05:27 | GMT: 03:27 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
Sortuj: wszystkie
Spółka
Ticker
Rynek
Czas
Wydarzenie
ASE 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2014 roku.
CPD 
GPW 
 
NWZA ws. emisji obligacji serii A zamiennych na akcje serii G z pozbawieniem prawa poboru obligacji, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, pozbawienia prawa poboru w stosunku do akcji serii G, ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii G do obrotu na GPW oraz zmiany statutu.
ELB 
GPW 
 
Wypłata dywidendy 2,00 zł na akcję.
wykres GPW
GPW 
GPW 
 
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 1,20 zł na akcję.
KMS 
NC 
 
Publikacja raportu za II kwartał 2014 roku.
MGF 
NC 
 
NWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, pokrycia straty za rok 2013 oraz udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu.
MDA 
NC 
 
Publikacja raportu za 2013 rok.
NET 
GPW 
 
Zakończenie zapisów na sprzedaż akcji po 5,11 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Vectra S.A.
RMK 
GPW 
 
Zakończenie zapisów na sprzedaż akcji po 11,00 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez ZARMEN Sp. z o.o.
STD 
NC 
 
Publikacja raportu za II kwartał 2014 roku.
UCG 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2014 roku.
ACA.FR 
Euronext 
 przed sesją
Publikacja raportu za II kwartał 2014 roku.
TIT.IT 
Euronext 
 
Publikacja raportu za II kwartał 2014 roku.
UCG.IT 
Euronext 
 
Publikacja raportu za I półrocze 2014 roku.