL 
GPW 
 
NWZA ws. połączenia ze spółkami Orange Polska sp. z o.o. i Polska Telefonia Komórkowa – Centertel sp. z o.o. oraz zmiany statutu.
wykres PZU
PZU 
GPW 
 
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 20 zł na akcję.
ABC 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2013 roku.
AIN 
NC 
 
Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
AGM 
NC 
 
Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
AAT 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2013 roku.
APN 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2013 roku.
ASB 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2013 roku.
BBA 
NC 
 
Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2013 roku.
wykres BOS
BOS 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2013 roku.
BDG 
NC 
 
Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
wykres CCS
CCS 
NC 
 
Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
CLO 
NC 
 
NWZA ws. emisji warrantów subskrypcyjnych uprawniających do objęcia akcji serii D z wyłączeniem prawa poboru, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii D z wyłączeniem prawa poboru oraz zmiany statutu.
wykres CSY
CSY 
NC 
 
Dzień ustalenia prawa poboru akcji serii C.
DKR 
NC 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za III kwartał 2013 roku.
ECD 
GPW 
 
Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
EDI 
GPW 
 
Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
EDN 
NC 
 
Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
ELT 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2013 roku.
FFI 
GPW 
 
Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
FEG 
GPW 
 
Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
GIW 
GPW 
 
Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
HRS 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2013 roku.
HMI 
GPW 
 
Debiut spółki na NC. Pierwszy dzień notowania 584.078 akcji zwykłych na okaziciela serii A.
HUB 
GPW 
 
NWZA ws. upoważnienia zarządu do nabywania poza rynkiem regulowanym akcji własnych serii B, w celu ich umorzenia lub dalszej odsprzedaży, utworzenia kapitału rezerwowego na nabycie akcji własnych oraz zmiany statutu.
IBS 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2013 roku.
IPL 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2013 roku.
IPE 
GPW 
 
Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
KRS 
GPW 
 
NWZA ws. emisji warrantów subskrypcyjnych serii A z prawem do objęcia akcji serii F i pozbawienia w całości prawa poboru ww. warrantów, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego i pozbawienia w całości prawa poboru akcji serii F w związku z emisją ww. warrantów uprawniających do objęcia akcji serii F oraz zmiany statutu.
KTY 
GPW 
 
Wprowadzenie do obrotu na GPW 4.950 akcji zwykłych na okaziciela serii E.
MRA 
NC 
 
NWZA ws. sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa, spółki hutniczej Makora Krośnieńska Huta Szkła Glass Factory Sp z o. o., za kwotę nie niższą niż 1 milion złotych oraz sprzedaży Podkarpackiego Funduszu Kapitałowego S. A. za kwotę nie niższą niż 20 tysięcy złotych.
MMA 
NC 
 
Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
ONC 
NC 
 
Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
ORB 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2013 roku.
ORG 
NC 
 
Wprowadzenie do obrotu na NC 298.630 akcji zwykłych na okaziciela serii H.
NVA 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2013 roku.
PAT 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2013 roku.
wykres PEP
PEP 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2013 roku.
PSW 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za III kwartał 2013 roku.
PMF 
NC 
 
Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
QMK 
GPW 
 
Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
RMK 
GPW 
 
Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
SMS 
NC 
 
Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
SKA 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2013 roku.
ZEP 
GPW 
 
NWZA ws. ustalenia nowej liczby członków RN VI kadencji oraz zmian w składzie RN.
ACA.FR 
Euronext 
 
Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
DTEL.DE 
Euronext 
 
Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
REP.ES 
Euronext 
 
Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
SIA.DE 
Euronext 
 
Publikacja raportu za rok obrotowy 2012/2013.
GLE.FR 
Euronext 
 
Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
TIT.IT 
Euronext 
 
Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.