05:33 | GMT: 03:33 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
NETIA

Data
Spółka
Wydarzenie
NETIA
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2020 rok.
NETIA
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku.
NETIA
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.
NETIA
ZWZA ws. m.in. podziału zysku Netia S.A. wypracowanego w roku 2019 oraz pokrycia straty spółki Internetia sp. z o.o.
NETIA
NWZA ws. zmiany statutu.
NETIA
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku.
NETIA
NWZA ws. połączenia przez przejęcie Netia S.A. ze spółką pod firmą Internetia sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.
NETIA
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.
NETIA
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2019 roku.
NETIA
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.
NETIA
ZWZA ws. m.in. podziału zysku wypracowanego w roku 2018, pokrycia straty powstałej z połączenia Spółki z Telefonia Dialog sp. z o.o., podziału zysku przejętej spółki zależnej pod firmą Telefonia Dialog sp. z o.o. wypracowanego w roku 2018, niepodzielonego przed przejęciem.
NETIA
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku.
NETIA
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.
NETIA
Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu mWIG40 wchodząc jednocześnie w skład indeksu sWIG80.
NETIA
NWZA ws. połączenia przez przejęcie Netia S.A. z Telefonia Dialog sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu.
NETIA
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2018 roku.
NETIA
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.
NETIA
Wprowadzenie do obrotu na GPW 97.373 akcji zwykłych na okaziciela serii L.
NETIA
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty powstałej w roku obrotowym 2017.
NETIA
Zakończenie zapisów na sprzedaż akcji po 5,77 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Cyfrowy Polsat Spółka Akcyjna.
NETIA
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.
NETIA
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2017 rok.
NETIA
NWZA ws. umorzenia akcji własnych, obniżenia kapitału zakładowego w związku z umorzeniem akcji własnych, utworzenia kapitału rezerwowego, zmiany statutu oraz powołania członka RN.
NETIA
Początek zapisów na sprzedaż akcji po 5,77 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Cyfrowy Polsat Spółka Akcyjna.
NETIA
Wprowadzenie do obrotu na GPW 19.024 akcji zwykłych na okaziciela serii L.
NETIA
Wprowadzenie do obrotu na GPW 6.196 akcji zwykłych na okaziciela serii L.
NETIA
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2017 roku.
NETIA
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.
NETIA
Wprowadzenie do obrotu na GPW 120.452 akcji zwykłych na okaziciela serii L.
NETIA
Wypłata dywidendy 0,38 zł na akcję.
NETIA
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,38 zł na akcję.
NETIA
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,38 zł na akcję.
NETIA
Wprowadzenie do obrotu na GPW 11.249 akcji zwykłych na okaziciela serii L.
NETIA
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku.
NETIA
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2016.
NETIA
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2016 rok.
NETIA
Wprowadzenie do obrotu na GPW 63.313 akcji zwykłych na okaziciela serii L.
NETIA
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2016 roku.
NETIA
Wprowadzenie do obrotu na GPW 14.890 akcji zwykłych na okaziciela serii L.
NETIA
Wprowadzenie do obrotu na GPW 114.706 akcji zwykłych na okaziciela serii L.
NETIA
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2016 roku.
NETIA
Wypłata dywidendy 0,40 zł na akcję.
NETIA
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,40 zł na akcję.
NETIA
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,40 zł na akcję.
NETIA
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2015.
NETIA
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2016 roku.
NETIA
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2015 rok.
NETIA
Wprowadzenie do obrotu na GPW 46.846 akcji zwykłych na okaziciela serii L.
NETIA
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2015 roku.
NETIA
Wprowadzenie do obrotu na GPW 18.761 akcji zwykłych na okaziciela serii L.
NETIA
Wprowadzenie do obrotu na GPW 68.823 akcji zwykłych na okaziciela serii L.
NETIA
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2015 roku.
NETIA
Wypłata dywidendy 0,60 zł na akcję.
NETIA
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,60 zł na akcję.
NETIA
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,60 zł na akcję.
NETIA
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2014, pokrycia straty za lata ubiegłe powstałej w wyniku połączenia spółek oraz połączenia spółki z jej spółką zależną Netia Brand Management sp. z o.o.
NETIA
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2015 roku.
NETIA
Wprowadzenie do obrotu na GPW 10.631 akcji zwykłych na okaziciela serii L.
NETIA
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2014 rok.
NETIA
Wprowadzenie do obrotu na GPW 177.620 akcji zwykłych na okaziciel serii L.
NETIA
Zakończenie zapisów na sprzedaż akcji po 5,11 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Vectra S.A.
NETIA
Początek zapisów na sprzedaż akcji po 5,11 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Vectra S.A.
NETIA
Zakończenie zapisów na sprzedaż akcji po 5,31 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Vectra S.A.
NETIA
Początek zapisów na sprzedaż akcji po 5,31 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Vectra S.A.
NETIA
Po zakończeniu sesji spółka opuści indeks WIG30 wchodząc jednocześnie w skład indeksu WIG50.
NETIA
Wypłata dywidendy 0,42 zł na akcję.
NETIA
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,42 zł na akcję.
NETIA
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,42 zł na akcję.
NETIA
ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku za rok 2013, połączenia ze spółkami zależnymi Net 2 Net sp. z o.o., Centrina sp. z.o.o., Dianthus sp. z o.o. i Internetia Holdings sp. z o.o., zmian w składzie RN oraz zmiany statutu.
NETIA
NWZA ws. zmian w składzie RN.
NETIA
Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu sWIG30.
NETIA
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2013 roku.
NETIA
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2012, umorzenia akcji własnych, obniżenia kapitału zakładowego oraz utworzenia kapitału rezerwowego.
NETIA
Zakończenie zapisów w ofercie zakupu akcji ogłoszonej przez Netia SA, po 8,00 zł za sztukę.
NETIA
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2013 roku.
NETIA
Początek zapisów w ofercie zakupu akcji ogłoszonej przez Netia SA, po 8,00 zł za sztukę.
NETIA
Wprowadzenie do obrotu na GPW 68.674 akcje zwykłe na okaziciela serii K.
NETIA
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2012 rok.
NETIA
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2012 roku.
NETIA
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2012 roku.
NETIA
Wprowadzenie do obrotu na GPW 42 447 akcji zwykłych na okaziciela serii K.
NETIA
WZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2011 i niepodzielonego wyniku finansowego z lat wcześniejszych oraz połączenia ze spółką jednoosobową CDP Netia sp. z o.o.
NETIA
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2012 roku.
NETIA
Wprowadzenie do obrotu na GPW 1 019 366 akcji zwykłych na okaziciela serii K.
NETIA
Wprowadzenie do obrotu na GPW 3 287 314 akcji zwykłych na okaziciela serii K.
NETIA
Wprowadzenie do obrotu na GPW 36 039 akcji zwykłych na okaziciela serii K.
NETIA
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2011 rok.
NETIA
Wprowadzenie do obrotu na GPW 540 678 akcji zwykłych na okaziciela serii K.
NETIA
NWZA ws. umorzenia akcji własnych, obniżenia kapitału zakładowego, utworzenia kapitału rezerwowego, wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa oraz zmiany statutu.
NETIA
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2011 roku.
NETIA
Wprowadzenie do obrotu na GPW akcji zwykłych na okaziciela serii K.
NETIA
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2011 roku.
NETIA
WZA
NETIA
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2011 roku.
NETIA
Wprowadzenie do obrotu na GPW 668 358 akcji zwykłych na okaziciela serii K.
NETIA
Wprowadzenie do obrotu na GPW 915 381 akcji zwykłych na okaziciela serii K.
NETIA
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2010 rok.
NETIA
Wprowadzenie do obrotu na GPW 86 830 akcji zwykłych na okaziciela serii K.
NETIA
Wprowadzenie do obrotu na GPW 34 046 akcji zwykłych na okaziciela serii K.


«Powrót do terminarza spółek