21:58 | GMT: 19:58 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
Sortuj: wszystkie
Spółka
Ticker
Rynek
Czas
Wydarzenie
ALR 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2013 roku.
AIN 
NC 
 
Publikacja raportu za II kwartał 2013 roku.
ADA 
NC 
 
Publikacja raportu za II kwartał 2013 roku.
AGL 
NC 
 
WZA ws. m.in. wypłaty dywidendy i przeniesienia notowań akcji spółki na rynek główny GPW.
APE 
NC 
 
Debiut spółki na NC.
ACS 
GPW 
 
Publikacja raportu za I półrocze 2013 roku.
AZC 
NC 
 
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za II kwartał 2013 roku.
BBA 
NC 
 
Publikacja raportu za II kwartał 2013 roku.
BML 
GPW 
 
NWZA ws. wyboru członka RN.
CLS 
NC 
 
Publikacja raportu za II kwartał 2013 roku.
DKR 
NC 
 
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za II kwartał 2013 roku.
GRN 
GPW 
 
Publikacja raportu za I kwartał roku obrotowego 2013/2014.
BHW 
GPW 
 
Publikacja szacunków wyników finansowych za II kwartał 2013 roku.
IAG 
GPW 
 
NWZA ws. zmian statutu, zmian w składzie RN oraz powierzenia całej RN zadań komitetu audytowego.
KTY 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2013 roku.
wykres LUG
LUG 
NC 
 
Publikacja raportu za II kwartał 2013 roku.
NET 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2013 roku.
NDA 
GPW 
 
NWZA ws. zmian w składzie RN, emisji warrantów subskrypcyjnych z pozbawieniem prawa poboru, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji zwykłych imiennych z pozbawieniem prawa poboru, zmiany statutu oraz zgody na zbycie aktywów związanych z działalnością IT banku.
wykres PEP
PEP 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2013 roku.
PRC 
GPW 
 
NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji nowych akcji serii J w trybie subskrypcji prywatnej.
QRS 
GPW 
 
Publikacja raportu za I półrocze 2013 roku.
 
NC 
 
Zawieszenie obrotu akcjami spółki na NC w związku z przekształceniem w spółkę komandytowo-akcyjną.
TRN 
GPW 
 
NWZA ws. powołania członka RN oraz zmian w statucie.
ECA 
NC 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za II kwartał 2013 roku.
WRL 
NC 
 
Publikacja raportu za II kwartał 2013 roku.
AV.UK 
LSE 
 
Publikacja raportu za I półrocze 2013 roku.
DTEL.DE 
Euronext 
 
Publikacja raportu za II kwartał 2013 roku.
RIO.UK 
LSE 
 
Publikacja raportu za I półrocze 2013 roku.