09:04 | GMT: 07:04 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
Sortuj: wszystkie
Spółka
Ticker
Rynek
Czas
Wydarzenie
PKP 
GPW 
 
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 2,46 zł na akcję.
11B 
GPW 
 
Publikacja raportu za 2014 rok.
ADU 
NC 
 
Wykluczenie akcji spółki z obrotu na NC w związku z upływem 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia o ogłoszeniu upadłości spółki.
APE 
NC 
 
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,04 zł na akcję.
BFT 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za 2014 rok, upoważnienia zarządu do nabycia akcji własnych spółki oraz uchwalenia programu skupu akcji własnych.
BIP 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku osiągniętego w roku obrotowym 2014 oraz podziału niepodzielonych zysków z lat ubiegłych.
BMR 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok 2014, upoważnienia zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego i zmiany statutu.
wykres CEZ
CEZ 
GPW 
 
ZWZA
CRM 
GPW 
 
Dzień ustalenia prawa poboru akcji serii K.
DBC 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku.
DTR 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2014 oraz zmiany polityki rachunkowości poprzez oparcie jej na Międzynarodowych Standardach Rachunkowości.
EEX 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok za rok obrotowy 2014.
ELT 
GPW 
 
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,60 zł na akcję.
ENI 
GPW 
 
Wypłata dywidendy 0,65 zł na akcję.
FLD 
NC 
 
Publikacja raportu za 2014 rok.
GRC 
NC 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2014 rok.
HOR 
NC 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2014 rok.
wykres IMS
IMS 
GPW 
 
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,08 zł na akcję.
IZB 
GPW 
 
Publikacja raportu za IV kwartał roku obrotowego 2014/2015.
JHM 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok 2014.
KMS 
NC 
 
Publikacja raportu za 2014 rok.
LKS 
NC 
 
Publikacja raportu za 2014 rok.
LZM 
NC 
 
Publikacja raportu za 2014 rok.
MAD 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2014.
MDA 
NC 
 
Publikacja raportu za 2014 rok.
MCE 
NC 
 
Publikacja raportu za 2014 rok.
VER 
NC 
 
Publikacja raportu za IV kwartał roku obrotowego 2014/2015.
NET 
GPW 
 
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,60 zł na akcję.
PCX 
GPW 
 
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,01 zł na akcję.
PMG 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty spółki za rok obrotowy 2014.
wykres PGO
PGO 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2014r.
wykres PIK
PIK 
NC 
 
Publikacja raportu za 2014 rok.
PTW 
NC 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2014 rok.
RAF 
GPW 
 
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,10 zł na akcję.
SEL 
GPW 
 
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,28 zł na akcję.
TER 
GPW 
 
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 1,20 zł na akcję.
wykres TVN
TVN 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku osiągniętego w roku obrotowym 2014, ustalenia dnia dywidendy i dnia wypłaty dywidendy, umorzenia akcji własnych oraz obniżenia kapitału zakładowego.
UNW 
GPW 
 
Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu WIG.
VTI 
GPW 
 
Publikacja raportu za 2014 rok.
VGO 
GPW 
 
Wypłata dywidendy 5,61 zł na akcję.
wykres WDX
WDX 
GPW 
 
Wypłata dywidendy 0,40 zł na akcję.