04:06 | GMT: 02:06 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
Sortuj: wszystkie
Spółka
Ticker
Rynek
Czas
Wydarzenie
wykres ACE
ACE 
GPW 
 
Dzień wykupu akcji spółki przez Grupo Industrial Saltillo, S.A.B. de C.V. po cenie 16,20 zł za akcję.
ATP 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto w kwocie 9.651.028,86 zł, osiągniętego w roku obrotowym 2014/2015 zakończonym w dniu 30 czerwca 2015 roku.
BDL 
GPW 
 
NWZA ws. powołania nowego składu RN.
EFE 
NC 
 
NWZA ws. powołania członków RN, wyrażenia zgody na ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii A, B , C, D do obrotu na rynku regulowanym organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
EHG 
GPW 
 
Wypłata dywidendy 0,0044 BGN na akcję.
IDG 
GPW 
 
Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu sWIG80.
IZB 
GPW 
 
Publikacja raportu za I półrocze roku obrotowego 2015/2016.
KRS 
GPW 
 
Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksów WIG i sWIG80.
KFL 
GPW 
 
NWZA ws. zniesienia dematerializacji akcji.
KOM 
GPW 
 
Wypłata dywidendy 0,50 zł na akcję.
wykres M4B
M4B 
NC 
 
NWZA ws. umorzenia akcji, obniżenia kapitału zakładowego, zmiany statutu oraz scalenia (połączenia) akcji.
MDA 
NC 
 
NWZA ws. zmiany statutu oraz zmian w składzie RN.
MPY 
NC 
 
NWZA ws. zmiany statutu.
NET 
GPW 
 
Wprowadzenie do obrotu na GPW 46.846 akcji zwykłych na okaziciela serii L.
EMF 
GPW 
 
Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu WIG.
PEM 
GPW 
 
NWZA ws. zmiany uchwały nr 7 NWZ z 19 lutego 2015 w sprawie: emisji obligacji zamiennych na akcje, oraz wyłączenia prawa poboru obligacji zamiennych oraz akcji, wyrażenia zgody na zmianę porozumienia zawartego 23 grudnia 2014 r. pomiędzy MCI Management S.A., MCI Capital TFI S.A. i Private Equity Managers S.A.
RHD 
GPW 
 
Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu WIG.
RON 
GPW 
 
Wypłata dywidendy 0,04 zł na akcję.
wykres SFD
SFD 
NC 
 
Zakończenie zapisów na akcje serii F.
wykres WDX
WDX 
GPW 
 
NWZA ws. zmiany uchwały nr 5 z 29 maja 2014 r. ZWZ w sprawie wyboru kluczowych menedżerów spółki pod firmą „WDX” S.A., którym zaoferowane zostaną akcje własne nabyte w ramach skupu akcji własnych oraz zaoferowania im tych akcji własnych, powołania pełnomocnika do zawarcia umowy z członkami zarządu oraz zmiany uchwały ZWZ nr 17 z 13 maja 2015 r.