00:17 | GMT: 22:17 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
SII_podstrony
Sortuj: wszystkie
Spółka
Ticker
Rynek
Czas
Wydarzenie
AHL 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2015.
AMC 
GPW 
 
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 4 zł na akcję.
AQU 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za 2015 r., wypłaty dywidendy, także powiększonej o środki z kapitału rezerwowego przeznaczone na wypłatę dywidend oraz przyznania nagrody rocznej prezesowi zarządu.
1AT 
GPW 
 
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,61 zł na akcję.
BFT 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za 2015 rok, ustanowienia Programu Motywacyjnego na lata 2017 – 2020, emisji warrantów subskrypcyjnych serii G, H, I oraz J z prawem pierwszeństwa objęcia akcji serii E oraz nabycia akcji własnych.
wykres BGE
BGE 
NC 
 
NWZA ws. warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego oraz emisji obligacji zamiennych na akcje serii G z wyłączeniem w całości prawa poboru akcjonariuszy w odniesieniu do obligacji zamiennych na akcje oraz prawa poboru akcji, które zostaną wyemitowane w związku ze zmianą obligacji zamiennych na akcje oraz zmiany statutu.
BEP 
NC 
 
Publikacja raportu za 2015 rok.
BRS 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za 2015 rok.
wykres CNT
CNT 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2015.
CMR 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 01.01.2015 - 31.12.2015.
COM 
NC 
 
Publikacja raportu za 2015 rok.
BRO 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku/pokrycia straty za rok obrotowy 2015, podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii G w drodze subskrypcji prywatnej oraz wyrażenia zgody na połączenie spółek Browar Czarnków S.A. i Browar Dystrybucja S.A.
EFI 
NC 
 
Publikacja raportu za 2015 rok.
ELT 
GPW 
 
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 1,24 zł na akcję.
EMU 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2015.
ETX 
NC 
 
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,54 zł na akcję.
FLD 
NC 
 
Publikacja raportu za 2015 rok.
GTP 
NC 
 
Publikacja raportu za 2015 rok.
GRI 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2015, zmiany uchwały nr 5 NWZ z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia programu motywacyjnego dla członków zarządu spółki oraz kluczowych pracowników spółki albo spółek zależnych.
GCN 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty, uruchomienia kapitału zapasowego i przeznaczenie kapitału zapasowego utworzonego z zysku z lat ubiegłych na dywidendę dla akcjonariuszy oraz połączenia GROCLIN S.A. jako spółki przejmującej z IGA Nowa Sól Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jako spółką przejmowaną wraz z wyrażeniem zgody na plan połączenia.
HRP 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy trwający od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015r.
IPX 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za 2015 rok oraz przyjęcia programu skupu akcji własnych, utworzenia kapitału rezerwowego z przeznaczeniem na skup akcji własnych spółki.
IFA 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za okres 01.01.2015 r. - 31.12.2015 r.
wykres IU
IUS 
NC 
 
Publikacja raportu za 2015 rok.
KPC 
NC 
 
Publikacja raportu za 2015 rok.
MNC 
GPW 
 
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,50 zł na akcję.
wykres MNI
MNI 
GPW 
 
Wypłata dywidendy 0,12 zł na akcję.
NET 
GPW 
 
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,40 zł na akcję.
PGS 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2015 r. oraz wypłaty dywidendy.
PHR 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za okres od dnia 01.01.2015 r. do dnia 31.12.2015 r.
P24 
NC 
 
Dzień pierwszego notowania na NC 211.748 akcji zwykłych na okaziciela serii D.
SUN 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku oraz pokrycia straty z lat ubiegłych z kapitału zapasowego.
UNT 
NC 
 
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,68 zł na akcję.
WWL 
GPW 
 
Wypłata dywidendy 20 zł na akcję.
wykres WDX
WDX 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2015, a w przypadku podjęcia uchwały w zakresie wypłaty dywidendy, podjęcie uchwały w sprawie ustalenia dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy.