17:42 | GMT: 15:42 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
Sortuj: wszystkie
Spółka
Ticker
Rynek
Czas
Wydarzenie
ENG 
GPW 
 
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 1,00 zł na akcję.
2CP 
NC 
 
Publikacja raportu za 2013 rok.
ADU 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, pokrycia straty za 2013r, udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu, zmian w składzie RN oraz zmiany statutu.
ATC 
GPW 
 
Wprowadzenie do obrotu na GPW 13.884.283 akcji zwykłych na okaziciela serii F.
AWB 
GPW 
 
ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań za 2013r, pokrycia straty za 2013 rok, dalszego istnienia spółki, udzielenia absolutorium członkom zarządu i RN oraz wyboru członków RN.
wykres CCS
CCS 
NC 
 
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,35 zł na akcję.
CIE 
GPW 
 
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 1,13 zł na akcję.
DNS 
NC 
 
Publikacja raportu za 2013 rok.
DGL 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań za 2013r, pokrycia straty za 2013 rok, pokrycia straty spółki przejętej Medousa sp. z o.o. za 2013 rok oraz udzielenia absolutorium członkom zarządu i RN.
EDN 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku za 2013r oraz udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu.
GNR 
NC 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku.
IND 
GPW 
 
ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku za 2013r, udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu oraz zmiany statutu.
LEN 
GPW 
 
Wypłata dywidendy 0,30 na akcję.
wykres MED
MED 
NC 
 
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2013 rok.
wykres MOL
MOL 
GPW 
 
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 590,10 HUF na akcję.
NET 
GPW 
 
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,42 zł na akcję.
PEN 
NC 
 
Publikacja raportu za 2013 rok.
PRL 
NC 
 
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 1,30 zł na akcję.
RDG 
NC 
 
Publikacja raportu za 2013 rok.
SKN 
NC 
 
Publikacja jednostkowego raportu za 2013 rok.
SEA 
NC 
 
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2013 rok.
SGN 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I półrocze roku obrotowego 2013/2014.
TMP 
NC 
 
ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, pokrycia straty za 2013r, powołania członka RN oraz udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu.